Moet je je zorgen maken over de ‘rekening courant’ in je vennootschap?

Over de rekening courant van de bestuurder(s) of zaakvoerder(s) van een vennootschap bestaan nogal wat misverstanden. Dat is niet verwonderlijk: er bestaan namelijk 2 soorten rekening courant.
Een woordje uitleg zorgt al meteen voor een antwoord op de vraag of je je hierover zorgen moet maken. 

Het vermogen van een vennootschap

Belangrijk om te weten vooraleer we dieper in de details duiken is dat een vennootschap een vermogen heeft dat afgescheiden is van dat van de bestuurder of zaakvoerder als privé-persoon.
Een rekening courant ontstaat als deze scheiding niet strikt gerespecteerd wordt, en er dus een vermenging is tussen de 2 soorten vermogens.  
Afhankelijk van de richting van de vermenging krijg je dan een 'goede' credit-rekening courant of een 'slechte' debet-rekening courant. 

Goede rekening courant

De 'goede' rekening courant ontstaat wanneer jij als bestuurder of zaakvoerder geld leent aan jouw vennootschap, bijv. wanneer je vennootschap al dan niet tijdelijk in geldnood zit en je uit je privévermogen geld op rekening van de vennootschap stort.
Een credit rekening courant kan ook ontstaan als je een goed of zelfs een hele (éénmans)zaak in een vennootschap inbrengt.

Al deze vormen van inbreng kunnen juridisch de vorm 'eigen vermogen' aannemen (voor een nv heet dit nog steeds 'kapitaal') of de vorm van een schuld of krediet dat de vennootschap in principe moet terugbetalen aan jou, de inbrenger. 
Bovendien zou over deze schulden ook intresten moeten worden betaald.
Vanuit het standpunt van de vennootschap is een credit-rekening courant dus eigenlijk helemaal niet zo goed: het is een schuld en dus geld dat ze nog moet aan derden.

Voor jou als bestuurder of zaakvoerder betekent dit echter dat je nog geld tegoed hebt van je vennootschap en dat je in principe intresten uitbetaald krijgt (na inhouding van 30% roerende voorheffing).
Een goeie zaak dus, vandaar de 'goede' rekening courant. 
Tenzij het misgaat met jouw vennootschap: dan ben je bijna zeker al dat geld kwijt.

rekening courant

Slechte rekening courant

Je begrijpt het al, de slechte rekening courant is het tegenovergestelde: jij hebt geld van de vennootschap geleend, dat je in principe moet terugbetalen aan je vennootschap en waarover je intresten zult moeten betalen.
Deze debet rekening courant ontstaat meestal doordat jij als bestuurder of zaakvoerder geld van de vennootschap gebruikt voor privé-uitgaven.
Dat kan in de vorm van geldafhalingen van de bankrekening voor privé-betalingen, maar kan ook ontstaan doordat je aankopen doet voor rekening van de vennootschap die voor privédoeleinden worden gebruikt.
Bijv. het privégedeelte van de telecomfactuur die door de vennootschap wordt betaald komt hierop terecht, of dat etentje in het weekend met vrienden dat je met de kaart van de vennootschap betaalde.

De vennootschap heeft dus een vordering op jou als zaakvoerder of bestuurder, en mag jou daar intrensten over aanrekenen. Dat laatste gebeurt meestal niet maar wordt door de fiscus dan wel beschouwd als een voordeel van alle aard waarop je privé belast zal worden. De intrestvoet die hiervoor wordt gehanteerd ligt gemiddeld ongeveer 2x zo hoog als de intresten die jij op een 'goeie' rekening courant krijgt. Dat is dus een dure kwestie, vandaar dat dit vaak de 'slechte' rekening courant wordt genoemd.
Bijkomende reden hiervoor is dat in geval van faillissement van de vennootschap de curator het bedrag van de slechte rekening courant dat op dat moment nog openstaat van jou privé zal invorderen. Dubbele pech op dat moment, en dus zeker te vermijden.

Hoe kan je een slechte rekening courant vermijden? 

Als je het voorgaande hebt gelezen dan weet je meteen al wat je zeker niet mag doen: geld van je vennootschap gebruiken voor privé-uitgaven. 
Tenzij je een 'goede' rekening courant hebt openstaan: dan kunnen deze uitgaven in mindering worden gebracht van het bedrag dat jij van je vennootschap tegoed hebt. Maar pas op: ook dat kan 'op' geraken. Als je dan doorgaat met privé-uitgaven te doen met het geld van je vennootschap kom je van de 'goede' rekening courant plots terecht bij de slechte. Het is dus een kwestie van dit regelmatig op te volgen.
Het is uiteraard je boekhouder die je hierover het best kan informeren en je kan adviseren hoe een 'slechte' rekening courant zo snel mogelijk af te bouwen. 

Rekening courant in een éénmanszaak?

Hetgeen we hierboven beschreven hebben komt in een éénmanszaak niet voor.
De reden is eenvoudig: het geld van je éénmanszaak is van jou. Je mag dus geld in je éénmanszaak steken en er weer uithalen zoveel je wilt.  Zolang je maar alle schulden aan leveranciers en overheid kan betalen is er geen enkel probleem.
Als je echter overstapt naar een venootschap mag dit dus niet meer: je vennootschap heeft een afgescheiden vermogen, het geld van de vennootschap is dus niet meer jouw geld.
Dat is voor veel 'nieuwe' bestuurders of zaakvoerders niet van meet af aan duidelijk en dan loopt het dus wel eens fout.

in 't kort

Als je zaak is ondergebracht in een vennootschap zal er een 'rekening courant' ontstaan zodra je inkomsten en uitgaven van je zaak en privé niet strikt gescheiden houdt. Dit hoeft in principe geen probleem te vormen zolang het over beperkte bedragen gaat. Je boekhouder is de aangewezen persoon om dit met jou op te volgen en je hierin te adviseren.
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.