Zelfstandige beter beschermd bij arbeidsongeschiktheid.

Tot 31/12/2017 kon je als zelfstandige pas aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds als je minimaal 30 dagen 'out' was door ziekte. Op 1/1/2018 was deze carensperiode al teruggebracht tot 14 dagen.
Vanaf 1/7/2019 werd deze verder ingekort tot 7 dagen: ben je langer dan 7 dagen ziek, dan ontvang je een uitkering vanaf de 1ste dag ziekte

Het is wel belangrijk dat je tijdig een aantal formaliteiten verricht.

Formaliteiten bij ziekte

Krijg je een ongeval of word je ernstig ziek? En ben je waarschijnlijk meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt?
Dan is het belangrijk dat je meteen je dokter raadpleegt en door hem/haar een 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' laat invullen. 
De datum waarop dit ondertekend werd door je arts bepaalt de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid en dus de dag waarop je recht op uitkering start. 
Opgepast: een gewoon ziektebriefje is onvoldoende!

Bezorg dit getuigschrift binnen de 7 dagen aan je ziekenfonds: verstuur dit per post, best zelfs aangetekend. De poststempel is bepalend om de aangiftedatum vast te leggen. Dus niet zelf deponeren in de brievenbus van je ziekenfonds. 
Het is uiteindelijk de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die zal beoordelen of je werkelijk arbeidsongeschikt bent.

Wie heeft recht op een ziekte-uitkering

Enkel zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen aanspraak maken op een ziekte-uitkering.
Zelfstandigen in bijberoep betalen ook sociale bijdragen, maar bouwen hiermee geen recht op ziekte-uitkering op. Dat recht bouwen ze op in hun statuut als werknemer of ambtenaar.
Opgepast: zelfstandigen in hoofdberoep die sociale bijdragen betalen d.m.v. een gelijkstelling met bijberoep (toepassing 'artikel 37') hebben evenmin recht op een ziekte-uitkering. 

Opgepast bis: je zal maar recht hebben op een ziekte-uitkering als je ‘in regel’ bent met het betalen van je sociale bijdragen (en eventuele verhogingen wegens laattijdige betaling) decafgelopen kwartalen.  

Sociale bijdragen betalen tijdens je ziekteperiode? 

Als je je activiteit wegens ziekte tijdelijk stopzet, kan je een ‘gelijkstelling wegens ziekte’ aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Dat betekent concreet dat je vrijgesteld bent van het betalen van je sociale bijdragen zonder verlies van rechten: je pensioenopbouw loopt verder, je blijft gedekt voor medische kosten enz. 

Dit is vooral van belang als je langdurig ziek bent. 

Sociale bijdragen worden namelijk per kwartaal betaald. Val je ziek in de eerste maand van een kwartaal en hervat je je werk niet in de volgende 2 maanden, dan ben je voor dat kwartaal al vrijgesteld van sociale bijdragen. Anders start de vrijstellingsperiode pas het volgende kwartaal. 

Start je terug met werken na een langdurige ziekteperiode in de laatste maand van een kwartaal, dan ben je voor dat kwartaal ook nog vrijgesteld.  

Je activiteit verder zetten tijdens of hervatten na ziekte

Je krijgt als zelfstandige uiteraard enkel een uitkering als jijzelf je activiteit gedurende de ziekteperiode niet uitoefent.
Dit betekent echter niet dat je zaak ook moet sluiten: een zakenpartner, familie of medewerker mag jouw activiteit verder zetten in die periode.
 
Ben je hersteld, dan mag je uiteraard je activiteit hervatten, en vervalt je recht op ziekte-uitkering. 
Ben je slechts gedeeltelijk hersteld, en zou je deeltijds terug willen beginnen werken, dan kan dat mits voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Informeer echter zeker ook altijd je boekhouder of accountant in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze kan je verder adviseren over mogelijkheden om deze moeilijke periode te overbruggen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.