Wanneer zijn sociale bijdragen van een zelfstandige aftrekbaar?

Wanneer zijn sociale bijdragen van zelfstandigen aftrekbaar?

Een éénmanszaak heeft financiële problemen, en heeft daardoor geen sociale bijdragen betaald in 2017.
Ondanks deze financiële problemen maakt de onderneming wel winst.
Als de sociale bijdragen niet als kost in 2017 mogen worden afgetrokken, zal dit de fiscale factuur voor deze ondernemer serieus doen oplopen. Geen goed nieuws als er al cashflow problemen zijn.
De vraag die dus voorligt: mogen de verschuldigde sociale bijdragen over 2017 toch als kost worden afgetrokken in dat jaar, ook al zijn ze niet betaald?

Fiscaal attest.

Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt aan het begin van ieder jaar aan alle zelfstandigen en bedrijfsleiders een attest waaruit blijkt hoeveel sociale bijdragen er het jaar voordien werden betaald.
Meestal worden deze bedragen opgenomen in de fiscale aangifte als een aftrekbare kost.
In voorliggende geval ontving de zelfstandige dit attest ook, maar uiteraard met de vermelding dat dit bedrag 0 was voor 2017.
Als deze regel zou worden aangehouden, zouden er dus geen sociale bijdragen kunnen worden afgetrokken.

Aftrekbaar kosten: algemene regel.

Art. 49 van het wetboek inkomstenbelastingen bepaalt dat kosten aftrekbaar zijn in het jaar waarin ze gedaan of gedragen zijn, of het karakter hebben gekregen van een zekere en vaststaande schuld.  
In het geval van de sociale bijdragen van deze zelfstandige was dit zeker het geval. De uitnodiging tot betaling van de sociale bijdragen was ontvangen, en in de boekhouding verwerkt, zodat de schuld wel degelijk geregistreerd was.
Op basis van deze regel zouden de sociale bijdragen dus wél aftrekbaar moeten zijn.
 

Wél aftrekbaar in 2017!

2 tegenstrijdige regels met een forse impact op de fiscale rekening over 2017 voor deze zelfstandige.
De oplossing werd gevonden in een antwoord op een recente parlementaire vraag (nr 23887, Piedboeuf, 14/03/2018).
De minister antwoordde op deze vraag dat voor zelfstandige eenmanszaken de sociale bijdragen boekhoudkundig als een vaststaande en zekere schuld kunnen worden geregistreerd.
Daardoor zijn ze dus wél aftrekbaar in het inkomstenjaar, ook al zijn ze niet betaald en kan er geen attest van het sociaal verzekeringsfonds worden voorgelegd.
Méér nog: als de bijdragen over 2017 uiteindelijk in 2018 toch zouden betaald worden, kunnen ze in dát jaar niet meer afgetrokken worden.  

Ook voor bedrijfsleiders?

Neen, voor bedrijfsleiders (zaakvoerders of bestuurders in een vennootschap) gaat deze regel niet op.
Zij voeren als natuurlijk persoon geen eigen boekhouding (hun vennootschap uiteraard wel), en de sociale bijdragen dus ook niet als een zekere en vaststaande schuld  geregistreerd worden.
Zij kunnen deze kosten daardoor slechts aftrekken voor het bedrag dat vermeld staat op het attest van hun sociaal verzekeringsfonds.

In 't kort.

Voor zelfstandige éénmanszaken zijn de sociale bijdragen steeds aftrekbaar in het jaar van inkomsten, ook al zijn deze niet betaald.
Voor bedrijfsleiders zijn enkel de werkelijk betaalde en door het sociaal verzekeringsfonds geattesteerde sociale bijdragen een aftrekbare kost.

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.