Waar kan je terecht met klachten over jouw boekhouder of accountant?

Toegegeven: het kan al eens verkeerd lopen in je relatie met je boekhouder of accountant. Heb je werkelijk gegronde klachten? Dan is het niet altijd noodzakelijk dat je meteen een gerechtelijke procedure opstart. Voor bepaalde klachten kan je terecht bij het beroepsinstituut van de accounting sector, het ITAA.
 
Dit beroepsinstituut kreeg van de wetgever de opdracht te waken over het correct functioneren van hun leden. Zijn er klachten? Dan kunnen ze bij deze instituten worden ‘neergelegd’.
 
Het ITAA heeft beperkte bevoegdheden:

  • Ze kunnen bemiddelen en arbitreren bij klachten over erelonen, wanneer zowel klant als cijferberoeper hiermee akkoord gaan. Beiden moeten de beslissing van de arbitragecommissie aanvaarden en uitvoeren.
  • Ze kunnen tuchtsancties uitspreken als wordt bewezen dat een lid een deontologische fout heeft gemaakt. Sancties kunnen gaan van een waarschuwing tot een schorsing.

Let wel: De beroepsinstituten kunnen niet verplichten om iets wel of niet te doen. Zij kunnen ook geen schadevergoedingen toekennen. Dit is enkel weggelegd voor de normale rechtbanken en hoven. De rechtbanken zijn ook niet verplicht rekening te houden met tuchtsancties, al zal dit in de praktijk vaak gebeuren. Het loont dus altijd de moeite met ernstige klachten je (ook) te wenden tot het betrokken instituut.
 
Goed om weten: bij conflicten tussen klant en boekhouder is het deontologisch verboden dat deze weigert facturen, balansen of boekhouding terug te bezorgen aan zijn klant. Zelfs wanneer de klant facturen van de boekhouder-fiscalist of accountant nog niet heeft betaald.
 
Hij mag weigeren nieuw werk af te leveren zolang er geen betaling is. Maar hij moet wel de wettelijke verplichtingen (aangifte btw, aangifte inkomstenbelasting, …) verder blijven vervullen zolang hij niet bewijsbaar een einde maakt aan de samenwerkingsrelatie.
 
In ‘t kort
 
Heb je een gegronde klacht over je boekhouder of accountant? Dan is het verstandig om een klacht neer te leggen bij het ITAA beroepsinstituut voor accountants (voorheen: boekhouders). Zij kunnen vaak optreden als bemiddelaar of tuchtsancties uitspreken. Wordt je klacht later toch behandeld voor de rechtbank? Dan kan deze rekening houden met het oordeel van deze instituten.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.