Uitgelegd: het voordeel van alle aard (VAA)

Je hebt er zeker al over gehoord: het 'voordeel van alle aard'. Deze term wordt vaak gebruikt als het over firmawagens gaat. Maar wat is dat 'voordeel alle aard' eigenlijk?

Het begrip 'voordeel alle aard'

Een 'voordeel alle aard' ontstaat als jij als privépersoongratis gebruik maakt van een voorwerp (auto, woning, laptop, gsm,…) dat eigenlijk niet jouw eigendom is maar dat werd aangekocht door een ander: jouw werkgever (al dan niet een vennootschap) of de vennootschap waarvan jij bedrijfsleider bent. Deze 'andere' draagt dus de kosten van dat voorwerp, terwijl jij er gratis privé gebruik van mag maken. Het gaat trouwens niet enkel over goederen, maar ook over diensten zoals bijv. een internetverbinding, GSM-abonnement of de diensten van huishoudelijk personeel.

De fiscus beschouwt deze gratis ter beschikkingen als een vorm van loon, dat vroeger ook wel eens voordeel in natura werd genoemd. En loon, dat wordt belast.

De fiscus zal dus een waarde plakken op dit voordeel (zie hieronder) en op dat bedrag zowel sociale bijdragen als belastingen heffen.

Voordeel alle aard geldt niet voor zelfstandigen zonder vennootschap

Ben je zelfstandige zonder vennootschap, een éénmanszaak dus, dat zal je niet met een 'voordeel alle aard' geconfronteerd worden. Je bent namelijk zelf eigenaar van alle goederen en aangekochte diensten van je zaak. In de mate dat je die goederen of diensten ook privé gebruikt, zal de fiscale aftrekbaarheid van de kosten worden beperkt tot het percentage professioneel gebruik

Maar heb je werknemers in dienst die privé gebruik maken van goederen of diensten die jij hen ter beschikking stelt als werkgever, dan ontstaat voor deze werknemers wel weer een voordeel alle aard.

Hoeveel bedraag het voordeel alle aard?

Het principe is dat de waarde van het voordeel alle aard overeenstemt met de 'werkelijke waarde' van het gebruiksrecht van het goed of de dienst.

Om het niet te ingewikkeld te maken heeft de fiscus, in samenspraak met de RSZ-administratie, voor de meest voorkomende soorten goederen en diensten een forfaitaire berekeningsmethode van dit voordeel vastgelegd.

Dat is onder meer het geval voor bedrijfswagens, pc's, gsm's, internetverbindingen en onroerende goederen (bijv. de gezingswoning).

Vooral over het VAA voor bedrijfswagens en woningen is al zeer veel inkt gevloeid.

Is er geen forfaitair bedrag voor het voordeel alle aard vastgelegd, dan zal je de effectieve kost van het privégebruik van goederen en diensten moeten vaststellen.

Wordt het voordeel alle aard altijd toegepast?

De overheid/fiscus gebruikt de waarde van het voordeel alle aard voor een stuk om haar beleid vorm te geven.

Zo werd het VAA van duurdere en meer vervuilende bedrijfswagens de afgelopen jaren sterk opgetrokken, om de aanschaf van dit type voertuigen te ontmoedigen.

Voor de bedrijfsfiets wordt dan weer helemaal geen VAA aangerekend.

Hoe werkt het praktisch?

In de meeste gevallen zal het voordeel alle aard verrrekend worden via het maandelijkse loon: het sociaal secretariaat telt maandelijks een bedrag bij het loon om de te betalen RSZ en bedrijfsvoorheffing (= belastingen) te berekenen. Op de jaarlijkse loonfiche staan dan ook al de juiste bedragen ingevuld.

Voor bedrijfsleiders gebeurt dit niet altijd: daar zal in overleg met de boekhouder/accountant nog een bijkomende fiche worden opgesteld, die dan naar de fiscus wordt doorgestuurd. Sociale bijdragen en belastingen worden daarop dan later verrekend.

Ondernemingen moeten dus een gedetailleerd overzicht bijhouden van alle goederen en diensten die zij gratis ter beschikking stellen van hun werknemers en bedrijfsleiders en dit ook melden aan hun sociale secretariaat en/of accountant.

Deze laatste is voor jou als ondernemer ook de aangewezen persoon om contact mee op te nemen als je vragen hebt over hoe dit voor jou werkt.

In 't kort

Een 'voordeel alle aard' is een voordeel dat een werkgever of vennootschap aan een werknemer of bedrijfsleider toekent in de vorm van gratis privégebruik van goederen en diensten. Dit voordeel wordt beschouwd als loon, waarop bijna steeds sociale bijdragen en belastingen verschuldigd zijn. De waarde ervan wordt meestal forfaitair bepaald.

Jouw sociaal secretariaat en/of accountant helpt je om deze verplichtingen correct na te komen. Ben je op zoek naar een geschikte accountant voor je zaak? Wij helpen je daarbij kosteloos en vrijblijvend.

 Meer lezen over het VAA voor bedrijfswagens doe je in dit artikel.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.