Hoe wordt het voordeel alle aard van een firmawagen berekend?

Als een werknemer gratis gebruik mag maken van een auto van de werkgever – de ‘firmawagen’ dus – voor privéverplaatsingen, dan beschouwen de fiscus en de RSZ dit als een alternatieve vorm van verloning. Het voordeel alle aard. Hierover is RSZ en belastingen verschuldigd. 

Ditzelfde geldt bij uitbreiding voor bedrijfsleiders van vennootschappen die een wagen van de vennootschap voor privédoeleinden gebruiken. 

Waarde voordeel alle aard

In theorie wordt de waarde van dit ‘loon’ vastgesteld op basis van de werkelijke kostprijs van de wagen, zijnde alle kosten die voor deze wagen door de werkgever worden gedragen,  en het werkelijke privégebruik door de werknemer. Het is echter onbegonnen werk om dat voor iedere wagen en iedere werknemer apart te berekenen, laat staan dat de fiscus daarop controle zou moeten doen. Vandaar dat de fiscus een forfaitaire berekeningsmethode hiervoor heeft uitgewerkt. De RSZ-administratie volgt de fiscus hierin.

 Forfaitaire berekeningsmethodeDeze methode is door de jaren heen al vaak aangepast, vaak geïnspireerd op van de beleidsdoeleinden van onze federale overheid.

Op dit moment houdt men rekening met 4 elementen

  • De cataloguswaarde van de auto
  • De leeftijd van de auto
  • De CO2-uitstoot
  • Het type brandstof waarop de auto rijdt.

Deze factoren worden verwerkt in de volgende prachtige formule:

VAA = Cataloguswaarde x leeftijdscorrectie x (5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot – X)/100 x 6/7 

Zelf het voordeel alle aarde berekenen.

U kan zelf met deze formule aan de slag gaan om het VAA te berekenen, maar er zijn gelukkig ook heel wat goede online tools beschikbaar die deze klus voor jou klaren. 

Hoe dan ook dient u wel het volgende te weten. 

 

De cataloguswaarde is de ‘nieuwwaarde’ van de auto inclusief alle opties, zonder rekening te houden met de eventuele kortingen. Ook de BTW moet worden meegerekend, maar daarvoor mag u rekening houden met het werkelijk betaalde bedrag aan BTW, zoals vermeld op de factuur.

 

Is de wagen niet ‘nieuw’ gekocht, dan kan je vaak niet teruggrijpen naar de factuur om de cataloguswaarde terug te vinden. Je zal dan een betrouwbare bron moeten raadplegen om deze zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. 

 

De leeftijdscorrectie zorgt ervoor dat het voordeel alle aard daalt naarmate de wagen ouder wordt. Daarbij is de eerste inschrijvingsdatum van de wagen relevant, waardoor het VAA van 2de hands wagens meteen al een beetje lager ligt.

 

De leeftijdscorrectie moet op dag-basis worden toegepast. Als een wagen bijv. op 15/6/2018 voor het eerst werd ingeschreven dan zal de coëfficiënt voor de berekening van het voordeel alle aard van 2020 gedurende 4,5 maanden 94% bedragen en gedurende 7,5 maanden 88%.  

 

Niet alle online berekeningstools werken zo nauwkeurig, waardoor de uitkomst van de berekening soms lichtjes zal afwijken.

 

Leeftijd van de wagenCorrectiecoëfficiënt
0 tot 12 maanden1
13 tot 24 maanden0,94
25 tot 36 maanden0,88
37 tot 48 maanden0,82
49 tot 60 maanden0,76
Vanaf 61 maanden0,70

 

De CO2-waarde van het voertuig vind je normalerwijze op het gelijkvormigheidsattest terug. Daarop kan een NEDC- en/of een WLTP-waarde vermeld staan. Als er enkel een NEDC 1.0 of een WLTP waarde vermeld staat, is dat de norm die u mag gebruiken. Staat er zowel een NEDC 2.0 als een WLTP waarde vermeld, dan heeft u de vrije keuze. De hoogste waarde levert u het laagste VAA op.  

De waarde van X in de formule wordt jaarlijks aangepast en is afhankelijk van het brandstoftype. 

En verder geldt er steeds een minimaal bedrag voor het VAA, wat de uitkomst van de formule ook is. Dit bedrag wordt ook jaarlijks geïndexeerd.

 

InkomstenjaarDiesel X =Andere brandstoffen X=Minimale VAA in €
2017871051.280,00
2018861051.310,00
2019881071.340,00
2020911111.360,00
2021841021.370,00

Wat met hybride en elektrische wagens?

Voor beide wordt dezelfde formule gehanteerd om het VAA vast te stellen. Voor hybride wagens ligt het gemiddelde brandstofgebruik, en dus de CO2-uitstoot echter fors lager, waardoor ook het VAA daalt. Voor elektrische wagens is de CO2-uitstoot uiteraard 0, waardoor het VAA eigenlijk enkel door de cataloguswaarde (en de leeftijd) wordt beïnvloed. 

Maar daar schuilt natuurlijk het addertje onder het gras: elektrische (en hybride) wagens zijn gemiddeld gezien nog steeds een stuk duurder dan wagens zonder elektrische aandrijving. Daardoor is het perfect mogelijk dat er voor een elektrische auto een hoger voordeel alle aard moet worden aangerekend dan voor een gelijkaardige diesel of benzine wagen.  

Wat als de wagen enkel gebruikt wordt voor professionele verplaatsingen? 

Als een bedrijfsleider of werknemer de wagen die door de vennootschap/werkgever ter beschikking wordt gesteld effectief enkel gebruikt voor professionele verplaatsingen, dan moet er uiteraard geen voordeel alle aard worden aangerekend. Het is echter belangrijk dat je dit ook kan bewijzen, bijv. doordat de persoon in kwestie nog eigenaar is van een andere wagen die privé wordt gebruikt.

Let wel op: woon-werkverkeer wordt niet als ‘professioneel’ beschouwd. Gebruik je de wagen dus om van en naar het werk te rijden, dan zal er sowieso een zelfde VAA worden aangerekend, ook al gebruik je de wagen verder niet voor privé verplaatsingen.  

Niet helemaal duidelijk? Vraag dit alles zeker na bij je eigen boekhouder. Als je nog op zoek bent naar de ideale boekhouder voor jouw zaak, dan vind je hem of haar vrijblijvend en kosteloos hier.

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.