Voorafbetaling belastingen? Voor wie, wanneer en hoe? De complete gids

België staat niet bepaald bekend als een land met lage belastingen. Maar wanneer je als zelfstandige of bedrijfsleider van een vennootschap geen voorafbetaling doet van je belastingen tijdens het inkomstenjaar, zal je belastingsbrief nog hoger zijn. De belastingsdienst heeft namelijk vermeerderingen voorzien voor ondernemers die géén voorafbetalingen van belastingen doen.

In dit artikel leggen we je de regeling graag uit én vooral…

… hoe je kan vermijden dat je zélf een belastingsvermeerdering ontvangt.

Met deze informatie ben je gewapend om een gesprek aan te gaan met je eigen accountant om er zeker van te zijn dat die jouw voorafbetalingen van dat jaar zeker niet vergeet te communiceren. Heb je nog geen goede accountant? Start je zoektocht dan hier.

Wie moet voorafbetalingen van belastingen doen?

Zowel natuurlijke personen, eenmanszaken en vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen van hun belastingen.

Als particulier (werknemer of gepensioneerde) kan je met voorafbetalingen een bonificatie (= belastingsvermindering) genieten, maar loop je geen risico op een belastingsvermeerdering. De bonificatie geldt niet voor ondernemingen.

Als startende ondernemer in hoofdberoep (of nieuwe vennootschap) geldt er een vrijstellingsregeling voor 3 jaar. Tijdens die periode zal je dus nog geen risico lopen op een belastingsvermeerdering.

Alle overige ondernemingen dienen wél voorafbetalingen te doen om een belastingsvermeerdering te vermijden.

Hoe werkt de voorafbetalingsregeling voor belastingen?

Voorafbetalingen van je belastingen zijn niet verplicht maar worden sterk aangeraden om de vermeerdering van 6,75% te vermijden. Een soort boete dus, wanneer je toch "vergeet" elk kwartaal een deel van je belastingen voor te schieten.

Wanneer de voorafbetaling belastingen doen?

Concreet wordt er verwacht dat je op vier tijdstippen doorheen het jaar een voorafbetaling uitvoert. Voor ondernemers wiens boekjaar samenvalt met het kalenderjaar zijn dat deze tijdstippen voor aanslagjaar 2022:

 • eerste kwartaal: maandag 11 april 2022

 • tweede kwartaal: maandag 11 juli 2022

 • derde kwartaal: dinsdag 10 oktober 2022

 • vierde kwartaal: dinsdag 20 december 2022

Vennootschappen die hun boekjaar niet per kalenderjaar voeren, moeten de betalingen uitvoeren voor de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Valt een van die dagen in het weekend, dan heb je tot de eerstvolgende werkdag.

Maar concreet geldt: hoe eerder je je vooraf te betalen bedragen overschrijft, hoe lager de belastingsvermeerdering en hoe hoger de belastingsvermindering. Dus vroeger betalen mag altijd.

De hoogte van het bedrag is ook een balansoefening. Betaal je te veel belastingen vooraf, dan ben je dat geld ook een lange periode (gemiddeld 2 jaar) kwijt, zonder dat je hiervoor interesten ontvangt. Betaal je te weinig vooraf, dan zal je op het overige bedrag toch een vermeerdering kunnen ontvangen.

Een goede inschatting met je boekhouder kan hierbij dus helpen. En geen zorgen, op het einde van het boekjaar kan je je voorafbetalingen ook nog bijsturen.

Voordelen van voorafbetalingen van belastingen

De voordelen van deze regeling zijn tweezijdig.

 • Je vermijdt een vermeerdering van je belastingen

 • Je spreid je fiscale lasten per kwartaal, naargelang de prestaties

 • Je vermijdt op deze manier dat je voor onaangename verrassingen komt te staan

Dat laatste puntje wordt vaak vergeten.

Deze regeling dwingt je haast om elk kwartaal stil te staan bij je cijfers, je winst en belastingen. Je gaat nauwer samenwerken met je accountant om een zo goed mogelijke inschatting te doen elk kwartaal.

Zo vermijdt je een gigantische belastingsbrief op het einde van het jaar in 1x te moeten betalen en weet je al vrij goed hoeveel winst je nu hebt gemaakt dat kwartaal.

Berekenen van de bonificatie (belastingsvermindering) voor particulieren

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) geniet je als particulier van volgende vermindering voor elk kwartaal waarop je een voorafbetaling doet:

 • eerste voorafbetaling x 1,50 %

 • tweede voorafbetaling x 1,25 %

 • derde voorafbetaling x 1,00 %

 • vierde voorafbetaling x 0,75 %

Tarief belastingvermeerdering

Ondernemingen die geen beginnend zelfstandige zijn én geen voorafbetalingen hebben gedaan van hun belastingen zullen een belastingsvermeerdering moeten betalen van 6,75% voor vennootschappen, of 2,25% voor eenmanszaken (aanslagjaar 2021 en 2022) op de winst van zelfstandige activiteit + bezoldigingen van (alle) bedrijfsleiders en (alle) meewerkende echtgenoten.

Berekening belastingvermeerdering eenmanszaken

Er wordt gestart met een berekeningsbasis van 106% van de te betalen belastingen op bovenstaande inkomsten. Hiervan worden voorheffingen afgetrokken. Het overige bedrag wordt vermenigvuldigd met 2,25%. Als 90% van dat resterende bedrag lager is dan 0,5% van de totale belasting waarop ze werd berekend hoef je toch geen vermeerdering te betalen. Hetzelfde geldt als het resterende bedrag niet hoger is dan €80.

Berekening belastingvermeerdering vennootschappen

Concreet voorbeeld (vennootschap)

Belastbare winst: €100.000
– voorafbetaling kwartaal 2 van €20.000
– voorafbetaling kwartaal 4 van €5.000

Vennootschapsbelasting: €100.000 x 25% = €25.000
– reeds betaalde roerende voorheffing: €1500
Basis voor vermeerdering: €23.500
Vermeerdering: €23.500 x 6,75% = €1586,25
– vermindering door voorafbetalingen:
kwartaal 1: 0
kwartaal 2: €20.000 x 7,5% = €1500
kwartaal 3: 0
kwartaal 4: €5.000 x 4,5% = €225

Totaal belastingvermindering: – €1725

Verschil: €1586,25 (vermeerdering) – €1725 (vermindering op vermeerdering) = – €138,75

Terug te vorderen vennootschapsbelasting: €138,75

Tarief belastingvermindering (bonificatie)

Elke voorafbetaling die je doet geeft recht op een vermindering van de belastingvermeerdering. Hoe eerder de voorafbetaling gebeurt, hoe groter de vermindering waarop ze recht geeft. Dit zijn de verminderingen :

 • bedrag van de eerste voorafbetaling x 9,00 %

 • bedrag van de tweede voorafbetaling x 7,50 %

 • bedrag van de derde voorafbetaling x 6,00 %

 • bedrag van de vierde voorafbetaling x 4,50 %

Doe je elke voorafbetaling compleet en tijdig, dan zal je dus de volledige vermeerdering van 6,75% vermijden (het gemiddelde van bovenstaande percentages).

Voorafbetaling vennootschapsbelasting

Het proces: hoe betaal ik mijn voorafbetalingen vennootschapsbelasting?

Zodra je je voorafbetaling berekend hebt, al dan niet met behulp van je accountant, is het tijd om tijdig te betalen. En dat gaat best vlot.

De gemakkelijkste manier om je voorafbetalingen te doen is via MyMinFin. Zo is het rekeningnummer en de mededeling sowieso correct. Wel moet je zelf nog het bedrag ingeven dat je wilt betalen. De betaling wordt vervolgens bevestigd met een bankmachientje of de Itsme app en klaar! Je voorafbetaling voor dit kwartaal is achter de rug.

Je kan ook steeds rechtstreeks overschrijven naar de belastingsdienst. Voor de meest recente richtlijnen hiervoor verwijzen we je graag door naar deze pagina voor particulieren of deze pagina voor zelfstandigen en vrije beroepen of deze pagina voor vennootschappen.

Uitzondering startende ondernemingen

Nieuw opgerichte vennootschappen kunnen worden vrijgesteld van de belastingvermeerdering voor het niet betalen van voorafbetalingen.

Er moet hiervoor voldaan worden aan de definitie van een 'kleine onderneming'. Door niet meer dan één van de volgende criteria te overschrijden:

 • Jaaromzet (excl. btw) van minder dan €9.000.000,00

 • Balanstotaal van minder dan €4.500.000,00

 • Personeelsbestand (jaargemiddelde), niet meer dan 50 werknemers

Wanneer je twee opeenvolgende boekjaren meer dan één criteria overschrijdt, wordt je niet meer geacht een 'kleine onderneming' te zijn. Voor verbonden vennootschappen worden deze getallen samengeteld.

Voorafbetaling belastingen zelfstandigen

Startende zelfstandigen in hoofdberoep ontvangen ook een vrijstelling van 3 jaar, ingaand vanaf de oprichtingsdatum, voor het voorafbetalen van hun belastingen.

Uitzondering voorafbetaling voor beginnende zelfstandigen

Wanneer je voor de eerste maal een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitvoert, geniet je een uitzondering voor voorafbetalingen van belastingen voor de eerste 3 jaar. Dit kan je bewijzen door middel van een attest (zoals een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, KBO) waarop duidelijk staat wanneer je voor het eerst bent aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep.

Doe je als startende zelfstandige toch voorafbetalingen, dan kan je wel een korting op de te betalen belasting (= bonificatie) krijgen.
Het bedrag van deze bonificatie is dan gelijk aan:

 • bedrag van de eerste voorafbetaling x 1,50%

 • bedrag van de tweede voorafbetaling x 1,25%

 • bedrag van de derde voorafbetaling x 1,0%

 • bedrag van de vierde voorafbetaling x 0,75 %

Voorafbetaling personenbelasting

Particulieren dienen voor hun verschuldigde belasting geen voorafbetalingen te doen, maar doen ze het toch, kunnen ze wel een belastingvermindering ontvangen.

Ben je gehuwd? Ook dan dien je voor de bonificatie twee aparte betalingen te uit te voeren met de unieke gestructureerde mededeling van elke partner waarvoor de betaling dient.

Bankfinanciering voorafbetaling belastingen

Mis je tijdelijk de middelen om je voorafbetalingen tijdig te doen maar wil je toch de vermeerdering vermijden?

Je kan ervoor kiezen om een financiering af te sluiten bij je bank om de voorafbetalingen te doen en zo de uitgave te spreiden over het hele jaar. De interesten hiervan kan je aftrekken van je belastingen. Je bank zal zorgen voor een correcte en tijdige betaling.

Een boekhouder bij belasting voorafbetalingen

Je accountant (boekhouder) zal je helpen bij het berekenen van je voorafbetaling. Hij of zij is je aanspreekpunt voor al je vragen hierover en kan helpen om tijdig en volledige betalingen te doen zodat je de vermeerdering kan vermijden.

Conclusie

Het is dus verstandig om voorafbetalingen te doen als je de centen niet nodig hebt voor een cruciale investering. Zo vermijd je een belastingvermeerdering en kan je in sommige gevallen zelfs een belastingvermindering genieten.

Zit je wat krap bij kas? Kijk dan eens naar een bankkrediet. Als de interest hiervoor lager is dan de belastingvermeerdering van 6,75% maak je winst, kan je de kost spreiden doorheen het jaar (goed voor je cash flow) en kan je trouwens de interest die hierop betaald wordt aftrekken van je belastingen.

Startende ondernemers of nieuw opgerichte vennootschappen lopen geen risico op de belastingvermeerdering voor de eerste 3 jaar. Wil je weten hoeveel je best voorafbetaalt op je belastingen? Dat kan je gemakkelijk berekenen op basis van up-to-date cijfers of met behulp van je boekhouder. Doe je voorafbetaling voor de 10de in de maand, volgend op een afgerond kwartaal, en voor de 20ste van de laatste maand van je boekjaar om zeker te zijn van tijdige betaling.

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel korting bij voorafbetaling belastingen?

Door voorafbetalingen te doen vermijd je een vermeerdering van 6,75%.

Hoeveel keer per jaar doet de zelfstandige voorafbetalingen?

Idealiter doe je 4x per jaar een voorafbetaling.

Wat is een bonificatie (belastingvermindering)? Kan ik er een krijgen?

Een bonificatie kan je ontvangen als particulier (korting op personenbelasting). Als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep krijg je een bonificatie voor het teveel vooraf betaalde bedrag. Ook loop je in de eerste 3 jaar na opstart geen risico op een belastingvermeerdering.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.