Vermijd betaalproblemen met behulp van de current ratio

Een doemscenario is ongetwijfeld wanneer je leveranciers of klanten moeten betaald worden en je hebt als onderneming onvoldoende middelen om hieraan tegemoet te komen. Het is dan ook van cruciaal belang om zo’n scenario lang op voorhand te anticiperen en zelfs te voorkomen. De vraag is dan ook hoe je dit precies op een eenvoudige manier kunt doen. 

De current ratio 

Om te zien of jouw onderneming, of die van een concurrent, op korte termijn aan haar betalingsvereisten kan voldoen, kan je gebruik maken van de current ratio. De current ratio is een liquiditeitsratio die het vermogen van je onderneming meet om kortetermijnverplichtingen die binnen het jaar vervallen te betalen. Deze maatstaf vertelt investeerders en analisten hoe de onderneming de vlottende activa op de balans kan maximaliseren om aan de schulden op korte termijn te voldoen.

Concreet neem je de vlottend activa op de balans (i.e. contanten, debiteuren, inventarissen en andere vlottende activa) en deel je deze door de kortetermijnschulden (i.e. te betalen rekeningen, lonen, te betalen belastingen, kortlopende schulden en het kortlopende leed van de langetermijnschulden). Een waarde groter dan één wordt als positief beschouwd. 

Een vergelijking met de sector

Naast de vuistregel van één is het ook belangrijk om na te gaan of de current ratio in lijn ligt met het sectorgemiddelde of iets hoger is. Een ratio die lager is dan het sectorgemiddelde kan immers ook wijzen op een hoger risico op nood of wanbetaling. Het kan immers zijn dat je actief bent in een sector waar schulden vaak snel moeten betaald worden en dan is het ook goed om te zien of de concurrenten het beter doen dan jij. Evenzo is een bedrijf met een zeer hoge current ratio in vergelijking met de referentiegroep ook niet noodzakelijk positief. Het kan er immers op wijzen dat je de kortetermijnactiva niet efficiënt gebruikt. 

Een vergelijking over de tijd

Naast een vergelijking met de sector is het ook raadzaam om te kijken hoe je current ratio over de tijd evolueert. Een bedrijf dat een acceptabele ratio lijkt te hebben zou eerder geneigd zijn om rekeningen minder snel te betalen of minder snel na te gaan of de klanten zelf hun verplichtingen nakomen. Omgekeerd zou een bedrijf dat nu lijkt te worstelen, goede vorderingen kunnen maken in de richting van een gezondere current ratio. 

Nadelen van de current ratio

Alhoewel de current ratio vaak gebruikt wordt, is het nog altijd van belang om het gezond verstand te gebruiken. Het kan immers zijn dat de current ratio groter is dan één maar dat er toch nog mogelijke problemen zijn. De current ratio is immers slechts een momentopname en geeft meestal geen volledige weergave van de kortetermijnliquiditeit of van de solvabiliteit van een bedrijf op lange termijn. 

Een bedrijf kan bijvoorbeeld een hoge ratio hebben omwille van de grote waarde aan handelsdebiteuren. Dit toont dat klanten eerder langzaam betalen, wat op zich ook niet erg positief is. Mogelijks moeten dan zelfs een deel van de handelsdebiteuren worden afgeschreven. Een hoge current ratio kan ook te wijten zijn aan voorraad dat niet kan worden verkocht, wat ook niet bepaald positief is. Omwille van die laatste reden gebruiken analisten ook vaak de ‘quick ratio’; die gelijkaardig is aan de current ratio maar geen rekening houdt met de voorraden op de balans. 

Een lage current ratio is ook niet altijd een probleem. Sommige bedrijven, zoals grote supermarkten, hebben soms langer dan gemiddelde betalingstermijnen aan hun leveranciers omwille van hun grote onderhandelingsmacht. Dit vertaalt zich in veel kortetermijnschulden maar omwille van deze onderhandelingskracht is dit niet noodzakelijk negatief. 

Besluit

De conclusie is eenvoudig: meten is weten! Om ervoor te zorgen dat je niet in een situatie belandt waarin je niet langer je kortetermijnschulden kunt betalen, is het belangrijk om te zien of je current ratio groter dan één is. Maar wees wel kritisch en analyseer waarom de waarde van de ratio voor je bedrijf groter of kleiner is dan één.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.