Zelfstandige beter beschermd bij arbeidsongeschiktheid.

Tot 31/12/2017 kon je als zelfstandige pas aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds als je minimaal 30 dagen 'out' was door ziekte. Op 1/1/2018 was deze carensperiode al teruggebracht tot 14 dagen. Vanaf 1/7/2019 werd deze verder ingekort tot 7 dagen: ben je langer dan 7 dagen ziek, dan ontvang je een uitkering vanaf de 1ste dag ziekte.  Het […]