Inhoudingsplicht leveranciers met sociale en fiscale schulden

                                                 De inhoudingsplicht: hoe zit de regelgeving in elkaar? Een opdrachtgever die een activiteit laat uitvoeren die valt onder 'werken in onroerende staat', 'werken in de vleessector' of 'werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten' moet nagaan of (onder)aannemers van dergelijke werken geen sociale of fiscale schulden hebben. In dat […]