Paritair comité: alles wat je moet weten

Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat betekent het nu precies, een paritair comité? Het is nochtans iets belangrijk, aangezien er in België meer dan 160 bestaan en het verplicht is voor erkende ondernemingen om aan te sluiten bij een van de bestaande paritaire comités. Lees hier verder voor meer informatie over wat […]

Welke betalingstermijn mag je hanteren voor je B2B facturen? Voortaan maximum 60 dagen

Nadat in april 2020 de betalingstermijnen van grote ondernemingen naar hun KMO-leveranciers toe al werd ingeperkt tot maximum 60 dagen, wordt dit vanaf 1 februari 2022 de algemene regel in B2B transacties.  Dat geeft bedrijven een extra wapen om te waken over hun cashflow en zich te beschermen tegen slechte betalers.   Wet Betalingsachterstand  De […]

Het UBO-register: voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen

  Wat is het UBO-register? Het UBO-register is een centrale databank die door de FOD Financiën wordt beheerd, en waarin voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen de uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') moeten worden meegedeeld.  Dit vermogensregister is in het leven geroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving.  De oorspronkelijke deadline voor de eerste registratie van de […]

Een factuur protesteren: 7 tips.

Een factuur protesteren doe je best volgens de regels van de kunst. Als een discussie over een factuur aan een handelsrechtbank wordt voorgelegd, is dat één van de eerste dingen die zullen worden onderzocht. Zeven tips voor het correct protesteren van een factuur. Tip 1: Reageer als de prestatie van de leveranciers niet conform zijn. Als een […]

Hoe lang je (digitale) documenten bewaren?

Ondernemingsdocumenten (facturen, bankuittreksels, aangiften, boekhoudkundige documenten zoals dagboeken en grootboeken) moeten gedurende langere tijd bewaard worden. Er bestaan echter verschillende bewaarperiodes voor verschillende soorten documenten, opgelegd vanuit verschillende rechtsgebieden. We willen u de details besparen, maar wel een paar vuistregels meegeven.   Bewaar je ondernemingsdocumenten 10 jaar Als je alle documenten met betrekking tot je boekhouding 10 […]

Vanaf 1/1/2018 wordt het systeem van flexijobs uitgebreid. Hoe werkt het?

Tot einde 2017 konden enkel Horeca bedrijven (PC 302) gebruikt maken van het voordelige systeem van flexijobs. Vanaf 1/1/2018 kan echter ook de 'detailhandel' mensen flexibel tewerkstellen binnen dit systeem. Welke sectoren worden bedoeld met 'detailhandel? Onder detaihandel verstaat men 'de handel die bestaat in de directe verkoop van goederen/producten in kleine hoeveelheden of aantallen […]

Facturen verplicht in het Nederlands opstellen?

Het Nederlands Taaldecreet is streng: facturen en andere wettelijk voorgeschreven documenten van een onderneming moeten in het Nederlands zijn opgesteld op straffe van nietigheid. Maar wat dan in geval van grensoverschrijdende handel? Het is duidelijk dat deze strenge verplichting een erstige belemmering kan betekenen in het kader van internationale handel. Als gevolg van een arrest […]

Inhoudingsplicht leveranciers met sociale en fiscale schulden

                                                 De inhoudingsplicht: hoe zit de regelgeving in elkaar? Een opdrachtgever die een activiteit laat uitvoeren die valt onder 'werken in onroerende staat', 'werken in de vleessector' of 'werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten' moet nagaan of (onder)aannemers van dergelijke werken geen sociale of fiscale schulden hebben. In dat […]

Werken met jobstudenten? Ken de regels!

Met jobstudenten werken is een heel flexibele manier om pieken in werk of vakantie van personeel op te vangen. Bovendien is het goedkoop: je betaalt nauwelijks RSZ-bijdragen op de lonen van jobstudenten en hoeft ook geen bedrijfsvoorheffing in te houden. Op voorwaarde dat je de regels strikt volgt. 1) Je jobstudent moet nog in hoofdstatuut student […]