Praktische handleiding voor de loonbonus 2022

Wil je als ondernemer je werknemers belonen voor een collectieve prestatie? En dit liefst op een voor jou fiscaal interessante manier? Dan is de loonbonus misschien wel de oplossing voor jou. Lees hier alles over de werkwijze, voorwaarden en voordelen van een loonbonus. Wat is de loonbonus? De loonbonus is een niet-recurrente resultaatsgebonden premie. Het […]

Voordeel alle aard (VAA) voor de woning – hoe werkt het en hoe berekenen?

Wanneer de maatschappelijke zetel en/of de exploitatie van een vennootschap zich in de privé-woning van de bedrijfsleider bevindt, dan is het niet onlogisch dat de kosten van (een gedeelte van) deze woning doorgerekend worden naar de vennootschap. Het voordeel dat hiervoor ontstaat voor bewoning van dat pand, waarvan de vennootschap de kosten draagt, is een […]

Hoe wordt het voordeel alle aard van een firmawagen berekend?

Als een werknemer gratis gebruik mag maken van een auto van de werkgever – de ‘firmawagen’ dus – voor privéverplaatsingen, dan beschouwen de fiscus en de RSZ dit als een alternatieve vorm van verloning. Het voordeel alle aard. Hierover is RSZ en belastingen verschuldigd.  Ditzelfde geldt bij uitbreiding voor bedrijfsleiders van vennootschappen die een wagen […]

Uitgelegd: het voordeel van alle aard (VAA)

Je hebt er zeker al over gehoord: het 'voordeel van alle aard'. Deze term wordt vaak gebruikt als het over firmawagens gaat. Maar wat is dat 'voordeel alle aard' eigenlijk? Het begrip 'voordeel alle aard' Een 'voordeel alle aard' ontstaat als jij als privépersoongratis gebruik maakt van een voorwerp (auto, woning, laptop, gsm,…) dat eigenlijk niet jouw eigendom is maar […]

Relatiegeschenken fiscaal aftrekbaar? Ja, maar…

  De regels rond de fiscale afterkbaarheid van relatiegeschenken zijn complex. Zeker nuttig er even bij stil te blijven staan dus.   Geschenken aan zakenrelaties We hebben het in dit artikel enkel over de geschenken die je koopt voor zakenrelaties. Voor geschenken aan personeelsleden ter gelegenheid van bijv. het eindejaar gelden er andere regels wat […]