Het UBO-register: voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen

  Wat is het UBO-register? Het UBO-register is een centrale databank die door de FOD Financiën wordt beheerd, en waarin voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen de uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') moeten worden meegedeeld.  Dit vermogensregister is in het leven geroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving.  De oorspronkelijke deadline voor de eerste registratie van de […]