Kostprijs boekhouder: hoeveel kost een boekhouder in 2023?

Hoeveel kost een boekhouder? Een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Dit hangt immers van verschillende factoren af. Welke opdrachten moet je boekhouder of accountant allemaal doen voor jou? Op welke manier gaat je kantoor te werk? En welke tarieven hanteert jouw boekhouder of accountant? Forfaitair bedrag of in regie? Sommige kantoren werken […]

Besloten vennootschap (BV) oprichten: stap voor stap

Je hebt een idee voor een onderneming, maar je weet nog niet goed wat de juiste vennootschapsvorm is? Na de hervorming in 2019 blijven er nog vier vennootschapsvormen over: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap. In het nieuwe vennootschapsrecht is de bv de oude bvba. In […]

Crowdfunding: alles wat je wil weten

Wat is crowdfunding? Crowdfunding is in principe een moeilijk woord voor een eenvoudig concept. Het is het zoeken van financiering door een beroep te doen op 'the crowd', wat eigenlijk een grote groep mensen betekent. Vrij vertaald betekent het concept dan ook: financiering door een het grote publiek. In feite bestaat crowdfunding al honderden jaar. […]

Naamloze vennootschap oprichten: waarom voor deze vorm kiezen?

BV, NV, CV, Vof, Comm. V zoveel vennootschapsvormen maar wat zijn nu de verschillen? Welke is de beste voor mijn activiteit(en)? In dit artikel zal je meer te weten komen over de naamloze vennootschappen en de voor- en nadelen. Zo kan je de juiste keuze maken bij het opstarten van jouw activiteit. Inhoudsopgave: Welke vennootschapsvormen […]

Vennootschapsbelasting: aan welk tarief wordt je winst belast?

Wat is vennootschapsbelasting? Hoe werkt de vennootschapsbelasting? Wie betaalt vennootschapsbelasting? Op welk bedrag betaal je vennootschapsbelasting? Wat zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting (2022)? Voorwaarden om het verlaagd tarief te genieten Hoe dien ik mijn vennootschapsbelasting in? Wanneer moet ik de aangifte in de vennootschapsbelasting indienen? Wat bij laattijdige indiening? Conclusie Wat is de vennootschapsbelasting? De […]

Vof (vennootschap onder firma): wat is het en wanneer een goede keuze?

Intro De vof (staat voor vennootschap onder firma) is samen met de commanditaire vennootschap één van de meest vereenvoudigde vennootschapsvormen. Door de hervorming van het vennootschapsrecht verdwenen een aantal vennootschapsvormen. De vennootschap onder firma (VOF) overleefde deze vernieuwing en bestaat nog steeds onder het nieuwe vennootschapsrecht. Hieronder worden de verschillende onderdelen van een vof besproken […]

Het UBO-register: voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen

  Wat is het UBO-register? Het UBO-register is een centrale databank die door de FOD Financiën wordt beheerd, en waarin voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen de uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') moeten worden meegedeeld.  Dit vermogensregister is in het leven geroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving.  De oorspronkelijke deadline voor de eerste registratie van de […]

Nieuw rekening nummer en gestructureerde mededeling voorafbetalingen inkomstenbelastingen.

Zelfstandigen-éénmanszaken en vennootschappen die voorafbetalingen in de personenbelastingen of vennootschapsbelastingen willen doen, moeten vanaf 1/1/2019 hiervoor een ander rekeningnummer én een andere gestructureerde mededeling gebruiken.      Waarom voorafbetalingen doen? Werkgevers zijn verplicht om bij de uitbetaling van de lonen van hun werknemers bedrijfsvoorheffing (en sociale bijdragen) in te houden en door te storten naar de fiscus. Bij […]

Dividenden uitkeren uit je vennootschap goedkoper in 2018.

Zomerakkoord Eén van de maatregelen uit het Zomerakkoord betreft de vrijstelling van roerende voorheffing op intresten en dividenden. Tot 2017 was een bedrag van € 1.880,00 aan intresten uit gereglementeerde spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing. Om de spaarder aan te moedigen een gedeelte van zijn spaarcenten op spaarboekjes te investeren in (aandelen in) bedrijven, heeft […]

Lagere tarieven in de vennootschapsbelastingen: ja, maar…

Het normale tarief in de vennootschapsbelastingen bedraagt 33,99% (33% + 3% aanvullende crisisbijdrage). Ben je KMO-vennootschap en voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je genieten van een verlaagd tarief. Deze tarieven blijven nog geldig voor de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018). Vanaf 2018 zullen de tarieven geleidelijk verlagen: voor KMO's zal vanaf 2018 […]