Lagere tarieven in de vennootschapsbelastingen: ja, maar…

Het normale tarief in de vennootschapsbelastingen bedraagt 33,99% (33% + 3% aanvullende crisisbijdrage). Ben je KMO-vennootschap en voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je genieten van een verlaagd tarief. Deze tarieven blijven nog geldig voor de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018). Vanaf 2018 zullen de tarieven geleidelijk verlagen: voor KMO's zal vanaf 2018 […]