Vanaf 1/9/2018 eenvoudiger starten als zelfstandige

In Vlaanderen wordt de verplichting tot het bewijzen van basiskennis bedrijfsbeheer voor starters vanaf 1/9/2018 afgeschaft. Wat betekent dit?     Starten vóór 1/9/2018 Wil je starten vóór die datum? Dan zal je nog steeds je basiskennis bedrijfsbeheer moeten bewijzen. Daarvoor heb je niet steeds een apart getuigschrift nodig: heb je bijv. een diploma hoger […]

Werkloos en toch als zelfstandige opstarten?

Een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet kan onder bepaalde voorwaarden een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten. Vroeger kon men deze 2 activiteiten enkel cumuleren als men al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten. Deze voorwaarde vervalt nu, maar er zijn wel nog grenzen ingebouwd. Bijv:  – Als de persoon volledig werkloos is, mag de […]