Overbruggingsrecht: voor jou van toepassing?

Het overbruggingsrecht is een mechanisme dat ervoor zorgt dat je als ondernemer met zelfstandige activiteit nog steeds recht hebt op sociale zekerheid en een uitkering na een faillissement of wanneer je gedwongen bent je activiteit stop te zetten (brand, natuurramp, oorlog, vernieling van jouw zaak, beroepsziekte, invaliditeit). Dit mechanisme is geen klassieke verzekering waarbij je […]

Wanneer zijn sociale bijdragen van een zelfstandige aftrekbaar?

Wanneer zijn sociale bijdragen van zelfstandigen aftrekbaar? Een éénmanszaak heeft financiële problemen, en heeft daardoor geen sociale bijdragen betaald in 2017. Ondanks deze financiële problemen maakt de onderneming wel winst. Als de sociale bijdragen niet als kost in 2017 mogen worden afgetrokken, zal dit de fiscale factuur voor deze ondernemer serieus doen oplopen. Geen goed nieuws als […]

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: een complete gids

Inhoudsopgave: Wat zijn sociale bijdragen? Hoeveel sociale bijdragen moet je betalen als zelfstandige Is het verplicht om sociale bijdragen te betalen? Wat is de maximale sociale bijdrage? De bijzondere bijdrage sociale zekerheid Sociale bijdragen voor starters: hier moet je op letten Je bijdragen verhogen of verlagen Hulp bij betalingsmoeilijkheden Sociale bijdragen aanpassen: hoe? Vrijstelling sociale […]