Sociaal verzekeringsfonds: wat moet ik weten?

Als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De sociale zekerheid in ons land is immers gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat wanneer je veel verdient, je ook meer moet betalen, maar wanneer je een tegenslag tegenkomt, je kan rekenen op de steunmaatregelen. Je dient eerst voorlopige bijdragen te betalen en […]

Zelfstandige beter beschermd bij arbeidsongeschiktheid.

Tot 31/12/2017 kon je als zelfstandige pas aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds als je minimaal 30 dagen 'out' was door ziekte. Op 1/1/2018 was deze carensperiode al teruggebracht tot 14 dagen. Vanaf 1/7/2019 werd deze verder ingekort tot 7 dagen: ben je langer dan 7 dagen ziek, dan ontvang je een uitkering vanaf de 1ste dag ziekte.  Het […]

Sociale bijdragen 2019

Hoeveel sociale bijdragen zal je als zelfstandige in 2019 moeten betalen?   Percentage De afgelopen jaren daalde het sociale bijdragenpercentage geleidelijk van 22% in 2015 naar 20,50% in 2018. In 2019 zal het percentage van 20,5% behouden blijven.   Referentieinkomen De sociale bijdragen worden steeds berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2019 geldt […]

Je studiejaren afkopen als zelfstandige interessant?

Het pensioen van zelfstandigen is in vele gevallen onvoldoende voor een comfortabele en financieel zorgeloze 'oude dag'. Er zijn inmiddels verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden gecreëerd om dit wettelijk pensioen aan te vullen.     Je pensioen als zelfstandige fiscaalvriendelijk aanvullen. Met dieze mogelijkeheden kan je als zelfstandige al een interessant bijkomend pensioenspaarpotje opbouwen: het stelsel van […]

Starten als zelfstandige? Lagere sociale bijdragen vanaf 2018

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen vanaf 2018 sociale bijdragen van 20,5% (+ beheerskosten sociaal verzekeringsfonds) op hun inkomsten. Er is echter een een minimumbijdrage voorzien die per kwartaal € 694,46 bedraagt. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.550,50 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit vaak een zware financiële last. Om hieraan tegemoet […]

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: een complete gids

Inhoudsopgave: Wat zijn sociale bijdragen? Hoeveel sociale bijdragen moet je betalen als zelfstandige Is het verplicht om sociale bijdragen te betalen? Wat is de maximale sociale bijdrage? De bijzondere bijdrage sociale zekerheid Sociale bijdragen voor starters: hier moet je op letten Je bijdragen verhogen of verlagen Hulp bij betalingsmoeilijkheden Sociale bijdragen aanpassen: hoe? Vrijstelling sociale […]