De winstpremie: Wat is het en hoe werkt het?

Een winstdeelname is een manier waarop werknemers kunnen genieten van de winst van de onderneming waarvoor ze werken. Dit kan door middel van een klassieke bonus, een extra vergoeding of andere soorten financiële compensatie. Een winstdeelname kan een eenmalige uitkering zijn of een regelmatige vergoeding die afhankelijk is van de jaarlijkse winst. Het doel van […]

Sociaal verzekeringsfonds: wat moet ik weten?

Als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De sociale zekerheid in ons land is immers gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat wanneer je veel verdient, je ook meer moet betalen, maar wanneer je een tegenslag tegenkomt, je kan rekenen op de steunmaatregelen. Je dient eerst voorlopige bijdragen te betalen en […]

Inhoudingsplicht voor RSZ en fiscale schulden

De inhoudingsplicht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) houdt in dat de RSZ, op verzoek van de fiscus, de fiscale schulden van een schuldenaar kan inhouden op de facturen van die schuldenaar. Het doel van de inhoudingsplicht is om de fiscale schulden van de schuldenaar te voldoen door een bepaald percentage in te houden […]

Uw auto en uw zaak: een complex verhaal!

Nota vooraf: we bespreken hier de situatie van een zelfstandige met recht op aftrek van BTW. Heb je geen recht op aftrek van BTW en/of werk je met een vennootschap, dan gelden er (deels) andere regels. Dat is dus een ander verhaal… Als zelfstandige koop je de auto zelf aan: in eigen naam maar met vermelding […]

Sociale bijdragen 2019

Hoeveel sociale bijdragen zal je als zelfstandige in 2019 moeten betalen?   Percentage De afgelopen jaren daalde het sociale bijdragenpercentage geleidelijk van 22% in 2015 naar 20,50% in 2018. In 2019 zal het percentage van 20,5% behouden blijven.   Referentieinkomen De sociale bijdragen worden steeds berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2019 geldt […]

De taxshift: wat betekent dit voor u?

Even verduidelijken: met de taxshift bedoelen we hier de maatregelen die de regering einde 2015 nam, en die we vanaf 2016 zullen voelen. Inmiddels is er immers al sprake van een tweede, waarbij het vooral rond de hervorming (lees verlaging) van de vennootschapsbelastingen gaat. Maar hierover is er nog niets beslist, daar komen we zeker […]