Is het beroep van boekhouder en accountant een knelpuntberoep?

De VDAB publiceert jaarlijks een lijst van knelpuntberoepen. Hierin komt ook in 2016 het beroep van boekhouder voor. Uit dit overzicht blijkt dat er wel voldoende boekhouders uitstromen uit het onderwijs, maar dat er vooral een tekort is aan echt gespecialiseerde boekhoudkundige profielen. Dat hoeft niet te verwonderen. Boekhouders en accountants zijn echte ‘witte raven’: […]