Wat is Belcotax on web en hoe krijg ik toegang?

In dit artikel wordt Belcotax on web toegelicht en de verschillende elementen worden hierbij ook nader besproken. Dit topic is belangrijk voor werkgevers en schuldenaars van inkomsten. Het is immers mogelijk om de fiches 281.XX elektronisch via belcotax on web in te dienen. In deze fiscale fiches vind je bijvoorbeeld informatie terug in verband met […]

Gestructureerde mededeling voor betalingen aan de fiscus

Nog vóór 10 oktober een voorafbetaling in de personenbelasting of vennootschapsbelasting doen?  Tegen 20 oktober de verschuldigde BTW storten? Geef bij iedere betaling aan de fiscus (FOD Financiën) zeker de juiste gestructureerde mededeling mee!     Wat is de gestructureerde mededeling? Dat is de code die je onderaan een overschrijvingsformulier kan vermelden waardoor de ontvanger van […]