Een bank vinden die bij je bedrijf past: Tips voor zelfstandige ondernemers

Als zelfstandige is het vinden van een goede bank van groot belang. Een bank is niet alleen nodig om financiële transacties te verwerken, maar kan ook dienen als een belangrijke partner bij het runnen van een succesvol bedrijf. In dit artikel zullen we bespreken waarom een bank belangrijk is, welke banken er zijn in België, […]

Individuele fiche auteursrechten (aangifte roerend inkomen): Alles wat je moet weten

In België moeten werkgevers of opdrachtgevers de fiche 281.45 indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën om informatie te verstrekken over de vergoedingen en voordelen in natura (roerend inkomen) die zijn betaald aan niet-ondergeschikte personen in het kader van een professionele samenwerking. Dit omvat ook betalingen aan auteurs voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zij hebben gecreëerd. […]

Klantenlisting indienen: wat, wie, hoe en wanneer?

Als btw-plichtige zelfstandige ben je verplicht om jaarlijks een klantenlisting in te dienen. Een verplicht nummertje dus, en best een belangrijke want de boetes zijn niet min. Lees hier verder om alles te weten te komen over de klantenlisting. Wat is een klantenlisting? Een klantenlisting is een lijst die elke btw-plichtige onderneming jaarlijks moet indienen […]

Fiscale aftrekbaarheid omtrent bedrijfswagens

De fiscale regels (fiscaliteit) omtrent de fiscale aftrek van bedrijfswagens verandert regelmatig. Het artikel met betrekking tot de vorige regelgeving is nog maar net geschreven en er moet een nieuw artikel geschreven worden. Dit betekent dat de regering veel belang hecht aan de sociale vergroening. Vooraleer je een nieuwe bedrijfswagen koopt moet er rekening gehouden […]

Inhoudingsplicht voor RSZ en fiscale schulden

De inhoudingsplicht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) houdt in dat de RSZ, op verzoek van de fiscus, de fiscale schulden van een schuldenaar kan inhouden op de facturen van die schuldenaar. Het doel van de inhoudingsplicht is om de fiscale schulden van de schuldenaar te voldoen door een bepaald percentage in te houden […]

Warrant: een alternatief voor de klassieke bonus

Traditionele bonussen staan bekend voor hun hoge bruto kostprijs aan de uitgever en laag netto resultaat voor de ontvanger. Een alternatief voor een klassieke bonus is het toekennen van warrants. Maar wat is dit precies en houdt dat niet erg veel risico in? Lees hier verder om alles te weten te komen over dit alternatief […]

Wat is het nut van een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een bedrijf of organisatie over een bepaald boekjaar. Het geeft inzicht in de financiële gezondheid en de prestaties van het afgelopen jaar. Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening (winst- of verliesrekening) en een toelichting over de neergelegde cijfers. De balans geeft weer wat de onderneming als bezittingen […]

Resultatenrekening: Een inzicht in de wereld van de financiële cijfers

In dit artikel wordt de resultatenrekening besproken ook wel de winst en verliesrekening genoemd. Dit vormt een onderdeel van de jaarrekening samen met de balans. Maar het verschil is dat de resultatenrekening gaat over de kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode. Deze bestaat ook uit verschillende posten en hieruit kan je […]

De Winwin lening: alle voorwaarden met voor- en nadelen

Inhoudsopgave:  Wat is de Winwinlening? Wie komt in aanmerking: de voorwaarden? Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever Voor- en nadelen voor kredietnemers (Vlaamse kmo's) Voor- en nadelen voor kredietgevers (Vlaamse particuliere investeerders) Aanvraagprocedure Een simulatie Kan ik de winwinlening combineren met andere financieringsvormen? Besluit Wat is de Winwinlening? Met de Winwinlening wil de […]

Dagontvangstenboek: alles wat je moet weten

Wanneer jouw onderneming soms verkopen doet zonder factuur en zonder witte kassa, dan is het bijhouden van een dagontvangstenboek als onderdeel van je boekhouding een verplichting. Maar wat is dat nu precies, zo'n boek met dagelijkse ontvangsten? Moet elke onderneming dit doen? En hoe kan je dan best zo'n dagontvangstenboek correct en eenvoudig opmaken? Onderstaand […]