Fiscale aftrekbaarheid omtrent bedrijfswagens

De fiscale regels (fiscaliteit) omtrent de fiscale aftrek van bedrijfswagens verandert regelmatig. Het artikel met betrekking tot de vorige regelgeving is nog maar net geschreven en er moet een nieuw artikel geschreven worden. Dit betekent dat de regering veel belang hecht aan de sociale vergroening. Vooraleer je een nieuwe bedrijfswagen koopt moet er rekening gehouden […]

Wat is het nut van een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een bedrijf of organisatie over een bepaald boekjaar. Het geeft inzicht in de financiële gezondheid en de prestaties van het afgelopen jaar. Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening (winst- of verliesrekening) en een toelichting over de neergelegde cijfers. De balans geeft weer wat de onderneming als bezittingen […]

Faillissement: Hoe herken je het en wat zijn de procedures?

In dit artikel wordt dieper ingegaan op een iets meer somber topic waarmee elke jaar verschillende startende en mature ondernemingen mee te maken krijgen, namelijk faillissementen. Er wordt een kijkje genomen naar de verschillende procedures zoals de ondernemingsrechtbank en wat er gebeurt wanneer een faillissement afgesloten wordt. Een faillissement is meestal een donkere periode tijdens […]

Financieel plan opstellen: stappenplan én voorbeeld

Je wil binnenkort je eigen bedrijf starten maar hebt nog nood aan bijkomende financiering? Of je gekozen vennootschapsvorm verplicht een financieel plan voor te leggen? In dit artikel gaan we dieper in op wat een financieel plan precies is en hoe jij een financieel plan kan opstellen voor jouw bedrijf. Wat is een financieel plan? […]

Hoe bereken je de waarde van je onderneming? De meest gebruikte methodes

  Het nut van een goede waardering Of je nu een ondernemer bent van een lokale supermarkt, de CEO van een beursgenoteerde onderneming, of vennoot van een KMO, vroeg of laat krijg je te maken met een waardering van je bedrijf. Denk maar aan de situatie waar je aan je bank bijkomend krediet wenst te […]