Proforma factuur: Wanneer heb je dit nodig en hoe zit het in elkaar?

In dit artikel gaat het over proforma facturen. Pro forma betekent immers 'voor de vorm'. Het is dan ook een voorlopige factuur die wordt gebruikt om bijvoorbeeld benodigde vergunningen te verkrijgen. Wat is een pro-forma factuur? Een proforma factuur is geen officiële factuur maar een voorlopige factuur die informatie bevat over de goederen en of […]

Een eigen Factuur maken: Hoe doe je dat?

Facturen opmaken en versturen is een essentieel onderdeel van het ondernemerschap. Anders word je namelijk niet betaald voor geleverde goederen of diensten. Wat moet er zoal op een factuur staan, hoe kan je best facturen maken en zijn er manieren om je administratie te vereenvoudigen? Lees verder om al dit en meer te weten te […]

Welke betalingstermijn mag je hanteren voor je B2B facturen? Voortaan maximum 60 dagen

Nadat in april 2020 de betalingstermijnen van grote ondernemingen naar hun KMO-leveranciers toe al werd ingeperkt tot maximum 60 dagen, wordt dit vanaf 1 februari 2022 de algemene regel in B2B transacties.  Dat geeft bedrijven een extra wapen om te waken over hun cashflow en zich te beschermen tegen slechte betalers.   Wet Betalingsachterstand  De […]

Een factuur protesteren: 7 tips.

Een factuur protesteren doe je best volgens de regels van de kunst. Als een discussie over een factuur aan een handelsrechtbank wordt voorgelegd, is dat één van de eerste dingen die zullen worden onderzocht. Zeven tips voor het correct protesteren van een factuur. Tip 1: Reageer als de prestatie van de leveranciers niet conform zijn. Als een […]

Facturen verplicht in het Nederlands opstellen?

Het Nederlands Taaldecreet is streng: facturen en andere wettelijk voorgeschreven documenten van een onderneming moeten in het Nederlands zijn opgesteld op straffe van nietigheid. Maar wat dan in geval van grensoverschrijdende handel? Het is duidelijk dat deze strenge verplichting een erstige belemmering kan betekenen in het kader van internationale handel. Als gevolg van een arrest […]

Inhoudingsplicht leveranciers met sociale en fiscale schulden

                                                 De inhoudingsplicht: hoe zit de regelgeving in elkaar? Een opdrachtgever die een activiteit laat uitvoeren die valt onder 'werken in onroerende staat', 'werken in de vleessector' of 'werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten' moet nagaan of (onder)aannemers van dergelijke werken geen sociale of fiscale schulden hebben. In dat […]