Wat is het nut van een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een bedrijf of organisatie over een bepaald boekjaar. Het geeft inzicht in de financiële gezondheid en de prestaties van het afgelopen jaar. Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening (winst- of verliesrekening) en een toelichting over de neergelegde cijfers. De balans geeft weer wat de onderneming als bezittingen […]

Kasboek: alles wat je moet weten

Elke zelfstandige is verplicht een correcte boekhouding bij te houden. Niet meteen het leukste, maar wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Een onderdeel van die boekhouding is het bijhouden van een kasboek. Lees hier verder als je wilt weten wat een kasboek precies is, hoe je een kasboek moet invullen, en misschien […]

Alarmbelprocedure: de vernieuwde versie

Inhoudsopgave: De alarmbelprocedure: Wat is het? Wanneer pas je de alarmbelbelprocedure toe? Nettoactief bij de alarmbelprocedure, een strikte verplichting Voorwaarden voor de alarmbelprocedure De alarmbelprocedure in de BV onder het nieuwe WVV (Eska Law) Welke procedure moet je volgen? Wat als je de alarmbelprocedure niet naleeft? Wat met aansprakelijk accountant? Conclusie De alarmbelprocedure: Wat is […]

De eenmanszaak: een ideaal startpunt voor zelfstandigen

Dus je wilt ondernemen en een eenmanszaak oprichten? In dit artikel bespreken we waarom je zou moeten kiezen voor een eenmanszaak, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je dat concreet aanpakt. Inhoudsopgave: Wat is een eenmanszaak? Eenmanszaak of vennootschap? Wat is het verschil? Eenmanszaak of vennootschap: wat zijn de voor- en nadelen? Een […]

Vanaf 1/9/2018 eenvoudiger starten als zelfstandige

In Vlaanderen wordt de verplichting tot het bewijzen van basiskennis bedrijfsbeheer voor starters vanaf 1/9/2018 afgeschaft. Wat betekent dit?     Starten vóór 1/9/2018 Wil je starten vóór die datum? Dan zal je nog steeds je basiskennis bedrijfsbeheer moeten bewijzen. Daarvoor heb je niet steeds een apart getuigschrift nodig: heb je bijv. een diploma hoger […]

Werkloos en toch als zelfstandige opstarten?

Een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet kan onder bepaalde voorwaarden een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten. Vroeger kon men deze 2 activiteiten enkel cumuleren als men al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten. Deze voorwaarde vervalt nu, maar er zijn wel nog grenzen ingebouwd. Bijv:  – Als de persoon volledig werkloos is, mag de […]