Vanaf 1/1/2018 wordt het systeem van flexijobs uitgebreid. Hoe werkt het?

Tot einde 2017 konden enkel Horeca bedrijven (PC 302) gebruikt maken van het voordelige systeem van flexijobs. Vanaf 1/1/2018 kan echter ook de 'detailhandel' mensen flexibel tewerkstellen binnen dit systeem. Welke sectoren worden bedoeld met 'detailhandel? Onder detaihandel verstaat men 'de handel die bestaat in de directe verkoop van goederen/producten in kleine hoeveelheden of aantallen […]