Nieuw rekening nummer en gestructureerde mededeling voorafbetalingen inkomstenbelastingen.

Zelfstandigen-éénmanszaken en vennootschappen die voorafbetalingen in de personenbelastingen of vennootschapsbelastingen willen doen, moeten vanaf 1/1/2019 hiervoor een ander rekeningnummer én een andere gestructureerde mededeling gebruiken.      Waarom voorafbetalingen doen? Werkgevers zijn verplicht om bij de uitbetaling van de lonen van hun werknemers bedrijfsvoorheffing (en sociale bijdragen) in te houden en door te storten naar de fiscus. Bij […]

Gestructureerde mededeling voor betalingen aan de fiscus

Nog vóór 10 oktober een voorafbetaling in de personenbelasting of vennootschapsbelasting doen?  Tegen 20 oktober de verschuldigde BTW storten? Geef bij iedere betaling aan de fiscus (FOD Financiën) zeker de juiste gestructureerde mededeling mee!     Wat is de gestructureerde mededeling? Dat is de code die je onderaan een overschrijvingsformulier kan vermelden waardoor de ontvanger van […]