Is er een verschil tussen een accountant en een boekhouder?

Ja én nee. De titels ‘boekhouder’ en ‘accountant’ zijn wettelijk beschermd. Dat geldt ook voor ‘boekhouder-fiscalist’, ‘belastingconsulent’ en’ bedrijfsrevisor’. Zonder opleiding, stage, examens en bijscholing mag je je dus niet vestigen als zelfstandig boekhouder of accountant. Het verschil tussen een boekhouder en een accountant zit hem in a) de instituten waarvan deze beroepsbeoefenaars lid zijn, […]