Starten als zelfstandige? Lagere sociale bijdragen vanaf 2018

Zelfstandigen in hoofdberoep betalen vanaf 2018 sociale bijdragen van 20,5% (+ beheerskosten sociaal verzekeringsfonds) op hun inkomsten. Er is echter een een minimumbijdrage voorzien die per kwartaal € 694,46 bedraagt. Dit is de bijdrage op een jaarlijks inkomen van 13.550,50 euro. Voor starters met lage inkomsten in de beginfase is dit vaak een zware financiële last. Om hieraan tegemoet te komen heeft de regering beslist drie progressieve inkomensdrempels in te voeren vanaf 01/01/2018. De drempel voor het eerste jaar als zelfstandige zou 1/3de bedragen van het minimuminkomen, de voor het tweede jaar 2/3de en vanaf dan geldt de normale inkomensdrempel.

Deze maatregel geldt voor startende zelfstandigen die op 01/04/2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn. Ook de zelfstandigen die van bijberoep naar hoofdberoep overschakelen en de meewerkende echtgenoten kunnen van deze maatregel genieten.

Opgepast!
Je betaalt als starter niet automatisch deze lagere bijdragen. Je moet de vermindering uitdrukkelijk aanvragen bij je sociale kas.
Dat doe je uiteraard beter niet als je schat dat je het komende kalenderjaar een hoger inkomen zal verwerven.
De sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt, zijn immers voorlopige bijdragen die pas definitief worden zodra het inkomen voor deze periode definitief gekend is.
Je mag je dus binnen ongeveer 2 jaar aan een afrekening verwachten als je inkomen uiteindelijk hoger blijkt te zijn.

Tip
Als starter overleg je hierover best met een erkende boekhouder of accountant. Deze kan je hierin het best adviseren.
Je vindt er één in jouw buurt op www.boekhouderstotaal.be.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.