Start-up financiering vinden: hoe doe je dat?

Wanneer je een briljant idee voor een nieuwe onderneming hebt, kan je dit project slechts realiseren als je voldoende startkapitaal hebt. Er bestaan verscheidene partijen en mogelijkheden, maar het is goed om een duidelijk zicht hierop te krijgen om zo het bos door de bomen te zien. Niet elke partij of optie is immers geschikt voor jouw start-up en het kan ook noodzakelijk zijn om te diversifiëren en niet te gaan voor één enkele financieringstechniek. In dit artikel overlopen we de meest belangrijkste.

Optie 1: Bootstrapping

Bootstrapping is een moeilijk woord voor het inbrengen van eigen spaargeld en het terug herinvesteren van de eerste opbrengsten die de start-up genereert. Het heeft als voordeel dat je geen rekenschap moet afleggen aan externe financiers, maar het is niet altijd financieel haalbaar voor een beginnend ondernemer om zelf een grote som te investeren. Dit heeft als nadeel dat de start-up waarschijnlijk trager zal groeien omdat je geïnvesteerde middelen beperkt zijn. Toch is het vaak een must om een groot deel zelf te investeren wanneer je hoopt om een lening bij de bank, als bijkomende financieringsvorm, te krijgen.

Optie 2: Vrienden en familie

Als je eigen spaargeld niet voldoet kan je mogelijks extra middelen aantrekken bij je vrienden, familie en kennissen. Door de persoonlijke band die je ermee hebt zullen ze sneller in je investeren om wie je bent, niet enkel om het idee dat je momenteel hebt. Dat kan in de vorm van een lening of in ruil voor een portie aandelen in je nieuwe onderneming. Een nadelen van handelen met goede vrienden, familie of kennissen is dat als de zaak misloopt en jouw investeerders spaargeld kwijt raken, de familiebanden wel eens onder druk kunnen komen te staan. Maak dus duidelijk welk risico ze nemen voor ze besluiten te investeren in jouw start-up idee.

Optie 3: Een lening bij de bank

In België is geld lenen bij de bank de meest voorkomende financieringsvorm. Deze optie komt er op neer dat je aan je bank je business plan en financieel plan voorlegt in de hoop dat je een bedrag krijgt dat je periodiek mag afbetalen. Deze financieringsvorm is echter niet altijd toegankelijk voor start-ups omwille van het hoge risico. Een start-up heeft immers nog geen onderpand dat kan gegeven worden en het is ook vaak nog niet zeker of een beginnende onderneming wel levensvatbaar zal zijn. Banken nemen liefst niet te veel risico en verkiezen daarom start-ups die toch reeds een solide klantenbasis en inkomsten hebben. Daarom is deze optie vaak pas mogelijk wanneer er externe investeerders bij betrokken zijn of wanneer je onderneming al wat verder staat.

Optie 4: Crowdfunding

Crowdfunding houdt in dat je je business plan voorlegt aan het brede publiek, waar particuliere investeerders dan een bedrag in kunnen investeren. Dit kan onder de vorm van aandelenkapitaal zijn of schuldfinanciering. Het voordeel is dat er veelal geen dominante financierder zal aanwezig zijn, maar het nadeel is dat je niet op voorhand weet of je wel voldoende financiële middelen zult kunnen werven. Maak je gebruik van crowdfundingplatformen, dan is het vaak zo dat projecten die niet aan het verwachte bedrag geraken helemaal niets krijgen en de opgehaalde middelen gewoon aan de paar geïnteresseerde partijen teruggegeven wordt. 

Optie 5: Durfkapitaal

Naast de eerder opgesomde financieringsvormen is een andere mogelijke piste om durftkapitalisten, ook wel ‘venture capitalists’ genoemd, aan te spreken. Durftkapitaalfondsen (privaat of opgericht door de overheid) kunnen dan, in ruil voor aandelen, investeren in je start-up. Naast fondsen kunnen het trouwens ook ‘business angels’ zijn; een term die gebruikt wordt voor particulieren die hun eigen geld in veelbelovende start-ups investeren. Durftkapitalisten zullen echter wel zeggenschap vereisen en je zal hen dan ook vaak een zitje in de raad van bestuur verschuldigd zijn. Durfkapitaal is vaak ook een tijdelijke investering aangezien de meeste financieders een investeringshorizon van 3 tot 7 jaar hebben.

Link met de visie, missie en risicoappetijt van je onderneming

Er bestaan dus verschillende financieringsvormen en het is dan ook geen exacte wetenschap om er één of meerdere van te kiezen. Het is echter wel belangrijk dat de financieringsvorm aansluit bij de visie, missie en risicoappetijt van je onderneming. Eerst en vooral moet je nadenken hoeveel risico je wil nemen om je ambities te realiseren.

Geld lenen houdt in dat je het bedrag en de interest op een latere termijn zal moeten terug betalen en dit kan moeilijk worden bij onvoorziene tegenslagen. Een bijkomende vraag is ook of je wil toestaan dat je financiers zeggenschap mogen krijgen in je onderneming. Ben je niet bereid om enige onafhankelijkheid af te staan, dan lijkt groeikapitaal eerder optie om links te laten liggen.

Kortom, een mix van verschillende financieringsvormen lijkt aangewezen, maar spijtig is het zo dat beginnende start-ups vaak een ‘no go’ antwoord krijgen. De meest voorkomende weg is dan ook om te beginnen met bootstrapping of geld van vrienden en familie en in een volgende fase (als er al enige indicatie voor succes is) crowdfunding, durftkapitalisten of de bank te contacteren met de hoop dat er dan wél interesse is.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.