Sociale bijdragen 2019

Hoeveel sociale bijdragen zal je als zelfstandige in 2019 moeten betalen?
 

Percentage

De afgelopen jaren daalde het sociale bijdragenpercentage geleidelijk van 22% in 2015 naar 20,50% in 2018. In 2019 zal het percentage van 20,5% behouden blijven.
 

Referentieinkomen

De sociale bijdragen worden steeds berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2019 geldt dus het inkomen van 2016 als referentieinkomen.
Dit inkomen wordt nog verhoogd (geïndexeerd) met een factor 1,0634 om het aan te passen aan de gestegen levensduurte.
 

Zefstandigen in hoofdberoep 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep zal men de sociale bijdragen in eerste instantie dus berekenen op basis van het geïndexeerd inkomen van 2016. Er zal echter steeds met een miniumum inkomen van € 13.847,39 gewerkt worden. De minimale sociale bijdragen bedragen dus € 2.838,71* per jaar of € 709,68* per kwartaal
Er bestaat ook een maximumgrens. Tot een nettoberoepsinkomen van € 59.795,61 betaalt men 20,5% sociale bijdragen. Vanaf dit bedrag tot € 88.119,80 is het bijdragepercentage 14,16%. Boven deze grens zijn er geen sociale bijdragen meer verschuldigd. Dat betekent dat de maximale jaarlijkse sociale bijdrage €16.268,81* bedraagt, of € 4.067,20* per kwartaal.
 

Zelfstandigen in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen indien hun referentieinkomen lager ligt dan 1.531,99.
Boven deze grens betalen zijn dezefde bijdragen als hoofdberoepers. Voor hen geldt echter niet de minimale bijdrage van € 709,68 per kwartaal.
 

Starters

Starters waarvoor nog geen referentieinkomen bekend is, moeten hun nettoberoepdsinkomsten zo getrouw mogelijk inschatten, en hierop sociale bijdragen betalen.
Voor starters in hoofdberoep bestaat de mogelijkheid om tijdens de eerste 8 kwartalen van hun activiteit lagere sociale bijdragen te betalen. 
Voor de eerste 4 kwartalen is dit ongeveer 1/3de van de normale minimum voor hoofdberoepers, voor de volgende 4 kwartalen ongeveer 2/3de.
 

Afrekening

De bedragen die in de loop van 2019 betaald worden zijn slechts voorlopige bijdragen.
Eens het definitieve nettoberoepsinkomen van 2019 gekend is, zal een afrekening gemaakt worden, en zal er bijgevolg een bijbetaling moeten gebeuren of ontvangt men een terugbetaling indien de voorlopige bijdragen te hoog waren.
Om onaangename verassingen bij de afrekening te vermijden is het dus aan te raden de voorlopige sociale bijdragen te verhogen als de nettoberoepsinkomsten van 2019 aanmerkelijk hoger zijn dan deze van 2016. Dit doe je best in overleg met je boekhouder of accountant. 
 

In 't kort 

De sociale bijdragen die je dit jaar moet betalen bedragen voor de meeste zelfstandingen 20,5% van het geïndexeerd referentieinkomen van 2016.
Bekijk samen met je boekhouder regelmatig of deze bijdragen voldoende zijn en verhoog de voorlopige bijdragen mocht blijken dat dit niet het geval is. 

 
* Dit zijn bedragen exclusief de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten. Het te betalen kwartaalbedrag ligt in de praktijk dus hoger.

 
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.