De Patrimoniumvennootschap: Een introductie

In dit artikel gaan we dieper ingegaan op wat een patrimoniumvennootschap juist is. Daarnaast zal er ook dieper worden ingegaan op de kosten die gepaard gaan met deze vennootschap. Aan een patrimoniumvennootschap zitten zowel voor-als nadelen verbonden die hieronder ook worden aangehaald.

Wat is een patrimoniumvennootschap?

Een patrimoniumvennootschap biedt de mogelijkheid om roerend -en onroerend vermogen te beheren. Dit geeft dus de mogelijkheid om in vastgoed te investeren. Wel goed om te weten is dat de patrimoniumvennootschap geen aparte vennootschap is en elke vennootschapsvorm kan aannemen. Meestal worden de klassieke vennootschapsvormen zoals een BV of NV gekozen door beleggers.

Wat kost een patrimoniumvennootschap?

Een patrimoniumvennootschap heeft boekhoudkundige verplichtingen. De kosten voor een patrimoniumvennootschap kunnen jaarlijks oplopen tot 3000,00 euro. Dit is redelijk kostelijk en een patrimoniumvennootschap is daardoor pas interessant voor patrimonia wanneer dit 650- 750.000 euro waard is.

Voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap

Voordelen van een patrimoniumvennootschap

De voordelen van een patrimoniumvennootschap worden als eerst opgesomd.

voordelen

  • Je betaalt minder belastingen: De aankoopwaarde van het aangekochte vastgoed kan afgeschreven worden en de interesten op een eventuele lening fiscaal aftrekken en onroerende voorheffing. Wanneer echter deze lening werd genomen als privépersoon is slechts een forfaitaire aftrek mogelijk.

  • Vermijdt schenkings -en successierechten: Met een patrimoniumvennootschap vermijd je schenkings- en successierechten. De aandelen kunnen immers via een schenken worden doorgegeven aan erfgenamen. Dit kan met of zonder notariële akte. Een handgift wordt vaak gebruikt maar hier moet je ook voor oppassen. Wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt zijn er immers successierechten verschuldigd. Dit wordt namelijk dan aanzien als een erfenis (verdachte periode).

  • Controle: Familiale redenen kunnen echter ook aan de basis liggen voor de oprichting van een patrimoniumvennootschap. De structuur ervan garandeert namelijk optimale controle en is daardoor een optimaal controlemechanisme voor het behoud van het familiaal vermogen.

Nadelen van een patrimoniumvennootschap

Er zijn niet alleen voordelen verbonden aan een patrimoniumvennootschap. De nadelen worden hieronder uitgebreid besproken.

nadelen

  • Gelijke erfenis: Iedere erfgenaam krijgt evenveel aandelen. Hierdoor kan onenigheid ontstaan doordat er bij beslissingen een meerderheid nodig is.

  • Belasting op meerwaarde: Bij de verkoop van vastgoed dien je een meerwaardebelasting te betalen op het volledige verkoopbedrag en niet alleen op de meerwaarde. Een particulier daarentegen wordt enkel belast op de meerwaarde. Na vijf jaar na aankoop is het vastgoed vrijgesteld voor particulieren.

  • Belast op werkelijke huurinkomsten: In een patrimoniumvennootschap word je belast op de werkelijke huurinkomsten terwijl een particulier wordt belast op het kadastraal inkomen wanneer dit wordt verhuurd aan een andere particulier (die gebruikt voor niet niet- beroepsdoeleinden)

Patrimoniumvennootschap fiscaal nog interessant?

Een patrimoniumvennootschap wordt belast in de vennootschapsbelasting en niet aan progressieve tarieven. Deze tarieven zijn interessanter en hebben een lagere belastingdruk. Je kan ook vastgoed afschrijven wat ervoor zorgt dat de winsten lager zijn wat ook minder belastingen betekent.

fiscale constructies

Om belangrijke fiscale voordelen te bekomen kan een patrimoniumvennootschap handig zijn. Deze vennootschap brengt enkele fiscale voordelen met zich mee. Interesten zijn bijvoorbeeld volledig aftrekbaar, zo ook onderhouds -en renovatiekosten. Deze soort constructies zijn interessant bij hoge renovatiekosten. In vastgoed investeren heeft zo zijn voordelen.

Conclusie

Een patrimoniumvennootschap kan interessant zijn wanneer je op voorhand goed nagedacht hebt en een fiscaal langetermijnplan hebt. Dit zijn immers belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Ook beleggers zien hier de fiscale voordelen van in.

Als familie heeft men ook voordelen kan men de aandelen namelijk doorgeven en zo de controle behouden.

Het is dus goed om te overleggen met je boekhouder of fiscalist om de gevolgen te snappen van vooraleer een patrimoniumvennootschap op te richten . Het is een goede start voor mensen die willen starten beleggen in vastgoed. Elke situatie is anders en daarom moet je kijken wat het interessants is voor je situatie. Daarom dat je je beter kan laten adviseren door experts die je kunnen begeleiden gedurende het traject.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.