Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: vangnet voor ondernemers in moeilijkheden

Ondernemen doe je met vallen en opstaan. Het 'overbruggingsrecht voor zelfstandigen' helpt je om de periode tussen 'vallen' en 'opstaan' door te komen.
Onder welke voorwaarden en hoe lang kan je hierop een beroep doen? En hoeveel bedraagt de uitkering die je ontvangt?
 

 

Wat is het overbruggingsrecht?

Ben je zelfstandige (al dan niet met een vennootschap) en maak je een moeilijke periode door? 
Dan kan je een financiële uitkering ontvangen om deze periode te overbruggen en ben je vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen mét behoud van een aantal belangrijke sociale rechten.
 

In welke omstandigheden heb je recht op het overbruggingsrecht?

Het recht bestaat slechts in 4 specifieke omstandigheden die het jou als ondernemer onmogelijk maken een normaal inkomen te verwerven:

 • Persoonlijke faillissement of faillissement van de vennootschap waarin je zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was. 
 • Bij stopzetting van je activiteit van zelfstandige binnen de 3 jaar na een collectieve schuldenregeling.
 • Gedwongen onderbreking (minimaal 1 maand) of stopzetting van je activiteit door externe omstandigheden: brand, natuurramp, beschadinging professionele gebouwen of uitrusting of een 'gebeurtenis met economische impact'. Dat laatste kan gaan over zware wegenwerken waardoor jouw onderneming lange tijd onbereikbaar is of de vestiging van een grote concurrent vlakbij jouw bedrijf.
 • Als je als ondernemer kennelijk in economische moeilijkheden verkeert (hiervoor moet je wel aan vrij strenge voorwaarden voldoen).  

Het overbruggingsrecht is dus niet bedoeld voor ondernemers die hun activiteit (tijdelijk) moeten stopzetten o.w.v. ziekte of ongeval. In die omstandigheden kan je een beroep doen op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en/of op een (bijkomend af te sluiten) verzekering gewaarborgd inkomen.   
 

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Naast de omstandigheden die 'juist' moeten zijn, moet je ook nog aan 6 andere voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht.

 • Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben.
 • Je was gedurende het kwartaal waarin zich de omstandigheden voordoen én de 3 kwartalen daarvóór zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut.
 • Je was in die kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
 • Je hebt in de laatste 16 kwartalen minsten 4 kwartalen effectief sociale bijdragen betaald.
 • je hebt je beroepsactiviteiten volledig stopgezet
 • Je bent jonger dan 65 jaar en hebt geen recht op enige andere vorm van vervangingsinkomen.

Waarop heb je recht? En hoe lang?

Je recht bestaat uit 2 delen:

 • Een uitkering gedurende maximaal 12 maanden van € 1.266,37 per maand wanneer je geen gezinslast hebt. Heb je wel gezinslast dan bedraagt de uitkering € 1.582,46 per maand (bedragen 2019).
 • Een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen gedurende 4 kwartalen met behoud van je socale rechten. Je bouwt in die periode alleen geen pensioenrechten op. 

Deze periode van 12 maanden is een maximum, maar mag je verdeeld over meerder kortere periodes, gespreid over je hele beroepsloopbaan, opnmen. Heb je bijv. eerder van dit recht genoten voor een periode van 6 maanden, dan kan je later in je carrière bij pech nogmaals gedurende maximum 6 maanden van het recht gebruik maken.
Nieuw sinds 1/7/2019 is dat deze periode verlengd wordt tot 24 maanden en 8 kwartalen als je al minstens 15 jaar pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd. Een aaneensluitende periode waarin je gebruik maakt van het overbruggingsrecht kan echter nooit langer dan 12 maanden / 4 kwartalen duren.    
 

In 't kort

Als je als ondernemer met brute pech te maken krijgt kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Je moet wel aan een aantal vrij strenge voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen én het recht is sowieso beperkt in de tijd.
Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met je boekhouder/accountant of je sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info over de uitbreiding van het overbruggingsrecht tgv coronacrisis kan je terecht bij jouw boekhouder of sociaal verzekeringfonds.
Via deze link naar de site van Liantis kan je er alvast alles over nalezen.
 

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.