Onbelast bijverdienen: nu ook voor zelfstandigen!

Het was al langer aangekondigd: vanaf 15 juli mogen werknemers die minimaal 4/5de werken, gepensioneerden én zelfstandigen in hoofdberoep tot € 500,00 per maand en € 6000,00 per jaar onbelast bijverdienen*.  Om te vermijden dat dit bijklussen oneerlijke concurrentie zou vormen voor andere zelfstandigen is het wel onderworpen aan strenge regels. Een overzicht.

Welke klussen?

Er zijn 3 soorten ‘klussen’ die je mag uitvoeren:

  • Diensten van burger aan burger: niet-professionele betaalde diensten van de ene privépersoon aan de andere, zoals kleine klusjes in huis en tuin, bijlessen geven, kinderoppas enz. Deze diensten mogen niet met een vaste regelmaat worden uitgevoerd.
  • Verenigingswerk: betaalde diensten aan socio-culturele verenigingen (ook sportverenigingen) en openbare besturen. De lijst met toegelaten activiteiten is limitatief: andere activiteiten dan deze die op de lijst staan, zijn uitgesloten. Diensten met vaste regelmaat vormen hier geen probleem.
  • Deeleconomie: diensten verricht via een erkend deeleconomie platform. Deze regeling vervangt de vroegere gunstregeling voor inkomsten uit de deelecomomie.

Hoe werkt het?

Voor de 3 soorten klussen is telkens een specifiek systeem uitgewerkt:

  • Bij diensten van burger aan burger is het de uitvoerder die aangifte doet van de opdracht.
  • Bij verenigingswerk is het de vereniging die aangifte doet.
  • Bij diensten via een erkend deelplatform zorgt het deelplatform voor aangifte.

Hoeveel bijverdienen?

Je mag in de 3 systemen samen maximaal € 500,00 (voor 2018 geïndexeerd tot €510,83) per maand en € 6.000,00 (€ 6.130,00 in 2018) per jaar onbelast bijverdienen. De beperking tot €500,00 (€ 510,83) per maand geldt enkel voor diensten van burger aan burger en verenigingswerk.
Overschrijd je die grenzen, dan wordt het volledige verdiende bedrag (en dus niet enkel het bedrag boven de € 6.000,00) onderworpen aan de sociale zekerheid en de personenbelastingen. Hierdoor zou je dus makkelijk meer dan de helft van je verdiensten aan vadertje staat moeten afstaan.

Meer info?

Alle info over bijklussen, wat wel en niet mag, en hoe je moet registreren vind je op www.bijklussen.be

* Dit onbelast bijverdienen mag niet verward worden met ‘flexijobben’ in de horeca of de kleinhandel. Zelfstandigen mogen niet onder dit systeem bijverdienen.
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.