Mypension: de online tool voor je pensioen

Je hebt er waarschijnlijk al wel eens van gehoord, maar welke informatie en documenten kan je nu precies terugvinden op mypension.be? En hoe werkt dat eigenlijk, je aanmelden bij zo'n overheidswebsite? Deze informatie en nog veel meer vind je in onderstaand artikel.

Wat is mypension?

Op mypension.be vind je informatie over je pensioendossier. Je pensioendossier is opgebouwd uit twee onderdelen: het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen. Hier vindt je informatie over je pensioenloopbaan, je fiscale fiche en eventuele nieuwe berichten van pensioeninstellingen.

Beide onderdelen van de website worden door een andere instantie ontwikkeld. Op de website zelf kan je dit zien door het verschil in kleur: de homepage en pagina's over het wettelijke pensioen zijn magenta, de pagina's over het aanvullend pensioen zijn groen. De magenta pagina's zijn ontwikkeld door de Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) terwijl de groene pagina's zijn ontwikkeld door Sigedis.

Wettelijk pensioen pagina's

Op de magenta pagina's van mypension.be vind je alle informatie met betrekking tot je wettelijk pensioen.

Je pensioenloopbaan zijn alle periodes die meetellen voor een pensioen. Als werknemer, zelfstandige of ambtenaar zijn dat je gewerkte jaren, maar ook gelijkgestelde periodes. Gelijkgestelde periodes zijn bijvoorbeeld periodes van arbeidsongeschiktheid, ziekteverlof economische werkloosheid en bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid, pleegzorg, moederschapsbescherming, vaderschapsverlof en pleegzorg. Op de website kan je controleren of je pensioenloopbaan correct is opgebouwd en kan je eventuele fouten melden indien dat niet het geval is. Voor de raming van het bedrag bij pensionering is het namelijk noodzakelijk dat de website zich baseert op de juiste gegevens.

Verder kan je ook simuleren wat je vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum is. Het goed functioneren van deze tool is afhankelijk van de correctheid van de ingevoerde gegevens. Ook in het geval van een gemengde loopbaan, bijvoorbeeld deels als werknemer en deels als zelfstandige, is het mogelijk om je vroegst mogelijke pensioendatum te berekenen. Het systeem houdt dan rekening met de vroegst mogelijke gezamenlijke datum voor alle pensioenstelsels samen. Als derde optie kan je de vroegst mogelijke datum voor een bepaald stelsel bekijken en simuleren wat het effect is op de andere stelsels.

Op de website kan je ook je pensioen aanvragen. Vervolgens kan je dan de stand van je aanvraag online opvolgen en alle briefwisseling van pensioeninstellingen terugvinden. Let hierbij op dat je zeker de juiste contactgegevens invoert.

Ben je al gepensioneerd? Dan kan je hier ook bekijken welke bedragen je al ontvangen hebt en krijg je een overzicht van wanneer de volgende betaling zal plaatsvinden. Wanneer je van bankrekening wisselt, kan je deze gegevens ook op de website aanpassen.

Aanvullend pensioen pagina's

Op de groene pagina's van mypension.be vind je alle informatie met betrekking tot je aanvullend pensioenplan.

Als eerste kan je op deze pagina's nagaan of je een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd. Indien je inderdaad aanvullend pensioen hebt, kan je hier ook meteen kijken welk bedrag je (tot nu toe) gespaard hebt.

Wanneer je je e-mail adres invult bij de contactgegevens, ontvang je elk jaar ook een update van je aanvullende pensioenrechten in je eBox. De eBox is een persoonlijke, beveiligde elektronische mailbox van de sociale zekerheid.

Doe je ook aan pensioensparen als werknemer of als zelfstandige? Dat valt onder de zogenoemde derde pijler van de pensioenen. Deze informatie vind je helaas nog niet terug in je dossier op mypension.be.

Hoeveel pensioen krijg ik?

In België bestaat de pensioenregeling uit drie pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en pensioensparen.

Wettelijk pensioen

De opbouw van je wettelijk pensioen is gebaseerd op basis van je loon, de duur van je loopbaan en eventuele loopbaanbreuken of gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Hoeveel pensioen je krijgt is dus voor iedereen anders. Op mypension.be kan je een raming van je pensioen bekijken.

Het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan van minstens 45 jaar is wel voor iedereen hetzelfde. Op 1 januari 2022 bedroeg het minimumpensioen voor een alleenstaande:

  • werknemer of zelfstandige: 1444,36 euro

  • ambtenaar: 1499.84 euro

De wettelijke pensioenleeftijd is vandaag (2022) 65 jaar en wordt tegen 2030 opgeschoven naar 67 jaar. Om als ondernemer voor je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen te kunnen gaan, moet je voldoende loopbaanjaren hebben:

  • 60 jaar: 44 loopbaanjaren

  • 61 jaar: 43 loopbaanjaren

  • 63 jaar: 42 loopbaanjaren

Aanvullend pensioen

In België is het tevens mogelijk om aanvullende pensioenrechten op te bouwen. Dit is vrijblijvend en er bestaat dus ook geen minimum bedrag. Onder aanvullend pensioen worden onder andere extra pensioenplannen van je werkgever verstaan, aanvullend pensioen als zelfstandige en een eventuele overlijdensdekking.

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is bedoeld voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Dit voor zowel eenmanszaken als zelfstandigen met een vennootschap. Als ondernemer kan je zelf kiezen bij welke pensioeninstelling je een VAPZ afsluit en voor welk bedrag.

Naast het VAPZ kunnen alle ondernemers in hoofdberoep ook deelnemen aan de zogenaamde tweede pensioenpijler, net zoals werknemers dat kunnen doen bij hun werkgever. Voor vennootschappen is dit in de vorm van een individuele pensioentoezegging (IPT) of een groepsverzekering als er meerdere bedrijfsleiders actief zijn in het vennootschap. Ook zelfstandige met een eenmanszaak kunnen een volwaardige tweede pensioenspijler aangaan die gelijkaardig is aan een IPT. In dit geval wordt er gesproken van een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Pensioensparen

Het is tevens mogelijk om via je bank of verzekeraar op eigen initiatief aan pensioensparen te doen. Dit is de derde pijler van het pensioenbeleid van België. Deze bedragen zijn echter niet terug te vinden op mypension.be en zal je dus extra moeten bijtellen als je je volledig pensioen wenst te berekenen.

Is het bedrag op mypension.be bruto of netto?

Het eerste bedrag dat zichtbaar is op mypension.be is een bruto bedrag. Daarnaast wordt ook het netto bedrag vermeld, al bestaat wel de kans dat dit bedrag niet 100% correct is aangezien het van verschillende factoren afhangt.

Bruto naar netto omzetting

De berekening van je netto pensioen hangt af van je bruto pensioenbedrag en je gezinssituatie. De berekening van het netto bedrag gaat als volgt tewerk.

Ten eerste wordt het bruto pensioenbedrag vermindert met een eventuele ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage en een solidariteitsbijdrage. De ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage (ZIV-bijdrage) bedraagt 3,55% van het bruto pensioenbedrag als het brutobedrag een bepaalde drempel overschrijdt. Belangrijk hierbij is dat de bijdrage van toepassing is op al je pensioen, dus ook buitenlandse en aanvullende pensioenen. De ZIV-bijdrage is een bijkomende bijdrage en geen vervanging van de bijdrage die je ook betaalt aan het ziekenfonds. De drempel is afhankelijk van je gezinssituatie en is daarbij anders voor alleenstaande en persoenen met gezinslast. De solidariteitsbijdrage is een bedrag dat varieert van 0 tot 2% van het bruto pensioenbedrag en is tevens afhankelijk van de gezinssituatie.

Voor een ambtenaar en een pensioen van de Spoorwegen wordt tevens de inhouding begrafenisvergoeding afgetrokken. Mensen met een pensioen van de Spoorwegen hebben tevens een sociaal solidariteitsfonds bijdrage en een inhouding voor het tijdschrift 'Het Spoor'.

Het bedrag dat na deze inhouding overblijft is het belastbaar pensioenbedrag. Van het belastbaar pensioenbedrag wordt vervolgens de bedrijfsvoorheffing afgetrokken. Het resultaat is het netto pensioenbedrag.

Het verhaal stopt echter nog niet. Van het netto pensioenbedrag worden nog eventuele terugvorderingen, beslag en alimentatie afgetrokken, alsook een vakbondsbijdrage voor pensioenen van de Spoorwegen. Het bedrag dat nu overblijft is het betaalbaar pensioenbedrag en hetgeen dat je op je rekening zal zien verschijnen.

Inflatie en indexering

Belangrijk om te weten is dat het pensioenbedrag op mypension uitgedrukt is in euro's van vandaag, terwijl het waarschijnlijk nog wel enkele jaren of zelfs decennia zal zijn voor je effectief met pensioen gaat.

Het brutobedrag dat je vandaag op de website ziet, wordt aangepast aan de levensduurte door een indexaanpassing ten gevolge van de index van de consumptieprijzen en er volgt een automatische stijging van 2% als de spilindex overschreden wordt. Deze indexaanpassingen gebeuren real-time, dus het is niet mogelijk om te berekenen wat je toekomstig pensioen gaat zijn inclusief indexaanpassing. Je moet je toekomstig pensioenbedrag dan ook vergelijken met de realiteit van vandaag.

Voor ambtenaren is er spraken van perequatie. Perequatie is een wettelijk tweejaarlijks mechanisme dat ervoor zorgt dat het ambtenaarpensioenen gelijk stijgt met het loon van een actieve ambtenaar.

Hoe kan ik me aanmelden op mypension.be?

Mypension.be is een officiële website van de Belgische overheid en heeft een beveiligd aanmeldingssysteem. De eenvoudigste (en veiligste) manieren om je aan te melden zijn via Itsme of met een eID kaartlezer. Het is echter ook mogelijk je aan te melden met behulp van digitale sleutels met een beveiligingscode en gebruikersnaam en wachtwoord, via Europese authenticatie of via een identificatiesleutel wanneer je in het buitenland woont.

Itsme en eID

Itsme is een app op je telefoon die dienst doet als een online identiteitskaart en kaartlezer. Je hebt dus geen kaartlezer nodig om Itsme te gebruiken, behalve voor de eerste installatie. Voor je de app kunt gebruiken om je in te loggen, moet je deze namelijk eerst activeren en koppelen aan je persoonsgegevens. Je kan je gegevens koppelen met je elektronische identiteitskaart of met je bankkaart. Hier vind je een uitgebreide handleiding voor het activeren van Itsme.

De app is beschikbaar voor zowel Apple toestellen als Android toestellen. Een gewone gsm gaat dus niet werken, en houdt ook rekening met de vereiste versies (4.2 voor Android en 8.0 voor iOS). Iedereen die minstens 16 jaar oud is kan Itsme gebruiken.

Heb je geen smartphone of tablet? Dan kan je je ook aanmelden met je elektronische identiteitskaart. Je hebt hiervoor wel een eID kaartlezer nodig en de pincode van je identiteitskaart.

Voor je kan starten dien je de eID-software op je computer of laptop te installeren. Je kan deze hier vinden. Mogelijk moet je ook de laatste nieuwe Java-software installeren, indien dit nog niet het geval is. Het installeren van de software is een eenmalige actie.

Om je aan te melden op de website sluit je je eID kaartlezer aan op je computer of laptop, steek je je identiteitskaart in de kaartlezer, en klik je op de website op de knop "Aanmelden". Vervolgens zal gevraagd worden om je pincode in te geven.

Andere manieren van aanmelden

Als je geen eID kaartlezer hebt en Itsme niet kan/wil installeren op je smartphone of tablet, zijn er ook nog andere manieren om je aan te melden op mypension.be. Deze manieren zijn echter minder veilig en omslachtiger. Ook is het meestal nodig om eerst een digitale sleutel te activeren, en dat kan enkel via een eID-kaartlezer.

Eens je een digitale sleutel met beveiligingscode hebt geactiveerd, kan je je aanmelden via e-mail, mobiele app of via een token.

Ten slotte is het ook mogelijk om je aan te melden via een Europees erkend inlogmiddel. Bij de eerste inlogpoging heb je je Europees elektronisch identificatiemiddel nodig, alsook je Belgisch nationaal identificatienummer, je e-mailadres en je telefoonnummer. Let op: nog niet alle landen hebben een Europees erkend inlogmiddel.

Pensioenberekening bij wijziging professioneel statuut

Als je net van het werknemersstatuut naar het zelfstandige statuut bent overgestapt, is de kans groot dat je geen pensioensimulatie te zien krijgt. Dit heeft te maken met de manier waarop de website de simulaties uitvoert. Pas wanneer je laatste jaar met prestaties als werknemer definitief gevalideerd is, kan de website opnieuw een raming maken van je toekomstig pensioenbedrag.

Was je in 2020 nog in dienst als werknemer? Dan wordt dit pas in oktober 2022 gevalideerd met de belastingaangifte en kan ook pas vanaf dan opnieuw je pensioen berekend worden.

Conclusie

Mypension.be is het online pensioenportaal met gepersonaliseerde informatie over je pensioenplan en pensioenfonds. Je kan hier zowel je wettelijke pensioenrechten als je aanvullende pensioenrechten bekijken. Het is niet mogelijk om het bedrag van pensioensparen, de zogenaamde derde pijler, te bekijken op de website.

Hoeveel pensioen je gaat krijgen hangt van verschillende factoren af. De voornaamste factoren zijn je loon, de duur van je loopbaan en eventuele gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Op mypension.be kan je een raming bekijken van jouw pensioenbedrag dat gebaseerd is op je persoonlijke pensioengegevens. Mypension.be is afgestempt op zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandige.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.