KMO’s beter beschermd tegen onredelijke betalingstermijnen grote ondernemingen

 

Grote ondernemingen hebben vaak een sterke aankooppositie, zeker naar KMO's toe. In hun onderhandelingen met KMO's kunnen zij dan ook onredelijk lange betalingstermijnen afdwingen.
Deze scheeftrekking brengt de cashflowpositie van kleinere ondernemingen in het gedrang.
Om hier paal en perk aan te stellen werd de speciale wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aangepast.  
 

 

Grote ondernemingen 

Welke ondernemingen worden door de wetgever als 'groot' beschouwd?
Daarvoor moeten we naar 3 cirteria kijken: omzet, balanstotaal en aantal werknemers.
Een onderneming is groot als ze 2 of 3 van de volgende criteria overschrijdt:

  • Omzet: € 9.000.000
  • Balanstotaal: € 4.500.000
  • Aantal werknemers (in voltijds equivalenten uitgedrukt) : 50

Je kan deze info terugvinden in de jaarrekening van de ondernemingen, die je kan opzoeken op de site van de Balanscentrale. 
Kleine tip: Als je een jaarrekening opent kan je op iedere bladzijde rechtsbovenaan zien of de onderneming een jaarrekening volgens het volledige (VOL), verkorte (VKT) of het micro (MIC) schema heeft neergelegd. Grote ondernemingen moeten een jaarrekening volgens het volledige schema neerleggen.

Maximale betalingstermijnen

De nieuwe regelgeving stelt dat de betalingstermijnen die grote ondernemingen als klant opleggen aan KMO's-leveranciers nog maximaal 60 dagen mogen bedragen.
Als er contractueel géén betalingstermijn is vastgelegd, dan bedraagt deze bij wet maximaal 30 dagen.  

Deze termijn van 30 dagen geldt ook als er contractueel toch termijnen van meer dan 60 dagen worden bedongen door de grote onderneming: deze termijn wordt dan als 'niet geschreven' beschouwd, waardoor de 30 dagen termijn zal gelden.

Afdwingbaar? 

Juridisch gezien is deze betaaltermijnen voor overeenkomsten met grote ondernemingen gesloten vanaf 29/4 inderdaad door KMO's afdwingbaar. Respecteren jouw 'grote' klanten deze spelregels niet, dan heb je een juridische basis om aanmaningen te verzenden en zullen verwijlintresten beginnen lopen.
Contractueel wordt je dus wel beschermd, maar de vraag blijft of het commercieel een goeie zaak is om je recht op tijdige betaling juridisch af te dwingen. Dat zal je als KMO in de toekomst wellicht nog steeds mee in de weegschaal moeten leggen.

In 't kort  .

Als KMO wordt je vanaf einde april beter juridisch beter beschermd tegen onredelijk lange betaaltermijnen van 'grote' klanten. De contractuele betaaltermijn wordt beperkt tot maximaal 60 dagen. Zonder afspraken geldt zelfs een termijn van 30 dagen.
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.