Je kantoor aan huis verhuren aan je vennootschap: een goed idee?

Heb jij, als bedrijfsleider van je eigen vennootschap, een kantoor aan huis? Dan zou je dit kunnen verhuren aan je vennootschap. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Kantoor verhuren aan vennootschap: fiscaal interessant?

Als je de spelregels volgt kan het inderdaad fiscaal interessant zijn om jezelf een huurvergoeding te betalen vanuit je vennootschap voor het gebruik van je thuiskantoor.

Van de kant van de vennootschap vormt dit een aftrekbare kost, die je fiscaal resultaat dus zal verlagen. 

Privé worden huurinkomsten anderzijds wel belast in de personenbelastingen als ‘onroerend inkomen’. Je wordt echter niet belast op het bruto huurbedrag: je mag een kostenforfait van 40% in aftrek brengen. Daarnaast kan je ook nog (een stukje van) de intresten die je betaalt op een eventueel nog lopende hypothecaire krediet voor de woning ten laste leggen. Het overblijvend bedrag wordt vervolgens belast tegen het marginaal tarief.

Goed om weten is dat er over onroerende inkomsten geen sociale bijdragen moeten betaald worden. Alles bij elkaar zijn huurinkomsten dus vaak interessanter dan jezelf een hogere bezoldiging uitkeren.

Let wel op: de fiscus beperkt het bedrag dat je jezelf als ‘bedrijfsleider’ als huur mag uitkeren onder deze gunstige voorwaarden: de huur mag niet meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen van het verhuurde gedeelte van de woning*. Alles wat je meer ontvangt in de vorm van huur uit je vennootschap zal de fiscus ‘herkwalificeren’ als ‘gewone’ beroepsinkomsten. 

Gemeubeld verhuren?

Het je de ruimte die je als kantoor wilt verhuren aan de vennootschap al (privé) ingericht en bemeubeld?  Dan kan je opteren voor ‘gemeubelde verhuur’. Daarbij wordt niet alleen de (onroerende) ruimte verhuurt, maar ook de (roerende) inrichting.

De huurinkomsten worden fiscaal opgesplitst in een ‘onroerend’ en ‘roerend’ deel.
Het onroerend deel volgt de regels die hierboven werden vermeld.  Het ‘roerende’ deel krijgt fiscaal een aparte behandeling. 

Van de roerende inkomsten mag een kostenforfait van 50% worden afgetrokken. Op het nettobedrag wordt vervolgens een afzonderlijk tarief van 30% toegepast. 

Als je weet dat er op roerende inkomsten bovendien evenmin sociale bijdragen moeten worden betaald, dan begrijp je dat dit een hele 'goedkope' manier is om een stukje van de kosten die je privé gemaakt hebt om het kantoor in te richten te recupereren uit je vennootschap. 

Het is wel belangrijk dat je in de huurovereenkomst de huurprijs zelf opsplitst in een onroerend een roerend gedeelte. Doe je dat niet, dan beschouwt de fiscus standaard 40% van de huurprijs als roerend, en 60% als onroerend.

Andere mogelijkheden?

Naast verhuren van je thuiskantoor aan je vennootschap zijn er nog andere mogelijkheden om de kosten van je privéwoning (gedeeltelijk) ten laste van je vennootschap te leggen. Denken we bijv. aan een vruchtgebruikconstructie of private onroerende leasing.  

Graag meer weten?

Wil je graag meer weten over der mogelijkheden om (een gedeelte van) je woning als kost ten laste te nemen van je vennootschap, overleg hierover dan zeker met je boekhouder. Deze kent jouw dossier en is het best geplaatst om jou hierin te adviseren.

 

* Het kadastraal inkomen van je woning vind je terug op het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing dat je jaarlijks van de Vlaamse Overheid ontvangt. Voor inkomsten 2021 moet je dat bedrag vermenigvuldigen met een factor 4,63. Voor 2022 is deze (voorlopig) vastgelegd op 4,70. De uitkomst is het geïndexeerd kadastraal inkomen voor de hele woning. Dit moet je dan nog vermenigvuldigen met het % dat de kantoorruimte daarvan in beslag neemt. Die berekent men meestal door op de oppervlakte van het kantoor te delen door de totale oppervlakte van de woning.

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.