Individuele fiche auteursrechten (aangifte roerend inkomen): Alles wat je moet weten

In België moeten werkgevers of opdrachtgevers de fiche 281.45 indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën om informatie te verstrekken over de vergoedingen en voordelen in natura (roerend inkomen) die zijn betaald aan niet-ondergeschikte personen in het kader van een professionele samenwerking. Dit omvat ook betalingen aan auteurs voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zij hebben gecreëerd.

Inhoud

Auteursrechten

Geschiedenis van individuele fiche auteursrechten

Sinds de wet van 1 januari 2022 is de (fiscale) fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, voortaan dien je dus verplicht de fiche 281.45 in te dienen wanneer je inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten verkrijgt. Zo is het mogelijk om de aangegeven inkomsten uit auteursrechten te bekijken.

De fiche 281.45 bestaat al een tijdje maar was tot 2022 eerder facultatief voor de auteursrechten die als roerend inkomen uitmaken. Voor de auteursrechten die uitmaakten als beroepsinkomen geldt reeds een aangifteplicht en dit op grond van artikel 57 WIB92.

Hoe werken fiche auteursrechten?

In België moet de werkgever of opdrachtgever de individuele fiche 281.45 indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze fiche bevat informatie over de vergoedingen en voordelen in natura die zijn betaald aan zelfstandige dienstverleners of andere niet-ondergeschikte personen in het kader van een professionele samenwerking.

De individuele fiche 281.45 is bedoeld om de belastingadministratie te informeren over de betalingen aan deze personen, zodat deze in aanmerking kunnen worden genomen bij het bepalen van de belastingen en sociale bijdragen die verschuldigd zijn. De fiche moet uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de betalingen werden verricht, worden ingediend bij de FOD Financiën.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever of opdrachtgever om de correcte informatie op de individuele fiche 281.45 te vermelden en deze op tijd in te dienen.

Het belang van de fiche 281.45 voor auteursrechten en naburige rechten

Hoewel auteursrechtelijke bescherming automatisch ontstaat zodra een origineel werk is gemaakt en vastgelegd in een concrete vorm, kan de fiche 281.45 nuttig zijn om informatie te verstrekken over betalingen aan auteurs voor hun werken. Het kan ook dienen als bewijs van eigendom in geval van een geschil, of om aanspraak te maken op bepaalde rechten die in sommige landen vereisen dat registratie is voltooid.

De fiche 281.45 en de auteurswetgeving

Het auteursrecht is een juridisch recht dat de maker van een origineel werk toestaat om te beslissen hoe het werk wordt gebruikt en verdeeld. Het auteursrecht beschermt een breed waaier aan creatieve werken, waaronder literaire werken, muzikale composities, films, software en beeldende kunstwerken. Hierop is reeds dieper ingegaan in een vorig artikel namelijk 'auteursrechten'. Ook de hervorming van de auteursrechten wordt in dit artikel besproken. 

Hoewel de fiche 281.45 nuttig kan zijn bij het vastleggen van betalingen aan auteurs, moet worden opgemerkt dat het niet bedoeld is om auteursrechtelijke bescherming te bieden of auteursrechtelijke verplichtingen te vervangen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Auteursrechtelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld van toepassing zijn op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de muziek-, film- en uitgeversindustrie, waarin auteursrechtelijke vergoedingen en licenties vereist kunnen zijn.

auteursrechten

Verplichting om auteursrechterlijk materiaal te beschermen?

Er is geen verplichting om auteursrechtelijk beschermd materiaal te registreren om aanspraak te kunnen maken op auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra een origineel werk is gemaakt en vastgelegd in een concrete vorm, zoals op papier of digitaal.

Hoewel registratie niet verplicht is, kan het wel voordelen bieden. Het kan bijvoorbeeld dienen als bewijs van eigendom in geval van een geschil, of om een aanvullende bescherming te bieden in sommige landen waar registratie vereist is om aanspraak te maken op bepaalde rechten.

In sommige landen biedt registratie ook de mogelijkheid om aanspraak te maken op statutaire schadevergoedingen, wat kan helpen bij het handhaven van je rechten in geval van inbreuk op het auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Roerende voorheffing op auteursrechten en naburige rechten

In België worden kunnen auteursrechten als roerend inkomen uitmaken. Dit betekent dat er een roerende voorheffing van 15% wordt ingehouden op de bruto-inkomsten uit auteursrechten.

Deze roerende voorheffing wordt ingehouden door de opdrachtgever of werkgever die de auteursrechtelijke vergoedingen betaalt aan de auteur. De opdrachtgever of werkgever is verplicht om de roerende voorheffing in te houden en door te storten aan de Belgische belastingdienst.

Het bedrag van de roerende voorheffing wordt berekend op basis van de bruto-inkomsten uit auteursrechten, dus het bedrag dat de auteur ontvangt vóór aftrek van eventuele kosten of belastingen.

Wat met geheime commissielonen?

Het is belangrijk om te benadrukken dat het betalen van een eerlijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken essentieel is om de rechten van auteurs te respecteren en te beschermen en dient dus op de individuele fiche verantwoord worden. Bedrijven moeten zich houden aan de wetten en regels met betrekking tot auteursrechten en hun boekhouding en belastingaangifte nauwkeurig bijhouden om te voorkomen dat ze in de problemen komen vanwege geheime commissielonen. Alles dient in de individuele fiche verantwoord worden.

Verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers om de correcte informatie op de fiche 281.45 te vermelden en deze op tijd in te dienen bij de FOD Financiën. De fiche moet uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de betalingen werden verricht, worden ingediend.

Als werkgevers en opdrachtgevers nalaten de fiche 281.45 in te dienen of onjuiste informatie op de fiche vermelden, kunnen ze beboet worden. Het niet indienen van de fiche of het vermelden van onjuiste informatie is namelijk strafbaar en kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging.

Bijzondere aanslag opleggen op auteursrechten

Een bijzondere aanslag opleggen op auteursrechten is een extra belasting die wordt geheven op inkomsten uit auteursrechten. In België wordt deze bijzondere aanslag ook wel de 'auteursrechtelijke vergoeding' genoemd en bedraagt 7,5% van de bruto-inkomsten uit auteursrechten. De bijzondere aanslag wordt ingehouden door de auteursrechtelijke organisaties die de vergoedingen uitbetalen aan de auteurs. Deze belasting kan invloed hebben op zowel de auteurs als de auteursrechtelijke organisaties die de vergoedingen betalen.

Hoe kunnen bedrijven fiche auteursrechten het beste benutten?

Bedrijven die auteursrechtelijk beschermde werken creëren of gebruiken, kunnen de fiche 281.45 gebruiken om hun auteursrechten best te benutten. Hieronder volgen enkele manieren waarop bedrijven dit kunnen doen:

  1. Inkomsten genereren: Bedrijven kunnen de fiche 281.45 gebruiken om inkomsten te genereren door het verkopen of verhuren van hun auteursrechtelijk beschermde werken. Door het opstellen van een licentieovereenkomst met derden kunnen bedrijven geld verdienen aan hun werken.

  2. Bescherming van het auteursrecht: Bedrijven kunnen de fiche 281.45 gebruiken om hun auteursrechtelijk beschermde werken te beschermen tegen inbreuken. Door hun auteursrecht te registreren en de fiche 281.45 in te dienen bij de belastingdienst, kunnen bedrijven bewijzen dat zij de auteursrechthebbende zijn en eventuele inbreuken op hun werken aanpakken.

  3. Samenwerkingen en partnerships: Bedrijven kunnen de fiche 281.45 gebruiken om samenwerkingen en partnerships aan te gaan met andere bedrijven die gebruik willen maken van hun auteursrechtelijk beschermde werken. Door het opstellen van een licentieovereenkomst kunnen bedrijven de voorwaarden vastleggen waaronder de andere partij het werk mag gebruiken en kunnen ze samenwerken om het werk verder te ontwikkelen.

auteursrechten en personenbelasting

Auteursrechtelijke bescherming en de fiscale wetgeving personenbelasting

Auteursrechten zijn een vorm van inkomen en worden daarom belast als onderdeel van de personenbelasting. Als je inkomsten heeft uit auteursrechtelijk beschermde werken, moet je deze inkomsten opgeven bij je belastingaangifte en wordt hier belasting op geheven.

De inkomsten uit auteursrechten worden belast als roerende inkomsten en zijn onderworpen aan een apart belastingtarief. Het belastingtarief op inkomsten uit auteursrechten is afhankelijk van het totale bedrag van de inkomsten. Er gelden verschillende tarieven voor de eerste schijf van inkomsten en voor hogere inkomsten.

Daarnaast zijn er ook enkele fiscale voordelen voor auteursrechthebbenden (gunstig belastingregime). Een deel van de inkomsten uit auteursrechten kan bijvoorbeeld worden afgetrokken van de belastinggrondslag. Dit kan worden gedaan door de inkomsten op te nemen als kosten in de boekhouding en deze kosten af te trekken van de belastinggrondslag.

Conclusie

Samenvattend kan de fiche 281.45 nuttig zijn om informatie te verstrekken over betalingen aan auteurs voor hun werken en kan het dienen als bewijs van eigendom in geval van een geschil. Het is echter belangrijk om op te merken dat het indienen van de fiche 281.45 geen auteursrechtelijke bescherming biedt en geen auteursrechtelijke verplichtingen vervangt die kunnen voortvloeien uit het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Als werkgever of opdrachtgever moet u er ook voor zorgen dat u de juiste informatie op de fiche 281.45 vermeldt en deze op tijd indient. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging.

auteursrechten coderen

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.