Kostprijs boekhouder: hoeveel kost een boekhouder in 2023?

Hoeveel kost een boekhouder? Een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Dit hangt immers van verschillende factoren af. Welke opdrachten moet je boekhouder of accountant allemaal doen voor jou? Op welke manier gaat je kantoor te werk? En welke tarieven hanteert jouw boekhouder of accountant?

Forfaitair bedrag of in regie?

Sommige kantoren werken met forfaitaire bedragen (per kwartaal). Dit geldt voor een pakket van prestaties en vaste vergoedingen voor bijkomende opdrachten, denk bijvoorbeeld aan de btw aangifte, het neerleggen van de jaarrekening en het verwerken van een x aantal facturen. Uiteraard is dit het meest transparant: je weet vooraf precies hoeveel het je zal kosten.

Andere kantoren werken ‘in regie'. Ze registreren hoeveel tijd er aan een dossier wordt besteed en factureren dan tegen een vast uurtarief. Hoe meer taken je verwacht van je accountant, hoe meer uren deze zal presteren, en dus ook hoe hoger die regie factuur.

In de praktijk zien we echter ook een combinatie van forfaitaire en in regie. Uit een recente prijsenquête van Boekhouderstotaal bleek dat 40% van de accountants met een forfaitair bedrag werkt, 37% in regie en zo'n 23% een combinatie van beide. Daarnaast bleken er ook regionale verschillen en dat grotere kantoren liever in regie werken.

Tip: vraag op voorhand naar de werkings- en betalingsmethode van jouw boekhouder of accountant. Er staat je niets in de weg om met meerdere boekhouders of accountants contact op te nemen.   Uiteraard is er méér dan enkel het financiële aspect. Zo is het ook ontzettend belangrijk dat het ‘klikt' met je boekhouder. Je gaat immers de komende tijd intensief met hem of haar samenwerken.

Kostprijs boekhouder

Een prijs simulatie

Om je toch een idee te geven, maken we hieronder een beknopte simulatie. Stel, je bent een btw-plichtige eenmanszaak (in bijberoep). Op jaarbasis heb je dus:

  •  beperkt aantal facturen te registreren (max. 150)

  • 4 btw-aangiftes

  • aangifte in de personenbelasting

Te voorzien budget per jaar? Ondernemers die zich in bovenstaande situatie bevinden kunnen een boekhouder vinden vanaf € 1.050, excl. btw. Dit betreft de gehele administratie. Voor extra opdrachten buiten de normale scope zoals opstartformaliteiten, specifieke adviesverlening, etc. zal je vaak wel extra moeten betalen.

Wil je dat je boekhouder naast de facturen ook je betalingen registreert? En ga je dus van een enkelvoudige naar dubbele boekhouding? Dan moet je toch rekenen op zo'n € 1.500 (excl. btw) per jaar. Je boekhouding zal dan ook veel uitgebreider zijn en meer informatie bevatten, bijv. i.v.m. openstaande facturen.  

Het boekhoudkundig en fiscaal dossier van een vennootschap is sowieso complexer. De jaarfactuur zal voor een vennootschap al snel boven de € 2.800 (excl. btw) oplopen. Ongeacht of dit een VOF, Commanditaire vennootschap of BV is. De grootte van je vennootschap speelt hier een belangrijke rol. Een vennootschap met 100 documenten is vanzelfsprekend goedkoper af dan een vennootschap met meer dan 10.000 documenten per jaar. Enkele richtlijnen zijn € 2.800 (excl. btw) tot 100 documenten per jaar, € 6.250 (excl. btw) tot 1.000 documenten per jaar en meer dan € 13.000 (excl. btw) voor vennootschappen met 10.000 documenten per jaar.

Je kan ook zelf heel wat doen om de kostprijs van een boekhouder te drukken: een ordelijk en volledig dossier afleveren, zélf aankopen en verkopen registreren, enz. Bedenking: staar je niet blind op de getallen. Naast ‘wat mag dat kosten' is de kwaliteit van het geleverde werk erg belangrijk. Een goede accountant zal namelijk perfect weten welke onkosten jij als zelfstandige kan inbrengen om de belastbare inkomsten van je onderneming zo laag mogelijk te houden. Het is het dus zeker waard om te investeren in een goede boekhouder.

Welke factoren beïnvloeden de prijs van een boekhouder?

Per onderneming

Het spreekt voor zich dat in de eerste plaats de grootte en complexiteit van je bedrijf de kostprijs van je boekhouder bepaalt. Eenmanszaken, in hoofdberoep of bijberoep, hebben over het algemeen een eenvoudigere belastingaangifte en een minder complex dossier dan vennootschappen met een dubbele boekhouding.

Ook in hoeverre jij voorbereidend werk levert zal een impact hebben op je eindfactuur. Kom je bijvoorbeeld nog met een schoendoos af? Dan zal je boekhouder meer tijd nodig hebben om al je documenten te verwerken dan iemand die alles digitaal aflevert. Verwacht je van je boekhouder niet enkel cijferwerk maar ook advies? Ook dan zal je factuur hoger uitvallen.

Per boekhoudkantoor

Een andere belangrijke factor blijkt de grootte van het boekhoudkantoor zelf: hoe groter het kantoor, hoe hoger de prijs. Ook de ligging van het boekhoudkantoor speelt mee: Antwerpse boekhoudkantoren hebben de hoogste forfaitaire uurprijs terwijl accountants in Vlaams-Brabant het minst aanrekenen.

Tips voor het vinden van een boekhouder

Goede boekhouders zijn goud waard. Maar hoe doe je dat, een boekhouder kiezen? Het is belangrijk dat je in de eerste plaats een boekhouder vindt die met je samenwerkt als adviseur, en dan pas naar de prijs kijkt. Hier volgen enkele tips voor het vinden van een geschikte boekhouder.

Reviews

De beste reclame is de ervaring van een collega. De traditionele mond-tot-mondreclame dus. Zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan aan een collega, vriend of familielid wie hun boekhouder is en of ze er tevreden over zijn.

Expertise

Zit je in een specifiek vak of vereis je een bepaalde expertise, bijvoorbeeld met veel buitenlandse klanten of auteursrechten? Ga dan ook op zoek naar een boekhouder die gespecialiseerd is in dat domein. Veel vrije beroepen hebben specifieke fiscale regels, en dan moet je boekhouder daar natuurlijk ook van op de hoogte zijn.

Kennismakingsgesprek

Je kan nog zoveel vragen en opzoeken als je wilt, je weet pas echt of het klikt als je je accountant een keer ontmoet, in het echt of digitaal. Het vertrouwen tussen een zelfstandige en zijn boekhouder is namelijk erg belangrijk. In de meeste gevallen zijn zulke kennismakingsgesprekken gratis, dus maak hier zeker gebruik van. Maak op voorhand een lijstje met vragen zodat je zeker alle nodige info meekrijgt. Klikt het toch niet? Zet je zoektocht dan verder in een ander kantoor tot je wel de gepaste accountant vindt.

In ‘t kort

Er valt moeilijk zomaar een bedrag op een boekhouder te kleven. Sommigen werken in regie, anderen hanteren forfaitaire bedragen. En nog vaker gebeurt alles door elkaar. Daarnaast zijn er nog andere factoren, bijvoorbeeld de geografische ligging van het kantoor, de grootte van het kantoor, en of je je hele financiële administratie uit handen wilt geven of zelf nog dingen wilt doen.

Staar je niet blind op de gemiddelde prijs. De klik met je boekhouder is namelijk zoveel meer belangrijker. Maak op voorhand goede afspraken met je boekhouder. Zo vermijd je ‘gedoe' in de toekomst.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.