Ontdek alle flexi-job voorwaarden

Dankzij het flexi-job systeem kan je als werkgever makkelijk extra personeel inzetten in je zaak. Als werknemer of gepensioneerde verdien je met gunstige voorwaarden extra centjes. In dit artikel leggen we je alle voorwaarden uit.

Inhoudsopgave

Wat is een flexi-job?

Dit statuut bestaat sinds 1 december 2015. Dit statuut zorgt ervoor dat je als werknemer en gepensioneerde onbeperkt kan bijverdienen zonder extra belastingen te betalen. Met andere woorden: je brutoloon is gelijk aan je nettoloon.

Ontdek hieronder de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een flexi-job uit te oefenen.

Wat zijn belangrijke flexi-job voorwaarden?

Je mag niet zomaar als flexi-jobber starten en zowel de werkgever als de werknemer moeten rekening houden met een aantal voorwaarden:

 • Als werkgever moet je elk kwartaal het recht op het flexi-statuut van je werknemer controleren.

 • Je moet als werknemer in het derde kwartaal die aan je flexi-job voorafgaat minstens 4/5e hebben gewerkt bij één of meerdere werkgevers.

 • Deze voorwaarden worden gecontroleerd via een Dimona-aangifte 'FLX'. Je kan twee meldingen krijgen: 'Dimona aanvaard' of 'Dimona OK Warning'. Bij de eerste melding kan je medewerker aan de slag en bij de tweede melding kan de werknemer niet aan de slag. Let op: een laattijdige aangifte wordt nooit aanvaard.

 • Als je flexi-jobber bij jou in dienst is onder een ander statuut dan flexi-jobwerknemer, dan kan dit enkel op voorwaarde dat hij in die andere arbeidsovereenkomst minder dan 4/5e werkt.

 • Je medewerker kan niet bij je starten als hij in dat kwartaal bij jou een opzegtermijn uitdoet of je hem een verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding betaald.

 • Soms heb je als flexi-jobber recht op een extra premie als je op zon- of feestdagen werkt. In de horeca bedraagt die premie €2 per effectief gepresteerd uur, met een maximum van €12 per dag.

Ontdek hieronder hoeveel je mag verdienen met een flexi-job.

Hoeveel mag je (onbelast) verdienen met een flexi-job?

Het allerfijnste aan bijverdienen met een flexi-job? Je kan als flexi-jobwerknemer onbeperkt extra verdienen. Ben je gepensioneerd? Dan hangen de voorwaarden af van je leeftijd. Ben je 65 jaar of ouder? Dan mag je onbeperkt bijklussen. Als je jonger dan 65 jaar bent, dan geldt er een jaarlijkse limiet afhankelijk van je persoonlijke situatie. Meer informatie hierover kan je raadplegen via de website van de Federale Pensioendienst.

Trouwens: op je flexi-loon betaal je geen belastingen. Dit wil zeggen dat je geen risico loopt om onverwacht in een hogere belastingschijf te vallen. Je neemt je loon namelijk niet op in je belastingbrief.

Hoeveel belastingen betaalt de gepensioneerde die bijklust via een flexi-job?

Ook gepensioneerden kunnen dankzij dit statuut genieten van een extra inkomsten. Vanaf het jaar dat je 65 wordt of wanneer je bij de ingang van je pensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag je als gepensioneerde onbeperkt extra verdienen.

Ben je jonger dan 65 jaar? Dan gelden er inkomensgrenzen die afhankelijk zijn van je persoonlijke situatie. Overschrijd je die grensbedragen, dan wordt je pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Heb je dat bedrag bijvoorbeeld met 35% overschreden, dan moet je die 35% terugbetalen in het daaropvolgende jaar.

Ook voor gepensioneerden geldt het principe dat je op een flexi-loon geen sociale bijdragen en belastingen betaald. De term gepensioneerden staat voor alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig geldend voordeel krijgen.

Hoeveel uren mag je via flexi-job werken?

Je mag als medewerker onbeperkt bijverdienen als flexi-jobber: er staat geen limiet op het aantal te presteren uren en dus ook niet op het maximale inkomen dat je extra mag verdienen. Ben je gepensioneerd? Dan is de limiet afhankelijk van je leeftijd. Als je 65 jaar of ouder bent, zijn de uren die je mag werken onbeperkt. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan geldt er een jaarlijkse limiet.

Wie mag met een flexi-job starten?

Je mag een flexi-job doen als je een werknemer bent die al minstens 4/5e werkt voor een of andere werkgever dan de flexi-job werkgever. Dat mogen één of meerdere andere werkgevers zijn. Het is wel belangrijk dat je in het derde kwartaal dat aan het werk dat je als flexi-jobber wil uitoefenen voorafgaat, minstens 4/5e voor die werkgever(s) gewerkt moet hebben. Ook gepensioneerden mogen gebruik maken van dit statuut.

Wie mag geen flexi-job doen?

Helaas kan niet zomaar iedereen als flexi-jobber aan de slag. Zo mag het niet als je vaste werkgever een buitenlands bedrijf is. Ook als zelfstandige in hoofdberoep mag je niet als flexi-jobber bijverdienen. Ben je zelfstandige in bijberoep en heb je drie kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt? Dan mag je wel aan de slag als flexi.

Wat als je al een tijdje werkloos bent? Dan mag je niet zomaar met een flexi-job starten. Toch kan je tegenwoordig wel in aanmerking komen als je werkloos bent: dan moet je 9 maanden geleden minstens 4/5e gewerkt hebben én dan verlies je wel een deel van je werkloosheidsuitkering. Je kan een flexiloon namelijk niet combineren met het ontvangen van een uitkering voor eenzelfde dag.

Ik wil iets extra verdienen, kies ik voor flexi-job of zelfstandige in bijberoep?

Of je kiest voor een flexi-job of je aan de slag gaat als zelfstandige in bijberoep, hangt van verschillende dingen af. Zoals bijvoorbeeld de sector waarin je wil werken: als flexi-jobber mag je maar in een beperkt aantal sectoren aan het werk. Valt de sector waarin jij wil bijverdienen daarbuiten, dan kan het beter zijn om zelfstandige in bijberoep te worden.

Daarnaast kan zelfstandige in bijberoep worden, je helpen om af te toetsen of het iets is waar jij je hoofdberoep van wil maken. Als flexi-jobber heb je vaak toch nog altijd een werkgever, als zelfstandige ben jij je eigen baas. Ook dat is iets om rekening mee te houden.

Denk dus goed na over waar jij naartoe wil en maak op basis daarvan de keuze die het beste bij je past.

Hoe zit het met sociale zekerheid voor de flexi-jobber?

Als flexi-jobber hoef jij op je flexi-loon geen werknemersbijdragen of sociale bijdragen te betalen. Je komt daardoor dus niet in een hogere belastingschijf terecht en een flexi-job medewerker bouwt sociale rechten op zoals vakantie, pensioen en het recht op werkloosheidsuitkering.

Als werkgever is het ook voordelig op iemand volgens dit statuut aan te nemen omdat je een verlaagd tarief van maar 25% werkgeversbijdragen bovenop het loon van een flexi-jobber moet betalen.

In welke sectoren kan je zoal aan de slag als flexi-jobber? 

In het begin mocht je als flexiwerkkracht enkel in de horeca werken, sinds 1 januari 2018 zijn daar nog andere sectoren bijgekomen.

Op dit moment mag je naast de horeca ook aan de slag in deze sectoren:

 • Detailhandels

 • Bakkerijen en banketbakkerijen

 • Handel in voedingswaren

 • Zelfstandige kleinhandels

 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven

 • Kleinhandel in voedingswaren

 • Grote kleinhandelszaken

 • Warenhuizen

 • Kappers en schoonheidsverzorgers

Wil je een centje bijverdienen? Er zijn ondertussen wel wat mogelijkheden dankzij flexi-jobs.

Hoe neem je een flexi-jobber in dienst?

Dankzij de flexijob voorwaarden kunnen verschillende werkgevers op een heel flexibele manier extra medewerkers inzetten op drukke momenten. Maar welke stappen moet je nu nemen om iemand in dienst te nemen?

 1. Je sluit een eenmalige, schriftelijke arbeidsovereenkomst af met de medewerker. Hierin staan afspraken zoals de uit te voeren functie en het flexiloon.

 2. Voor elke individuele tewerkstelling moet je een afzonderlijke schriftelijke raamovereenkomst voor bepaalde duur of een bepaald werk opstellen. Duurt de tewerkstelling maar 1 dag? Dan is een mondeling contract of mondelinge arbeidsovereenkomst voldoende. Bij een langere tewerkstelling is een schriftelijk contract wel verplicht.

 3. Vermeld de in- en uitdiensttreding bij de RSZ via een Dimona FLX-aangifte. Als het om een mondeling dag contract gaat, moet je enkel het begin- en eind uur aangeven. Voor de langere tewerkstellingen moet je een dimona per periode opstellen en het begin- en eind uur afzonderlijk bijhouden.

Heb je hier toch nog vragen over? Kijk op de officiële website van je sociaal secretariaat.

Welk loon betaal je voor een flexi-jobwerknemer?

Het flexi-loon is wettelijk vastgesteld op minimum 11,35 euro loon per uur. Dit komt neer op €10,54 effectief loon en €0,81 vakantiegeld dat je meteen uitbetaald krijgt. In onderling overleg kan je met je medewerker een hoger loon afspreken.

Kan je als zelfstandige een flexi-job uitoefenen?

Je kan als zelfstandige enkel aan de slag als flexi-jobber als je minstens 4/5e gewerkt hebt als loontrekkende bij een werkgever in het derde kwartaal voorafgaand aan je zelfstandige activiteit. Als je al langer dan 3 kwartalen zelfstandige bent, kan je dus niet met een flexi-job starten.

Hoe als zelfstandige een flexi-jobber aanwerven?

Dit doe je op dezelfde manier als wanneer je ander tijdelijk personeel zoals jobstudenten en uitzendkrachten aanneemt. Je kan hiervoor beroep doen op een externe payrolldienst.

Conclusie

Als je voldoet aan de flexi-job voorwaarden, is dit een heel voordelige manier om flexibel extra personeel in je zaak in te zetten of als medewerker op een makkelijke manier bij te verdienen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.