Wat is fiscale pk en welke impact heeft het op mijn verkeersbelasting?

De fiscale pk van een wagen wordt gebruikt door de DIV voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) en belasting op inverkeerstelling (BIV). Voor personenauto's en minibussen die ingeschreven zijn voor 01.01.2016, is de verkeersbelasting enkel met de fiscale pk berekend.

Bij personenauto's en minibussen die na 01.01.2016 ingeschreven zijn, is de berekening van de verkeersbelasting een mix van de brandstofsoort, fiscale pk's, euronorm en CO2 uitstoot. De fiscale pk's hebben bovendien niets te maken met de fiscale aftrekbaarheid van een personenwagen of lichte vrachtwagens.

Inhoudsopgave:

Wat is fiscale paardenkracht (PK)?

De fiscale paardenkracht is een maatstaf die berekent wordt door de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) om je belastbaar vermogen te bepalen. Wat je precies moet betalen aan de belastingen wordt bepaald door de motor in je auto. De 'simpele" berekening is de volgende: één fiscale pk is gelijk aan 200 cm3 cilinderinhoud in je auto. Elk gewest heeft een andere interpretering van de fiscale pk. Dit kan dus dat je fiscale pk hetzelfde is voor 2 auto's maar je gewestelijke belasting kan hoger liggen in een ander gewest.

In de wet is elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft verkeersbelasting verschuldigd. Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Basisbedrag op basis van de fiscale PK

Elk gewest heeft zijn eigen tabel voor de berekening van de fiscale pk en zijn basisbedrag voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting. De jaarlijkse wegenbelasting daalt elk jaar met de leeftijd van jouw wagen.

De Brusselse Hoofdstedelijk en Vlaamse overheid verminderd je basisbedrag met 10% elk ouderdomsjaar van je auto. Je moet telkens kijken naar de eerste inverkeerstelling van je personenauto. Het minimumbedrag is telkens 61,50 euro. De overheid kijkt ook telkens naar het hoogste mogelijk vermogen van je voertuig.

Vlaams gewest
De Vlaamse belastingdienst verhoogd het basisbedrag voor voertuigen die meer vervuilen. Zo bestaan er 2 vermeerderingen, de euronorm en de CO2 uitstoot. Deze wordt ook wel eens de groene jaarlijkse verkeersbelasting genoemd. Het is ontstaan om mensen over te halen een milieuvriendelijker voertuig te kopen.

Afhankelijk van de CO2-uitstoot per km van jouw auto wordt het bedrag als volgt aangepast:

Datum van eerste inverkeerstelling vóór 2021:
– vermeerderd van 0,30% per gram CO2/km uitstoot (NEDC) boven 122 gram.
– verminderd met 0,30% per gram CO2/km uitstoot (NEDC) onder de 122 gram tot een minimum van 24 gram.
Datum van eerste inverkeerstelling vanaf en na 2021:
– vermeerderd van 0,30% per gram CO2/km uitstoot (WLTP) boven 149 gram.
– verminderd met 0,30% per gram CO2/km uitstoot (WLTP) onder de 149 gram tot een minimum van 24 gram.

Afhankelijk van de Euronorm van jouw auto wordt het basisbedrag als volgt vermeerderd:

Tabel aanpassing verkeersbelasting naargelang Euronorm

Voor het Waals gewest kan je de tabel meteen raadplegen. Er zijn geen bijkomende aanpassingen voor euronorm of CO2 uitstoot. Je cilinderinhoud is direct je verschuldigde bedrag verkeersbelasting.

Tabel verschuldigde verkeersbelasting Wallonië

Wat is de impact van fiscale PK op je autoverzekering?

Het vermogen en dus de fiscale pk's hebben een directe impact op je autoverzekering. De verzekeraar rekent dat als je met een zwaardere vermogen rijdt, je ook een grotere kans oploopt om in een ongeval betrokken te zijn. Als je een voertuig hebt met een hoge fiscale pk, kan je dus meer betalen voor je autoverzekering dan iemand die een voertuig heeft met een lage fiscale pk.

Het is belangrijk om op te merken dat de fiscale pk niet altijd de enige factor is waar verzekeraars naar kijken om de premie voor de autoverzekering te bepalen. Er zijn ook andere factoren die van invloed kunnen zijn, zoals de leeftijd van de bestuurder, het aantal schadevrije jaren en de locatie waar het voertuig wordt gebruikt.

Als je je autoverzekering wilt vergelijken, kan het dus handig zijn om naar verschillende verzekeraars te kijken en te vergelijken wat zij aanbieden. Zo kan je een goede verzekering vinden die past bij jouw behoeften en budget.

Wanneer is de jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd?

In België moet je jaarlijks verkeersbelasting betalen voor het gebruik van je voertuig. De verkeersbelasting is verschuldigd op de datum waarop je het kentekenbewijs van het voertuig hebt aangevraagd of verlengd.

Als je het kentekenbewijs van je voertuig hebt aangevraagd of verlengd op 1 januari, is de verkeersbelasting dus verschuldigd vanaf 1 januari tot en met 31 december. Als je het kentekenbewijs hebt aangevraagd of verlengd op een andere datum, is de verkeersbelasting verschuldigd voor het aantal maanden dat nog resteert tot het einde van het jaar.

Wanneer laat ik mijn nummerplaat schrappen?

Je kunt je nummerplaat laten schrappen wanneer je het voertuig niet meer gebruikt of wanneer je het verkoopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het voertuig is gestolen, afgeschreven is door de verzekering of als je het verkoopt aan iemand anders. In dat geval is het belangrijk om je nummerplaat te laten schrappen, zodat deze niet meer gekoppeld is aan jouw voertuig en niet meer gebruikt kan worden. Dit kan je doen bij het DIV of bij het gemeentehuis. Je moet dan een aanvraag indienen en een verklaring van schrapping tekenen, waarbij je aangeeft dat je het voertuig definitief niet meer gebruikt.

Bovendien kan het zijn dat je nog steeds verplicht bent om de verkeersbelasting te betalen, zelfs als je je voertuig niet meer gebruikt. Als je je nummerplaat op tijd laat schrappen, voorkom je dat je nog steeds verplicht bent om de verkeersbelasting te betalen.

Stopzetting van een aan te geven voertuig?

Er zijn verschillende manieren om een stopzetting van een voertuig aan te geven. Hieronder geef ik enkele voorbeelden:
· Bij verkoop van het voertuig: Als je je voertuig verkoopt, moet je het kentekenbewijs van je voertuig overdragen aan de nieuwe eigenaar. Bij de overdracht moet je ook een verklaring van overdracht van eigendom tekenen, waarmee je aangeeft dat je het voertuig hebt verkocht.
· Bij schorsing van het kenteken: Als je het voertuig tijdelijk niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat het gestolen is of omdat je het in de garage hebt gezet, kan je het kenteken laten schorsen.
· Bij definitieve stopzetting van het voertuig: Als je het voertuig definitief niet meer gebruikt, bijvoorbeeld omdat het is afgeschreven of omdat je het hebt gedoneerd, moet je het kenteken laten schrappen.
Als je op tijd een stopzetting aangeeft, voorkom je dat je nog steeds verplicht bent om de verkeersbelasting te betalen.

Vrijstelling van de verkeersbelasting

In België zijn er bepaalde categorieën voertuigen die vrijgesteld zijn van verkeersbelasting. Dit zijn voertuigen die worden gebruikt voor beroepsmatige doeleinden of voor sociale doeleinden. Hieronder geef ik een overzicht van enkele vrijstellingen:

Voertuigen die worden gebruikt voor beroepsmatige doeleinden:

  • Voertuigen die worden gebruikt door een erkende hulpdienst, zoals de brandweer of de ambulancedienst.

  • Voertuigen die worden gebruikt door een overheid of een openbaar lichaam, zoals de politie of het leger.

  • Voertuigen die worden gebruikt door een school, een universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs.

Voertuigen die worden gebruikt voor sociale doeleinden:

  • Voertuigen die worden gebruikt door een vereniging of stichting die zich inzet voor het algemeen belang, zoals een sportvereniging of een milieugroep.

  • Voertuigen die worden gebruikt door een instelling die zich inzet voor het welzijn van mensen, zoals een ziekenhuis of een verzorgingstehuis.

  • Het is belangrijk om op te merken dat de vrijstellingen hierboven alleen gelden voor voertuigen die worden gebruikt voor beroepsmatige of sociale doeleinden. Als je een voertuig hebt voor particulier gebruik, ben je verplicht om de verkeersbelasting te betalen.

Als je denkt dat je vrijgesteld bent van verkeersbelasting, kan je contact opnemen met het Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) of het gemeentehuis om te checken of je vrijgesteld bent.

Wat als ik mijn verkeersbelasting te laat of niet betaal?

Als je je verkeersbelasting te laat of niet betaalt, kan dit gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat je een boete krijgt of dat je het voertuig niet meer mag gebruiken. Hieronder geef ik enkele voorbeelden van wat er kan gebeuren als je je verkeersbelasting te laat of niet betaalt:

Boete: Als je je verkeersbelasting te laat betaalt, kan je een boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van hoeveel verkeersbelasting je te laat hebt betaald en hoe lang je te laat bent.

Schorsing van het kenteken: Als je lange tijd te laat bent met het betalen van je verkeersbelasting, kan het Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) beslissen om het kenteken van je voertuig te schorsen. Dit betekent dat je het voertuig niet meer mag gebruiken totdat je de verkeersbelasting hebt betaald.

Confiscatie van het voertuig: In sommige gevallen kan het DIV beslissen om het voertuig in beslag te nemen als je lange tijd te laat bent met het betalen van je verkeersbelasting. Als je financiële problemen hebt en je kunt je verkeersbelasting niet betalen, kan je contact opnemen met het DIV of het gemeentehuis om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Soms kan er een regeling worden getroffen om de verkeersbelasting in termijnen te betalen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.