Fiscale aftrekbaarheid omtrent bedrijfswagens

De fiscale regels (fiscaliteit) omtrent de fiscale aftrek van bedrijfswagens verandert regelmatig. Het artikel met betrekking tot de vorige regelgeving is nog maar net geschreven en er moet een nieuw artikel geschreven worden. Dit betekent dat de regering veel belang hecht aan de sociale vergroening. Vooraleer je een nieuwe bedrijfswagen koopt moet er rekening gehouden worden met de regelgeving hieromtrent.

Voordat we dieper ingaan op de regelgeving dienen we eerst het concept bedrijfswagens te begrijpen. De term bedrijfswagen verwijst naar 'personenwagens', auto's voor dubbel gebruik en minibussen met inbegrip van 'valse' lichte vrachtauto's. Dit zijn vrachtauto's die niet voldoen aan de definitie lichte vracht.

Allereerst worden de huidige regels uiteengezet en daarna worden de nieuwe regels in kaart gebracht. Dit zal een beter beeld geven van wat juist de wijzigingen inhouden en wat voor effect dit heeft.

De fiscale aftrek van autokosten 2022 en 2023

Fiscale aftrekbaarheid auto 2022 (huidige regels)

In 2022 werd de aftrekbaarheid van bedrijfswagens berekend volgens onderstaande formule:

Berekening: 120 % – (0,5 % x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)

De coëfficiënt van het type brandstof is 1 voor dieselmotoren, 0,90 voor aardgas en 0,95 voor andere voertuigen. We merken op dat hoe hoger de co2 uitstoot hoe lager de aftrekbaarheid.

De aftrekbaarheid bedroeg minimum 50% (uitzondering voor wanneer de uitstoot meer dan 200 bedroeg). Elektrische wagens zijn voor 100% aftrekbaar en niet langer een verhoogde kostenaftrek van 120% genieten. Daarnaast volgen de brandstofkosten het regime van de autokosten. Eerder waren deze kosten standaard voor 75% aftrekbaar.

De hybride wagens (ook diegene die bestaan uit een combinatie met een brandstofmotor) zijn voor 100% aftrekbaar.

Fiscale aftrekbaarheid auto (1 juli) 2023 (nieuwe regels)

We kunnen niet om de elektrische wagens heen. Om elektrische auto's te stimuleren heeft de regering een plan uitgestippeld die stelselmatig in voege zal treden. Hieronder zal hierover meer duiding worden gegeven.

De regelgeving is hetzelfde zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Geen veranderingen tot 30 juni 2023

Alle auto's die worden besteld voor 30 juni 2023 vallen niet onder de vernieuwde aftrekbaarheidsregeling. Met een uitzondering voor plug in hybride wagens. De plug in hybride behoudt de fiscale aftrekbaarheid maar de brandstofkosten zijn voor 50% aftrekbaar vanaf 1 januari 2023.

Dit betekent dat de plug in hybride wagens fiscaal duurder worden vanaf 2023.

Wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025

Voor wagens met enkel een verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 wordt het aftrekpercentage stelselmatig herleid naar 0% doorheen de jaren. De afbouw van het aftrekpercentage gaat in vanaf het aanslagjaar 2026.

Hieronder wordt de afbouwing van het aftrekpercentage getoond:

  • Aanslagjaar 2026: 75%

  • Aanslagjaar 2027: 50%

  • Aanslagjaar 2028: 25%

  • Aanslagjaar 2029: 0%.

Geen aftrek meer voor (nieuwe) klassieke auto's vanaf 2026 

Vanaf 2026 zijn enkel volledig elektrische wagens fiscaal aftrekbaar. Dit om de vergroening van het wagenpark te stimuleren.

Wat met plug in hybrides?

Inclusief plug inhybrides gaan de wijzigingen opmerken. Vanaf 1 januari 2023 geldt er immers dat de brandstofkosten (diesel of benzine) voor 50% aftrekbaar zijn.

Laadstations fiscaal gestimuleerd

De investering in laadpalen tussen september 2021 en eind 2022 zijn voor 200% aftrekbaar. Voor 2023 tot eind augustus 2024 geldt er een aftrekbaarheid van 150%. Hierbij is de voorwaarde dat de infrastructuur moet toegankelijk zijn voor derden. Deze regeling is van toepassing op bedrijven.

De regeling voor particulieren is als volgt: Particulieren die een laadpaal installeren tussen september 2021 en eind 2022 krijgen een belastingvermindering tot 45%. In 2023 is dit percentage 30%.

Mobiliteitsbudget

Er wordt getracht om de mobiliteit te 'vergroenen' en het mobiliteitsbudget kwam hier ook ter sprake. Ze proberen het budget aan wat dit besteed kan worden uit te breiden. Denk hierbij aan een fietslening, abonnement voor het openbaar vervoer,… Dit geldt als stimulans om de fossiele brandstof te vervangen voor energievriendelijke alternatieven.

Voordeel alle aard berekenen

Wanneer je een bedrijfswagen bezit dien je hier voordeel alle aard op te betalen. Dit voordeel mag niet lager zijn dan 1.400 euro voor aanslagjaar 2023; inkomstenjaar 2022.

Wanneer je een bijdrage betaalt voor het privégebruik bij je werkgever zal deze bijdrage van het belastbaar voordeel worden afgetrokken.

Met welke elementen wordt rekening gehouden voor dit voordeel te berekenen?

Allereerst wordt rekening gehouden met de cataloguswaarde van de wagen. Dit is de prijs van een wagen in nieuwe tijd zonder rekening met kortingen etc.. Daarnaast wordt rekening gehouden met de leeftijd van de wagen. Een percentage dat rekening houdt vanaf de datum van eerste inschrijving. Als laatst moet rekening worden gehouden met de co2 uitstoot van de wagen. Er wordt een referentie uitstoot gehanteerd en dit hangt af of het een benzine, diesel of hybride betreft. Hierop wordt niet verder ingegaan aangezien dit voer is voor een ander artikel. Hieronder vind je de formule terug:

  • Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage

Wat het voordeel alle aard van valse hybrides? Dit voordeel wordt vanaf 1 januari 2020 anders berekend. Deze valse hybrides worden immers geviseerd door de fiscus. Er zal immers gerekend worden met de Co2 uitstoot van het overeenstemmend voertuig dat geen hybride is. Wanneer er geen overeenstemmend voertuig is dat uitsluitend rijdt op dezelfde brandstof, denk hierbij aan LPG, diesel, benzine, aardgas dan wordt de uitstootwaarde van de valse hybride vermenigvuldigd met 2,5. De FOD financiën heeft een lijst gepubliceerd met deze overeenstemmende voertuigen.

Enkel de datum waarop je bestelt telt

De FOD financiën kijkt voor het ingaan van de nieuwe regels naar de besteldatum en niet naar de order of leveringsdatum. Fiscaal gezien is het dus interessant om voor deze datum (1 juli 2023) een nieuwe voertuig te aan te schaffen.

Je kan een voertuig leasen of kopen. Bij een lease is de leasingmaatschappij de juridische eigenaar. De aankoopfactuur staat namelijk op het leasingbedrijf. De onderneming heeft de economische eigendom aangezien zij het gebruiksrecht hebben. Nadat je het voertuig geleased hebt en het termijn verlopen is kan je dit aanschaffen als je ingaat op de aankoopoptie van het voertuig van maximum 15%.

Conclusie

Een nieuwe wagen aankopen blijkt dus niet al te makkelijk. Je dient een keuze te maken en zien voor wat je bedrijf fiscaal interessant is. De aftrekbaarheid zal immers wijzigen voor de autokosten en de fossiele brandstofkosten (benzine en diesel). Dit om elektrisch rijden aan te moedigen vanaf bestellingen die gemaakt zijn na 1 juli 2023. De kostenaftrek wordt immers beperkt voor voertuigen. Het is dus belangrijk om een vergelijking te maken tussen verschillende personenwagens en voor jezelf uit maken wat het voordeligst is. Er is uiteraard ook een mogelijkheid om dit te vragen aan een accountant/boekhouder. Je vindt een accountant in de buurt terug op onze website. Laat je adviseren is de boodschap.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.