Facturen verplicht in het Nederlands opstellen?

Het Nederlands Taaldecreet is streng: facturen en andere wettelijk voorgeschreven documenten van een onderneming moeten in het Nederlands zijn opgesteld op straffe van nietigheid. Maar wat dan in geval van grensoverschrijdende handel? Het is duidelijk dat deze strenge verplichting een erstige belemmering kan betekenen in het kader van internationale handel.

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie werd dit strenge Nederlands Taaldecreet deze zomer echter aangepast. 

Ann Taghon van advocatenassoiciatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse vertelt in het magazine SoCompact van 10/9/2017 hierover het volgende:

"De aanpassing bestaat hierin dat is bepaald dat voor facturen gericht aan een natuurlijke persoon gevestigd in een van de EER-lidstaten of aan een onderneming met een exploitatiezetel gevestigd in een van de EER-lidstaten (België uitgezonderd), “bijkomend” een rechtsgeldige versie kan worden opgemaakt in een andere officiële EER-taal. Die andere officiële EER-taal moet door alle betrokken partijen begrepen worden.
Het gaat om een “bijkomende” rechtsgeldige versie. D.w.z. dat nog steeds een Nederlandstalige versie moet worden opgesteld. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de anderstalige versie van de factuur, heeft de Nederlandstalige versie van het document voorrang.
Let erop dat de versoepeling enkel geldt in de Europeesrechtelijke context. Aan een factuur die is bestemd voor een partij in België, bv. in Wallonië of Brussel, of die een bestemming heeft buiten de EER mag wel een vertaling toegevoegd worden. Die heeft dan weliswaar niet het statuut van “rechtsgeldige versie”
."

Goed om weten dus, als u te maken heeft met niet-Nederlandstalige handelspartners in binnen- en/of buitenland!

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.