Ebitda: Wat is het en hoe bereken ik mijn Ebitda?

In dit artikel gaan we het hebben over de EBITDA (Earnings before interest taxes depreciation and amortization) of in de nederlandse vertaling, het bedrijfsresultaat (nettowinst) voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardverminderingen. Verschillende zaken komen hierbij aan bod.

Allereerst wordt wat theoretische achtergrond en de betekenis meegegeven. Daarnaast wordt ook de berekeningswijze meegeven vanuit de resultatenrekening. EBITDA is de operationele winst waarin de kosten van de afschrijvingen en financiering inzitten. Hieronder zal er uitgebreider over worden ingegaan.

Wat is EBITDA?

De term EBITDA staat voor earnings before interest taxes depreciation and amortization. Dit is dus de winst voor aftrek van de interesten, belastingen, afschrijvingen (afwaardering materiële activa en afwaardering immateriële activa) en waardevermindering. Dit wordt als maatstaf gebruikt voor de waardering en operationeel resultaat van een onderneming.

EBITDA is ook een manier om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken en op deze manier ook zien hoe de bedrijven tegenover elkaar staan.

Is EBITDA hetzelfde als brutowinst?

De brutowinst wordt aanzien als het verschil tussen de omzet en de kosten die werden gemaakt voor de productie van de verkochte goederen. Van de brutowinst kan je de operationele kosten aftrekken en als je de operationele opbrengsten erbij optelt krijg je de EBITDA.

Wat heb je aan EBITDA?

EBITDA helpt beleggers om te zien hoe financieel performant een onderneming is. Het geeft tevens ook een goede indicatie van de inkomsten die worden gegenereerd door de onderneming zelf voor de financiële aftrekposten eraan af te trekken.

Wat is de EBITDA marge dan?

De EBITDA marge kan je bekomen door de EBITDA te delen door de omzet. De EBITDA marge toont aan hoeveel cash een onderneming maakt voor elke euro omzet. Hoe hoger de EBITDA marge, hoe meer cash er wordt gegenereerd.

Met de EBITDA marge kan er immers nagegaan worden hoe de operationele winstgevendheid doorheen de tijd is geëvolueerd.

Valkuilen van EBITDA

De EBITDA geeft geen compleet beeld van de financiële resultaten van een onderneming. Er wordt immers geen rekening gehouden met hoge leningen die moeten worden terugbetaald en hoge afschrijvingen. Het geeft dus geen volledig beeld van de financiële gezondheid. Dit kan wel worden gebruikt voor de toekomstwaarde van ondernemingen.

Wat zegt een hoge EBITDA?

De EBITDA geeft een goede indicatie van de winstgevendheid en alsook van de waarde van een onderneming. Hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de waarde van de onderneming.

EBIT vs. EBITDA: Het verschil en hoe te berekenen

Zowel de EBIT als de EBITDA geven een indicatie van de financiële performantie van een onderneming. De EBIT zijn de inkomsten voor de interesten en belastingen. De EBITDA gaat daarin nog een stukje verder door de afschrijvingen en waardeverminderingen erbij te zetten.

Hoe EBIT en EBITDA berekenen?

EBIT = Netto inkomen + Netto rentekosten + betaalde belastingen

EBITDA kan op twee manieren worden berekend. Men kan allereerst beginnen bij de bedrijfsresultaten als uitgangspunt

  • EBITDA = bedrijfsinkomsten + afschrijvingen + waardeverminderingen (amortisatie)

Een andere manier is om de netto winst als uitgangspunt te nemen

  • EBITDA = netto-inkomen + netto rentelasten + betaalde belastingen + afschrijving (en) + waardevermindering (en)

Voor- en nadelen van EBITDA en EBIT

De EBIT en EBITDA hebben zowel voor -als nadelen. Aan de hand van deze berekening kan men duidelijk zien hoeveel geld een onderneming uit zijn bedrijfsactiviteit haalt. Een nadeel is wel wanneer je ondernemingen probeert te vergelijken kan je verschillende resultaten bekomen.

Bijvoorbeeld het vergelijken van een onderneming met veel vaste activa en een met weinig vaste activa. Het een heeft namelijk hoge afschrijvingskosten en het andere niet. Dit kan de winst verminderen.

Verband leveraged buyouts en EBITDA

In de jaren tachtig gebruikten investeerders EBITDA om te bepalen of een bedrijf in problemen de interesten op de leningen (schulden) kon terugbetalen.

Conclusie

We hebben gezien dat EBIT (DA) (Earnings before interest taxes depreciation and amortization) een belangrijk begrip is voor investeerders om te bepalen of ze al dan niet investeringen gaan verrichten in een onderneming en wat voor cijfers ze kunnen verwachten.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.