De boekhouding toont 50.000 euro winst, maar de rekening is leeg? Hoe cashflow werkt!

Definitie van cashflow en het verschil met winst

Een cashflow, of vrij vertaald ‘een geldstroom’ is het verschil tussen alle inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode zoals een maand of een jaar. Het is een handig instrument om de financiële positie van een onderneming te volgen: komt er meer geld binnen dan dat er geld buiten gaat?

Ook banken en andere financiers bestuderen de cashflow van een onderneming bij een kredietaanvraag. Zij willen er immers zeker van zijn dat er genoeg geld binnenkomt om de schulden te kunnen afbetalen. Cashflow is dus zeker niet hetzelfde als de winst van een onderneming gezien deze laatste door allerhande boekhoudkundige ingrepen hoger kan uitdraaien.

Denk maar aan het toekennen van een waardevermeerdering van een goed, wat boekhoudkundig als winst kan gezien worden maar er niet voor zorgt dat er cashflow gegenereerd wordt (althans toch niet als de onderneming het goed op korte termijn niet verkoopt).

Hoe de cashflow berekenen

Om een juist beeld te krijgen van je geldstromen is het belangrijk naar alle elementen te kijken die een invloed hebben op de geldcirculatie van je onderneming. In elke ondernemingen zijn er inkomende en uitgaande stromen van geld en het verschil tussen beide levert de uiteindelijke geldstroom op:

Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom

De inkomende geldstroom bestaat uit allerhande inkomsten uit de verkoop van producten, waar de uitgaande geldstromen bestaan uit uitgaven voor de aankoop van grond- en hulpstoffen en de betaling van lonen. Ook financiële geldstromen zoals de inkomsten uit beleggingen en kapitaalaflossingen moeten in rekening gebracht worden, maar geen afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen gezien deze laatste boekhoudkundige ingrepen betreft zonder een overeenkomstige geldstroom.

De gevolgen van een positieve of negatieve geldstroom

Indien je cashflow verschillende maanden positief was en opeens stel je vast dat er een tekort is aan financiële middelen, dan kan je via een grondig onderzoek van alle geldstroomelementen de oorzaak hiervan achterhalen.

Inderdaad, een negatieve kasstroom houdt in dat er meer geld de onderneming verlaat dan er binnenkomt en dat kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben. Als de geldstromen te lang negatief zijn is het immers moeilijker om bij banken en andere financiers aan te kloppen en dringt zich mogelijks een faillissement op als de problemen te lang aanslepen. Cashflow wordt dan ook vaak gezien als een graatmeter voor solvabiliteit, wat de mate waarin een onderneming aan de financiële verplichtingen kan voldoen, betekent.

Wanneer de geldstromen positief zijn, kan je die positieve cashflow misschien gebruiken om bijvoorbeeld leveranciers sneller te betalen. Veelal kunnen leveranciers een korting toekennen wanneer ze vlug hun geld bekomen. Ook kan je deze positieve geldstromen beleggen en een mooi appeltje voor de dorst opbouwen.

Cashflowbeheer voor starters

“Voor startende ondernemers is cashflowbeheer zeker van cruciaal belang want wanneer de onderneming zonder financiële middelen valt, is het vaak einde verhaal van het bedrijf”, vertelt Ann Van Bergen, CEO van Checked & Balanced. “Het is dan ook voor starters van belang om snel een omzet te verwezenlijken en op regelmatige basis een analyse te maken van de behoefte aan cash.”

Deze cashflowbehoefte hangt natuurlijk af van de activiteit van de onderneming. Voor bijvoorbeeld een schoenwinkel zal de uitbater er moeten voor zorgen dat er genoeg cash voorhanden is om bijvoorbeeld de voorraad mee aan te kopen, terwijl een dienstverlener misschien slechts éénmalig een grote investering hoeft te doen en nadien een tijdje zonder omzet kan opereren, aldus Ann Van Bergen. Voor technologische ondernemingen die jaren eerst onderzoek moeten verrichten, zijn kapitaalinjecties dan weer een must. Het opstellen van een financieel plan vóór de activiteiten van start gaan onontbeerlijk.

Conclusie

Een cashflow is eigenlijk een moeilijk woord voor een erg eenvoudig concept. Net zoals een gezin ervoor moet zorgen dat de inkomsten groter zijn dan de uitgaven, moet een onderneming dit ook doen. Staar je daarom bij je onderneming niet blind op de boekhoudkundige winst want die geeft soms door boekhoudkundige keuzes niet altijd perfect weer of je genoeg geld hebt om aan al je verplichtingen te voldoen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.