Cash (flow) is king: slimme methodes om je cashflow te beheren

Weet jij hoe het zit met de term cashflow? Vaak heb je als ondernemer wel een algemeen beeld van je omzet en je kosten, de kasstroom daarentegen is voor veel bedrijven minder helder. Dat is een gemiste kans: je cashflow geeft je namelijk een heel duidelijk beeld over de gezondheid van je onderneming.

De termen worden wel eens door elkaar gehaald, toch zijn winst, omzet en ‘cash' totaal verschillende dingen. Op papier kan je bedrijf dan wel winstgevend zijn, als er geen geld op je bankrekening staat en je je rekeningen niet kan betalen, dan zit je in de problemen.

“Sommige bedrijven houden hun cashflow jammer genoeg niet bij omdat ze genoeg geld op hun rekening hebben staan. Helaas is het op die manier heel moeilijk om je groei te optimaliseren”, vertelt Dylan Van Tornhaut, co-founder van Cashplannr. “Heb je daarentegen een duidelijke cashflow planning, dan kan je prognoses maken. Aan de hand van die prognoses kan je beslissingen maken.”

Wat is cashflow?

Een logische definitie is dat je cashflow of kasstroom het geld is dat in en uit je onderneming stroomt, dit is een definitie die verschillende analisten hanteren. Je hebt een positieve cashflow wanneer er meer geld instroomt dan dat er buiten gaat.

Je kan je netto cashflow dus berekenen door je uitgaande kasstromen van je inkomende geldstromen af te trekken. Een tweede definitie is dat de cash flow een goede instrument is om de financiële positie van de onderneming in kaart te brengen.

Eén van de uitdagingen voor ondernemers is de verwachting dat hun boekhouder hen wel zal vertellen hoe de kasstroom ervoor staat. Daarnaast zit er vaak een periode van een aantal maanden tussen het tekenen van een offerte of voorstel en het effectieve geld op de rekening te ontvangen. Starters hebben dan weer veel kosten, maar nog niet veel inkomsten.

Soorten cash flows

Je hebt drie soorten cashflows:

  • Operationele cashflow

  • Investeringscashflow

  • Financieringscashflow

Operationele cashflow

De operationele cashflow is de cash flow dat te maken heeft met de dagdagelijkse activiteiten (normale bedrijfsactiviteit). Het bekijkt in hoeverre je cash kan maken uit de dagdagelijkse activiteiten.

Dit kan je berekenen op een indirecte manier door te vetrekken van de EBITDA en dan te corrigeren met een aantal componenten, die hieronder worden toegelicht.

Investeringscashflow

Bij de investeringscashflow wordt gekeken naar de nieuwe investeringen en naar de desinvesteringen. Hiermee wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aankoop van machines, gebouwen, rollend materieel. Hiermee gaan uitgaande geldstromen mee gepaard. Bij desinvesteringen kan het zijn dat dit geld oplevert. Wanneer je bijvoorbeeld iets verkoopt voor hoger dan de boekwaarde.

Financieringscashflow

Last but not least, heb je de financieringscashflow. Deze komt voornamelijk tot stand door dividenden en schulden. Het heeft een directe invloed op het eigen of vreemd vermogen. Hierbij zal er worden gekeken naar de binnenkomende en uitgaande dividenden en of er nieuwe of reeds afgeloste schulden aanwezig zijn.

Wat is het verschil tussen winst en cashflow?

Winst en cash flow worden vaak in dezelfde adem genomen, toch is er een belangrijk onderscheid tussen beide begrippen.

De winst is wat een zelfstandige of vennootschap overhoudt wanneer alle kosten worden afgetrokken. Het gaat hier over operationele kosten, afschrijven en meer. Op dit bedrag dien je ook belastingen te betalen.

Voorbeeld winst

De vennootschap X had in het jaar 2022 een omzet van €100.000,00 geboekt. In dit jaar heeft de vennootschap ook diverse kosten gemaakt. Dit was een bedrag van €50.000,00. De vennootschap heeft in het jaar 2022 een winst van €50.000,00 geboekt.

De cash flow daarentegen is het geld dat daadwerkelijk binnenkomt of buitengaat in een bepaalde periode. In dit geval wordt dus niet gekeken naar de binnenkomende en uitgaande facturen maar naar de inkomende geldstroom en uitgaande geldstroom. Het geld op de bankrekening dus. Dit kan zowel een positief -als negatief bedrag zijn.

Voorbeeld cash flow

Vennootschap X had in het voorgaande kwartaal €25000.00,00 op de rekening staan. Dit kwam door de verkopen in het kwartaal. In hetzelfde kwartaal heeft de vennootschap diverse artikelen aangekocht (printer, machine, cursussen voor opleiding) voor een bedrag van €5000,00. De cash flow in dat kwartaal bedroeg dus €20.000,00. De vennootschap heeft in dat kwartaal openstaande vorderingen bij klanten van €10.000,00. Dit telt niet mee voor de cash flow aangezien dit nog niet betaald is. Dit maakt wel deel uit van de winst.

Hoe moet je de cashflow berekenen?

In deze sectie wordt er dieper op de berekeningswijze die wordt gehanteerd voor de cash flow.

Alvorens je start met de berekening van de cash flow dien je inzicht te verschaffen in de geldstromen van de desbetreffende organisatie en zodus de financiële middelen en de financiële positie.

De cash flow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven (inkomende en uitgaande geldstromen). Dit kan je berekenen als de netto winst na belastingen + afschrijvingen. Dit is één van de meest eenvoudige formules die wordt gehanteerd voor de berekening.

Positieve cashflow

Bij een positieve cash flow zijn je geld instromen hoger dan je geld uitstromen. Dit zegt meer over het bedrijf dan de winst zelf. Dit kan een bedrijf gebruiken om bijvoorbeeld een lening aan te gaan. Dit geeft je meer kans om de lening ook effectief te verkrijgen. Wanneer je cashflow verschillende maanden positief is dit een goed teken maar dit kan door grote investeringen snel dalen. Hieronder meer over de negatieve cashflow en wat de gevolgen zijn.

Negatieve cashflow

Een negatieve cashflow betekent dat er minder inkomende geldstromen dan uitgaande geldstromen. In dit geval zijn er dus meer uitgaven dan inkomsten. Het is niet meteen dramatisch om een negatieve cashflow te hebben. Het kan zijn dat een onderneming in een bepaalde periode door een grote investering veel kosten heeft. Dit kan terugverdiend worden in een andere periode.

Oorzaken van een negatieve cash flow

Een onderneming heeft een negatieve cashflow wanneer er meer geld de onderneming verlaat dan binnenkomt. Dit heeft als gevolg dat er leningen moeten worden aangegaan. Geld lenen kost namelijk ook geld. Sinds de financiële crisis is het moeilijker geworden om aan een lening te geraken. Het probleem met meer uitgaven dan inkomen is dat bedrijven in een negatieve spiraal belanden en het wordt moeilijk om hieruit te geraken.

Een mogelijke oorzaak hiervan achterhalen is niet altijd evident. Een oorzaak kan bijvoorbeeld een grote investering zijn. Het is mogelijk dat deze investering niet winstgevend is. Dit zorgt ervoor dat de eigenlijke geldstroom niet voldoende is om alles te financieren. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf als dit voor lange termijn aanhoudt.

Kritische kijk op de cash flow

Een goede cash flow is belangrijk want zo kan de onderneming aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Een goede cash flow zorgt ook voor een goede terugbetalingscapaciteit van het bedrijf. De formule die hierboven werd gehanteerd is een goede start maar toch dienen er een aantal zaken kritisch bekeken te worden. De formule is niet volledig. Je dient de cash flow te 'corrigeren'.

Niet recurrente opbrengsten

Allereerst kan het zijn dat de onderneming in een periode niet recurrente opbrengsten heeft gehad. Hierdoor kan het zijn dat de winst van de onderneming wordt opgekrikt. Maar echter kan dit geen garantie geven dat deze niet recurrente opbrengsten in de volgende periode zich terug voordoen. De uitzonderlijke opbrengsten worden dan afgetrokken van de cash flow.

Niet recurrente kosten

Hetzelfde is van toepassing voor de niet recurrente kosten. Het kan zijn dat een onderneming kosten heeft gemaakt die zich uitzonderlijk hebben voorgedaan, denk maar aan bijvoorbeeld ontslagpremies,… Dit gaat om slechts eenmalige kosten en het omgekeerde geldt hier. Het is dus beter om dit bij de cash flow op te tellen.

Financiele kosten

In dit geval gaat het om een financiële geldstroom. Dit gaat om bijvoorbeeld interesten op leningen. Deze worden best bij de cash flow opgeteld.

Vrije cashflow of vrije kasstroom

Een definitie gehanteerd voor de vrije kasstroom is het geld dat een onderneming heeft om vrij te gebruiken. Dit is anders voor verschillende ondernemingen. Sommige ondernemingen hebben immers meer geld om vrij te gebruiken en hoeveel geldmiddelen vrij ter beschikking.

Solvabiliteit en cash flow

De cash flow kan ook worden aanzien als voor een graadmeter om de solvabiliteit te beoordelen. De algemene solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen -en vreemd vermogen. Hoe meer eigen vermogen een vennootschap hoe minder afhankelijk van externe kredietverstrekkers.

Solvabiliteit banken

De solvabiliteit is een belangrijk gegeven voor financiële instellingen. Men kijkt naar deze ratio alvorens een lening wordt verstrekt. Zo is het mogelijk om te zien of bij faling, de vennootschap voldoende solvabel zal zijn om de schulden terug te betalen.

Tips voor een betere cashflow

Dylan deelt een aantal praktische tips om beter om te gaan met je cashflow:

  • Zorg ervoor dat klanten je sneller betalen. Dat kan door zo snel mogelijk te factureren, liefst voor de 15e van de maand. Tegenwoordig zijn er ook heel wat handige tools om de betaling voor je klant zo makkelijk mogelijk te maken, dankzij bijvoorbeeld digitaal betalen en een QR code. 

  • Maak een cashflowprognose voor 3 à 6 maanden in een spreadsheet. Lijst daarin je vaste kosten, verwachte inkomsten en eventuele investeringen op. Noteer dan hoeveel er op je rekening staat en hoeveel er na aftrek van bepaalde investeringen en kosten nog op je rekeningen zal staan. 

  • Breng je boekhouding minstens wekelijks up to date voor een realtime beeld op je financiën. Veel ondernemers doen dat maandelijks of één keer per kwartaal, dit is echter een snapshot en zegt niet voldoende.

  • Betaal niet al je rekeningen tegelijk.

Prognoses maken

Het is duidelijk: dankzij een goede cashflow planning krijg je een héél helder beeld van de liquiditeit van je bedrijf. Wil je binnenkort een nieuwe medewerker aannemen? Dankzij deze prognoses is het makkelijker om de juiste beslissing te maken. 

“Tegenwoordig zijn er super veel tools die ervoor zorgen dat je je financiën makkelijk kan bijhouden, zoals bijvoorbeeld Exact Online en Octopus, die je trouwens beide ook kan linken met Cashplannr,” zegt Dylan. “Onze tool helpt groeiende ondernemers om aan forecasting te doen: je kan prognoses maken tot 12 maanden. Het is een lifesaver voor bedrijven die hun kasstroom volledig willen automatiseren.” 

Conclusie cashflow

We hebben gezien dat externe personen en oprichters niet altijd dezelfde definitie hanteren wanneer dit de cash flow betreft. Externe waarnemers hanteren meestal de winst na belastingen en afschrijven als definitie voor de cash flow. Een andere definitie is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Met een goede cashflow planning is nattevingerwerk verleden tijd en kan je je persoonlijke situatie analyseren en van daaruit strategische beslissingen maken voor de toekomst. Een absolute noodzaak voor gezonde ondernemingen.

Een negatieve cashflow (slechte kasstroom) is niet meteen dramatisch aangezien dit kan voor een mogelijke periode. In een volgende periode kan het zijn dat dit dan opgelost geraakt. Dit vereist dusdanig een grondig onderzoek om de twee geldstromen te begrijpen.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.