BTW verlegd: Wat is het, wanneer toepassen & hoe werkt het?

Btw is een belasting die de eindconsument betaald. Elke fase in het productieproces is een deel verschuldigd, namelijk een percentage (6%, 21% of soms 12%) op de toegevoegde waarde dat men creëert. Bij de verkoop van een goed of dienst ontstaat er verschuldigde btw. Bij het aankopen van een goed of dienst kan je de aangerekende btw op de factuur terugvragen van de staat. De algemene regel zegt dat de verrichter van de dienst of goed de belasting moet voldoen. Bij de verleggingsregeling is het omgekeerd en moet de afnemer de belasting doorstorten en heeft dus verschuldigde én aftrekbare btw in zijn btw-aangifte.

Inhoudsopgave:

Wat is de verlegde btw?

Bij de verleggingsregeling wordt de betaling van de BTW verlegd van de leverancier naar de ontvanger. Het is niet de verkoper die de BTW moet aangeven, maar de klant die dat moet doen. De BTW wordt bijgevolg afgetrokken bij de klant en is verschuldigd door de klant. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de verschuldigde btw en moet deze niet op de factuur rekenen.

Wanneer mag je btw verleggen?

De btw verleggen naar de afnemer kan bij 2 gevallen:

Intracommunautaire levering (ICL) of export van goederen of diensten.

Bij de intracommunautaire levering van dienst of goederen is de afnemer verplicht de btw te voldoen. Dit kan enkel als het om 2 geldige btw-plichtige (jij en je klant) gaat en dat er een grensoverschrijdende handeling is. Dit wil zeggen dat de goederen of diensten in een andere EU-lidstaat geleverd worden en het Belgisch grondgebied verlaten.
Voor de eerste voorwaarde kan je dit gemakkelijk nachecken door de BTW-nummer van je Europese tegenpartij op de zoeken in het VIES-register. Als de BTW-nummer geldig is kan je met "btw verlegd" factureren. Indien je een twijfel hebt kan je nog altijd met btw factureren en daarna deze in mindering brengen met een creditnota. 
Om zeker te zijn dat de goederen de Belgische grens overschrijden moet je een bewijs aan de transporteur of afnemer vragen. Als het vervoer door jou (de leverancier) wordt uitgevoerd, moet je bewijzen dat de goederen daadwerkelijk de grens overgaan.

Medecontractant (WIOS)

Op facturen zie je soms de woorden "btw verschuldigd door de medecontractant" of "medecontractant". Dit betekent dat de afnemer de btw moet voldoen en dat de btw wordt verlegd naar de ontvanger.
Bij werken in onroerende staat (WIOS) ontstaat er een verlegging van de btw. Onder WIOS wordt verstaan het bouwen, verbouwen, afwerken, afbreken, inrichten, herstellen of onderhouden van een onroerend goed of roerende goederen zodanig aanbrengen dat deze onroerend worden. WIOS is altijd beroepsmatig en mag niet voor privégebruik zijn. Het deel dat voor privégebruik is, moet je percentueel beperken.
Beide partijen moeten niet alleen btw-plichtig zijn, maar ook periodiek btw-aangiftes indienen.

Waarom btw verlegd op factuur?

Als deze vermelding op de factuur staat moet jij als afnemer de btw verleggen. Jij moet periodieke btw-aangiftes indienen.

Btw verleggen kan in 3 situaties:

  • Intracommunautaire verwerving van goederen
  • Import van goederen of diensten
  • Werken in onroerende staat (WIOS)

In deze situaties ben jij verplicht de btw te voldoen als ontvanger van een dienst of goed.

Als u een factuur ontvangt waarop "btw-verlegd" staat vermeld, ga dan na of het om de bovengenoemde situaties gaat. Is dit niet het geval en kan je leverancier geen btw verleggen, meldt dit zo snel mogelijk aan je leverancier. Hij zal dan een creditnota opmaken voor de onregelmatige factuur en een nieuwe factuur opsturen. Zo vermijd je de aandacht van de belastingdienst.

Is btw verlegd altijd aan 21 %?

Belangrijk om te weten is tegen welk tarief de btw verlegd wordt. Hier zijn 2 situaties mogelijk.
Jij stuurt een factuur op naar een intracommunautaire EU-lidstaat of export buiten de EU. Het btw-tarief wordt dan bepaald in het land van aankomst. Indien het goed of dienst in België aankomt moet de afnemer de btw verleggen aan de Belgische btw-tarieven (6%, 12% en 21%).
Bij medecontractant WIOS zijn de werkzaamheden altijd aan 21%.

Btw verlegd bij onderaanneming

De aannemer rekent geen btw op zijn omzet maar vermeldt op zijn factuur 'btw te voldoen door de medecontractant werken in onroerende staat artikel 20 koninklijk besluit nr. 1'. Jij moet dan als ontvanger van de WIOS de verschuldigde btw in jouw btw-aangifte invullen.

Geen werk in onroerende staat en toch ‘btw verlegd'?

Werken in onroerende staat is niet de enige instantie waar de btw verlegd wordt. 
Intracommunautaire verwevingen (ICV) en import zijn ook aan de verleggingsregeling onderworpen. Hier is dus ook de ontvanger de btw verschuldigd in zijn eigen land.

Btw verlegd bij leveringen aan het buitenland

Bij levering aan een land buiten de Europese unie moet je nagaan of het om een B2B transactie gaat of B2C. 
Bij de B2C moet je gewoon de Belgische btw aanrekenen op de factuur. De klant betaalt dan de btw en jij stort deze door aan de administratie. 
Als het om een B2B transactie gaat, moet je bewijsmateriaal hebben dat de producten of diensten wel degelijk in een land buiten de EU wordt geleverd of aankomt. Enkele voorbeelden zijn: vervoerdocumenten, ontvangstbewijs of gestempeld uitvoerdocument. Kan je dit niet bewijzen, hanteer dan voorzichtig en reken de btw op de factuur. Je kan nadien een creditnota opstellen voor je klant.

Hoe maak je een factuur met btw verlegd?

Op de factuur moet het btw-identificatienummer van de partijen staan. Het is belangrijk dat de beide partijen btw plichtigzijn en periodieke btw-aangifte indienen. Zo kan de afnemer de btw voldoen van de leverancier. Dit kan je nagaan op de website van het VIES
Na dit kan je een factuur opstellen zonder de btw met de juiste vermelding.

Voor goederen binnen de Europese Unie

Bij het leveren van goederen binnen de EU of een intracommunautaire levering (ICL) aan een btw plichtige moet je de factuur opstellen met vermelding "vrij van btw volgens art 138 btw-richtlijn". De transactie moet je ook opnemen in de Intracommunautaire listing als code L met het bedrag van de goederen.
De afnemer brengt de btw in rekening in eigen land.

Voor goederen buiten de Europese Unie

Als je de btw verlegd voor leveringen buiten de EU, moet je bij de factuur vermelden "vrij van btw volgens art. 146 Btw-richtlijn".

Btw verlegd naar de medecontractant: wanneer toepassen?

Als jij werken in onroerende staat uitvoert voor een andere onderneming in het binnenland met een geldig btw-identificatienummer en hij dient periodieke btw-aangifte, moet je de btw verleggen naar de medecontractant. Werken in onroerende staat (WIOS) zijn steeds werkzaamheden aan een onroerend goed. Het factuurbedrag zal dan enkel de maatstaf van heffing zijn. De klant kan de btw aftrekken en de klant brengt de verschuldigde btw in rekening in zijn aangifte. Op de factuur vermeld je "Btw verlegd volgens art. 20 KB nr. 1".

Wat is de impact op je btw-aangifte?

Voor de leverancier zal de btw niet verschuldigd zijn. In de aangifte is er maar 1 code verreist namelijk rooster 45 (WIOS), 46 (ICL) of 47 (uitvoeren). In deze roosters komt telkens de maatstaf van heffing de btw is voor de verrichter vrijgesteld.
De afnemer van het goed of dienst verlegt de verschuldigde btw en zal ook de btw in aftrek nemen. Dit is voor de afnemer een nul operatie. Als afnemer moet je opletten dat de vrijstelling enkel voor het beroepsgebruik is. 
Krijg je een factuur voor werken in onroerende staat voor een gebouw met gedeeltelijk beroepsgebruik, mag je enkel het gedeelte terugvragen dat gebruikt wordt voor professionele doeleinden. Je beperkt de aftrekbare btw. De rest (privégedeelte) wordt opgeteld bij de maatstaf van heffing.
De codes die je gebruikt in de aangifte zijn rooster 81, 82 of 83 (naargelang gebruik) en 86 (ICV), 87 (WIOS en invoeren) of 88 (IC Diensten) voor de maatstaf van heffing
Voor de btw vul je de roosters 59 (aftrekbare btw) en 55 (met rooster 86 en 88), 56 (87 voor WIOS) of 57 (87 voor invoeren)

Ten onrechte gefactureerd met 'btw verlegd', wat nu?

Zet dit zo snel mogelijk recht met een creditnota. De belastingdienst kan een boete eisen van 20% van het verschuldigde btw-bedrag, vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 0,8% per maand.

Heb je nog twijfels? Weet je niet goed waar jouw situatie in past? Contacteer dan een accountantskantoor dicht bij jou. Zij zullen jou graag verder helpen!

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.