BTW-uittreksel online raadplegen

Als een kwartaal ten einde loopt komt de volgende BTW-kwartaalaangifte er aan.

Deze BTW kwartaalaangifte moet ten laatste op 20ste van de daaropvolgende maand ingediend zijn en de te betalen BTW voor dat kwartaal moet op dat moment ook gestort zijn aan de fiscus.

Om het juiste BTW-saldo te kunnen bepalen heeft je boekhouder niet alleen jouw facturen nodig, maar ook je BTW-uittreksel.

En dat durft al eens te ontbreken in een boekhouding.

Een woordje uitleg.

 

Wat is een BTW-uittreksel?

Aan de hand van het BTW-uittreksel laat de administratie aan BTW-plichtigen weten wat precies hun 'BTW-toestand' is.

Staat er nog een te betalen of terug te vorderen bedrag open? En hoe is dat bedrag tot stand gekomen?

Je krijgt een overzicht van de recentst ingediende aangifte, de van jou ontvangen betalingen of de terugstortingen die de administratie aan jou gedaan heeft, én de eventuele boetes en intresten wegens laattijdige kwartaalaangifte of betaling.  

Onderaan het document vind je het interessantste deel: het saldo: moet je nog BTW betalen, hoeveel BTW-tegoed krijg je binnenkort teruggestort of welk bedrag aan terugvorderbare BTW wordt overgedragen naar de volgende BTW-periode.

Je begrijpt dat dit belangrijke informatie is voor je boekhouder: de openstaande saldi moeten verrekend worden met de nieuwe BTW-schulden of -tegoeden.

Wie ontvangt een BTW-uittreksel?

Enkel als er nog een saldo openstaat bij de BTW-administratie wordt er een BTW rekeninguittreksel naar de BTW-plichtige verstuurd.

Heb je het afgelopen kwartaal de BTW netjes op tijd betaald en geen openstaande tegoeden? Dan ontvang je geen uittreksel.

BTW-uittreksel ook elektronisch raadplegen?

De uittreksel worden per post verstuurd. Maar post durft al eens verloren te gaan.
Gelukkig kan je inmiddels ook online al je BTW-documenten raadplegen.
Klik hiervoor op deze link en meld je aan op de site (links bovenaan). Aanmelden kan op verschillende manieren, maar ik heb intussen de superhandige 'itsme' app ontdekt. Een echt aanrader!
Vervolgens vind je alle BTW-documenten terug onder 'Mijn documenten'. Met deze informatie kan je snel de btw aangifte raadplegen bij je boekhouder. 
En als je toch ingelogd bent, surf dan ook eens naar andere onderdelen van dit portaal. Zo zie je wat de FOD Financiën zoal over jou weet. 

In 't kort  

Een BTW-uittreksel is een belangrijk document dat je zeker aan je boekhouder moet bezorgen, zodat bij een volgende BTW aangifte het correcte saldo t.o.v. de BTW-administratie kan worden bepaald.
Heb je geen uittreksel ontvangen of ben je het kwijt, dan kan je je BTW rekeninguittrekstel steeds online opvragen via deze link.
 

Powered by Froala Editor

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.