Bruto naar Netto berekenen: hoeveel ga ik netto verdienen?

Hoeveel nettoloon krijg ik op het einde van de maand effectief op mijn rekening gestort?Bovenstaande is waarschijnlijk de meest gestelde vraag bij zowel werknemers als zelfstandige ondernemers die zichzelf een loon uitkeren.

Het antwoord is simpel: een getal waarmee je de volgende maand moet rondkomen. Iedereen die ooit zijn of haar loonbrief in detail heeft bekeken weet dat de exacte berekeningswijze van dit getal alles behalve simpel is. Bovenaan op je loonbrief staat je brutoloon, onderaan vind je je nettoloon. Daartussen staan een hele hoop bedragen die afgetrokken of soms zelfs opgeteld worden.

Hoe zit dat nu precies, met al die berekenen? Waar gaat dat geld dat afgetrokken wordt precies naartoe en hoeveel blijft er op het einde van de rit effectief over voor mij? En hoe komt het dat mijn collega die exact hetzelfde brutoloon heeft als mij op het einde van de maand toch meer nettoloon krijgt uitbetaald? Onderstaand artikel beantwoordt al deze vragen en meer.

Bruto netto calculator – bereken je bruto naar netto loon

De beste bruto netto calculator die we hebben gevonden is die van SD Worx. Die calculator vind je hier.

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het totale bedrag dat je zal verdienen voor het uitvoeren van je job. Je spreekt dit bedrag af met je werkgever en je brutoloon wordt opgenomen in je arbeidscontract. Als zelfstandige ondernemer ben je je eigen baas en kan je dus ook je eigen brutoloon kiezen. Jij bepaalt dus zelf hoeveel het loon is dat je jezelf elke maand uitbetaalt.

Je totale loonpakket

Een brutoloon is meer dan alleen een vergoeding voor de uren of dagen die je effectief werkt. Zaken zoals vergoedingen voor feestdagen, ziekteverlof, vakantie, of overuren zijn ook deel van je brutoloon. Voordelen van alle aard zoals een bedrijfswagen, een gsm of een laptop worden ook onder het brutoloon gerekend, ook al krijg je dat bedrag niet als cash op je rekening gestort. Alle bovengenoemde items zijn dan ook expliciet terug te vinden op je loonbrief onder de titel brutoloon.

Je brutoloon is in de meeste gevallen niet het bedrag dat uiteindelijk op je rekening verschijnt; dat is het nettoloon. Toch is het brutoloon een belangrijke maatstaf. Het is namelijk bepalend voor verschillende sociale rechten zoals vakantiegeld, pensioenopbouw en ziekte uitkeringen. De algemene regels hierbij is, hoe hoger het brutoloon, hoe hoger bovengenoemde sociale rechten.

Wanneer is bruto loon gelijk aan je netto loon?

In sommige gevallen is het brutoloon wel gelijk aan het nettoloon. Dit is echter enkel zo in het geval dat het brutoloon zo laag is dat het totale jaarloon onder de belastingvrije som blijft van €9.270. In dat geval betaal je dus geen belastingen en geen sociale bijdrage en is het loon dat op het einde van de maand op je rekening wordt gestort gelijk aan je brutoloon.

Wat is belastbaar brutoloon?

Van je brutoloon worden verschillen bijdragen en belastingen afgetrokken. Een eerste bijdrage die van het brutoloon afgetrokken wordt is de sociale zekerheidsbijdrage, de zogenaamde RSZ.

RSZ voor werknemers

De sociale zekerheidsbijdrage is een vast procentueel bedrag en hangt af van je brutoloon. Voor werknemers wordt de sociale zekerheidsbijdrage automatisch van het maandelijks brutoloon afgetrokken en betaalt de werkgever deze aan de bevoegde instantie. Je moet hier dus zelf niets voor doen.

Sociale bijdragen voor zelfstandige ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers zit het anders. Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen is als het ware een tussenpersoon tussen jou als ondernemer en de overheid.

Elk kwartaal betaal je een bijdrage voor de sociale zekerheid aan dit fonds, en in ruil daarvoor regelt het sociale verzekeringsfonds al het nodige zodat je in orde bent met je sociale rechten én dat je beroep kunt doen op deze sociale rechten moest er iets misgaan waardoor jij (tijdelijk) je activiteiten als ondernemer niet meer kunt uitvoeren. Voor het jaar 2022 is de minimum kwartaalbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep €774,16. Startende ondernemers genieten in bepaalde gevallen van een starterskorting en betalen slechts €399,78 per kwartaal. Hoe hoger je netto jaarinkomen, hoe hoger de uiteindelijke bijdrage met een maximumplafond van €4.436,74 per kwartaal voor netto jaarinkomens hoger dan €93.281,02.

Het bedrag dat overblijft nadat de sociale zekerheidsbijdrage is afgetrokken van het brutoloon is het belastbaar brutoloon. Ook het belastbaar brutoloon is niet noodzakelijkerwijs het bedrag dat je op je rekening te zien krijgt. Eerst worden er namelijk nog belastingen afgetrokken.

Wat is nettoloon?

Het nettoloon is het belastbaar brutoloon vermindert met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en bijdragen. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de persoonsbelasting zodat het betalen van je belastingen verspreid wordt over het hele jaar in plaats van in één keer op het einde van het jaar. Het nettoloon is dus het bedrag dat overblijft na het aftrekken van je belastingen en alle verplichte bijdragen en dus het bedrag dat uiteindelijk op je rekening verschijnt.

Wat gaat allemaal van je brutoloon af?

Zoals hierboven reeds beschreven is het eerste dat van je brutoloon afgetrokken wordt de sociale zekerheidsbijdrage (RSZ). Dit resulteert in een bruto belastbaar inkomen.

Van het bruto belastbaar inkomen wordt een bedrijfsvoorheffing en nog enkele andere bijdragen afgetrokken om uiteindelijk tot een nettoloon te komen. Hier volgt een overzicht van de bedrijfsvoorheffing en andere bijdragen die van het bruto belastbaar inkomen worden afgetrokken.

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een soort voorschot op de personenbelasting en wordt betaald door de werkgever. Bij werknemers met het statuut bedienden wordt vaak een ruime bedrijfsvoorheffing afgehouden zodat op het einde van het jaar bij de jaarlijkse aangifte geen onaangename verassingen te boven komen. Bij werknemers met het statuut arbeider is de trend eerder omgekeerd. Arbeiders houden meer nettoloon over, maar moeten aan het einde van het jaar vaak stevig bijbetalen bij hun personenbelasting.

In het geval van zelfstandige ondernemers ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van de bedrijfsvoorheffing, als wordt deze verantwoordelijkheid vaak overgedragen aan HR-dienstengroepen zoals Acerta of Xerius.

Het berekenen van de exacte bedrijfsvoorheffing is niet eenvoudig. Het hangt namelijk af van enorm veel factoren en de bedrijfsvoorheffing is in tegenstelling tot de sociale zekerheidsbijdrage geen vast procentueel bedrag, maar een progressief tarief.

Factoren die invloed hebben op je personenbelasting en dus je bedrijfsvoorheffing zijn onder andere je burgerlijke stand, of je partner al dan niet werkt, hoeveel kinderen er ten laste zijn, of je een alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen ten laste. In België betalen kinderloze alleenstaande het meeste belastingen omdat zij geen van deze speciale kortingstarieven in kunnen brengen.

Het progressieve tarief zit als volgt in elkaar. Als eerste geniet elke belastingplichtige persoon in België van een belastingvrije inkomstenschijf. Deze belastingvrije som bedraagt in 2022 €9.270,- en is voor iedere belastingplichtige hetzelfde. Het minimumbedrag kan wel verhoogd worden indien je personen ten laste hebt. Elke euro die je boven deze belastingvrije som verdient is onderworpen aan personenbelasting. In 2022 zijn de tarieven en inkomstenschijven voor personenbelasting als volgt:

 1. 25% voor inkomstenschijf €0,01 tot €13.870,-

 2. 40% voor inkomstenschijf €13.870,- tot €24.480,-

 3. 45% voor inkomstenschijf €24.480,- tot €42.370,-

 4. 50% voor inkomstenschijf boven €42.370,-

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Wie dacht ervan af te zijn na het betalen van de sociale zekerheidsbijdrage moeten we helaas teleurstellen. Boven op de sociale zekerheidsbijdrage is er ook nog zoiets als de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid. De bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid werd in 1994 geïntroduceerd door de regering Dehaene I in het kader van de sanering van de overheidsfinanciën.

De regering – De Croo heeft beslist om de bijzondere bijdrage sociale zekerheid geleidelijk aan te laten verdwijnen. De eerste stappen hiervoor zijn op 1 april 2022 gezet door alvast een verlaging van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de laag en middeninkomens in te voeren.

Voordelen alle aard

Bediende, bedrijfsleiders en zelfstandige ondernemers genieten vaak van voordelen van alle aard. Voordelen alle aard zijn onder andere een bedrijfswagen, een gsm of een laptop van het bedrijf. Ook op deze dingen dien je belastingen te betalen, al mogen ook de eigen bijdrage in rekening gebracht worden om het belastbaar voordeel in mindering te brengen. Heb je je bedrijfsgsm of laptop dus zelf aangeschaft? Dan kan je die onkosten inbrengen.

Groepsverzekering en pensioensbijdrage

Het loonpakket van een werknemer wordt vaak aangevuld met een groepsverzekering en/of bijkomende pensioensbijdrage. Een deel van de groepsverzekering en/of bijkomende pensioensbijdrage wordt door de werknemer zelf betaald, de zogenaamde eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage van de werknemer wordt dan ook van het loon afgehouden en door de werkgever rechtstreeks in het gekozen fonds gestort.

Hoewel je op deze manier minder netto loon ontvangt, heeft een eigen bijdrage aan een groepsverzekering en/of pensioenfonds wel een positieve invloed op je bedrijfsvoorheffing. Je bedrijfsvoorheffing wordt namelijk verminderd met 30% voor het bedrag dat je betaalde als eigen bijdrage.

Maaltijdcheques

Het merendeel van de bediende in België ontvangt ook maaltijdcheques bovenop hun loon. Op deze manier kan het totale inkomen van een werknemer correct verhoogt worden zonder daar bijkomende belastingen op te betalen.

Een maaltijdcheque is namelijk een extralegaal voordeel dat volledig is vrijgesteld van sociale bijdrage en belastingen. Wel dient de werknemer een persoonlijke bijdrage te leveren. De persoonlijke bijdrage van de werknemer wordt rechtstreeks van het loon afgehouden. Voor een maaltijdcheque is de minimale persoonlijke bijdrage van de werknemer €1,09. De werkgever betaald dan de overige €6,91 om zo tot een maaltijdcheque van €8,- te komen.

Zelf nettoloon berekenen, hoe doe je dat?

Zelf je nettoloon berekenen, hoe doe je dat nu precies? Heel gemakkelijk, als je de term "zelf" ruim neemt. Zelf een Excel invullen wordt niet aangeraden, er zijn nu eenmaal teveel factoren die een invloed hebben op de af te trekken bedrijfsvoorheffing en teveel speciale regels voor allerlei extralegale voordelen.

Wel kan je eenvoudig zelf je nettoloon berekenen via een bruto netto calculator. In zo een bruto netto calculator geef je je brutoloon in, eventueel aangevuld met extra informatie zoals statuut, burgerlijke stand en personen ten laste, en de calculator doet al het werk voor jou. Met enkele muisklikken heb je zo een vrij correcte inschatting van je nettoloon.

Hoeveel blijft er over van mijn brutoloon?

Hoeveel er over blijft van je brutoloon is afhankelijk van veel factoren. Er is dan ook geen gemakkelijk antwoord op deze vraag. Gelukkig staat het internet vol met gedetailleerde bruto- naar nettoloon én netto- naar brutoloon calculators.

Jobat houdt het simpel: je geeft enkel je statuut en burgerlijke stand in en in een mum van tijd kom je je nettoloon te weten. sdworx berekent niet enkel bruto naar nettoloon, maar deze tool neemt ook een heleboel extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering en bonussen mee in de berekening voor een nog completer resultaat. Ook Securex en Liantis hebben uitgebreide calculators met onder andere statuut, burgerlijke stand, kinderen ten laste, andere personen ten laste, allerlei persoonlijke bijdragen en eventuele premies en commissies.

Hoeveel is 2800 euro bruto – netto?

 • Alleenstaande bediende met maaltijdcheques: nettoloon van €1.936,28 en €158,- aan maaltijdcheques.

 • Getrouwd koppel zonder kinderen met maaltijdcheques: nettoloon van €1.910,17 en €158,- aan maaltijdcheques.

 • Getrouwd koppel met twee kinderen ten laste en maaltijdcheques: nettoloon van €2.020,17 en €158,- aan maaltijdcheques.

 • Alleenstaande moeder met twee kinderen ten laste: nettoloon van €2.084,62 en €158,- aan maaltijdcheques.

Hoeveel is 3000 euro bruto – netto?

 • Alleenstaande arbeider: nettoloon van €2.025,15

 • Samenwonend koppel met één valide en één mindervalide kind ten laste: nettoloon van €2.354,49

 • Wettelijk gescheiden vader met drie valide kinderen ten laste: nettoloon van €2.354,49

Hoeveel is 2000 euro netto in bruto?

 • Alleenstaande bediende: nettoloon van €1.758,88

 • Samenwonend koppel met één 65+ mantelzorg persoon ten laste: nettoloon van €1.890,88

 • Wettelijk samenwonend koppel met mindervalide partner: nettoloon van €1.734,03

Conclusie

Het brutoloon is het bedrag dat je met je werkgever afspreekt als verloning. Van het brutoloon wordt eerst de sociale zekerheidsbijdrage afgetrokken. Wat overblijft is het belastbaar brutoloon. Van het belastbaar brutoloon wordt vervolgens nog de bedrijfsvoorheffing afgetrokken, alsook enkele bijkomende bijdragen.

De voornaamste factoren die de bedrijfsvoorheffing beïnvloeden zijn je statuut, burgerlijke stand en of je (mindervalide) personen ten laste hebt. Eventuele bijkomende bijdragen die van het brutoloon afgetrokken worden zijn de persoonlijke bijdragen van extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, pensioenfonds en maaltijdcheques.

Het berekenen van je nettoloon is dus niet zo eenvoudig en afhankelijk van verschillende factoren. Gelukkig staat het internet vol met handige bruto netto calculators. Wil je als zelfstandige ondernemer je nettoloon optimaliseren? Dan contacteer je best een gespecialiseerde boekhouder of HR-dienst om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen over bruto- en netto loon

Hoe kan ik mijn nettoloon berekenen?

Je netto loon berekenen doe je best via een bruto netto calculator. Je nettoloon is namelijk afhankelijk van een hele hoop factoren zoals je statuut, burgerlijke stand, personen ten laste, en eventuele extralegale voordelen. Gelukkig staat het internet vol met bruto naar netto calculators waarin je al deze factoren exact kan ingeven.

Wat gaat er van mijn brutoloon af?

Het eerste bedrag dat van je brutoloon afgetrokken wordt is de sociale zekerheidsbijdrage. Het bedrag dat overblijft is je bruto belastbaar inkomen. Van het bruto belastbaar inkomen wordt nog de bedrijfsvoorheffing afgetrokken, de bijzondere bijdrage sociale zekerheid, voordelen alle aard en persoonlijke bijdragen van een groepsverzekering, aanvullend pensioenfonds en/of maaltijdcheques.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.