Bijzondere deadlines voor BTW-aangifte o.w.v. Coronacrisis

De corona-crisis treft veel bedrijven financieel hard, en zorgt ook bij de boekhoud- en accountantskantoren voor een forse stijging van de werklast. 
Heel wat bedrijven doen namelijk een beroep op hun financieel adviseur voor het aanvragen van alle premies en subsidies en het opstellen van dossiers om bij financiële instellingen betalingsuitstel te verkrijgen.
 

 

Uistel voor indienen aangiften én betaling BTW

Daarom had de federale regering op 18 maart de deadline voor het indienen van de BTW-aangiften en het betalen van de verschuldigde BTW over het eerste kwartaal 2020 of de maand maart 2020 opgeschoven naar respectievelijk 7 mei en 20 juni.
Het crisiscabinet besliste op 11 april dat ook voor de maand april de termijn wordt verlengd: de BTW-aangifte moet ten laatste op 5 juni worden ingediend, de eventuele verschuldigde BTW moet op 20 juli op rekening van de FOD Financiën te staan. 
 

Alle tijd om je stukken aan je boekhouder te bezorgen? 

Dit uitstel geeft bedrijven en accountantskantoren meer tijd voor het verwerken van alle stukken nodig voor het indienen van de aangifte.
Dat lijkt een mooie zaak, maar als jouw onderneming door de corona-maatregelen gesloten is, dan is dit het moment bij uistek om je administratie bij te werken. Zo kan je je na de heropstart volop concenteren op je business.
Bovendien zijn er heel wat ondernemingen die BTW moeten terugkrijgen
Voor hun cashflow is het uiteraard belangrijk dat de aangifte wel zo snel mogelijk wordt ingediend, zodat de BTW ook asap kan worden teruggestort.  
 

Uistel maar geen afstel

Het uitstel geeft ondernemingen die BTW te betalen hebben aan de fiscus dus even wat ademruimte.
Maar vergeet niet: als je binnenkort je activiteiten mag hernemen zal er opnieuw een BTW-schuld ontstaan, die hoogst waarschijnlijk tegen de normale deadlines zal moeten worden doorgestort.
Niet zo'n goed idee dus om dit allemaal te laten samenkomen. 
Weet je nu al dat je het erg moeilijk zal hebben om tijdig de verschuldigde BTW door te storten? Bekijk dan samen met je boekhouder of accountant of je bij de administratie een afbetalingsplan kan verkrijgen. 
Dat voorkomt zware boetes en dito intresten achteraf.
 

In 't kort

De federale regering heeft een aantal deadlines voor indienen van aangiften en betalingen uitgesteld om ondernemers en boekhouders een beetje ademruimte te geven in deze moeilijke periode.
Toch is het raadzaam je administratie zo snel mogelijk bij te werken en aan je boekhouder te bezorgen voor verwerking. Zo weet je snel waar je staat met je onderneming en welke verplichtingen er voor je liggen.

 

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.